CJIB

Sat 18-Sep-21 - 13:13:20

<=== Naar de Inhoudsopgave

Berichten op privételefoons ambtenaren te 'WOBben'

Bron: https://www.telegraaf.nl/nieuws/3320789/berichten-op-privetelefoons-ambtenaren-te-wobben
Samenvatting: Alle vastgelegde overheidsinformatie (althans, van zakelijke aard) is te WOBben (zegt de Raad van State op Woe 20-mrt-2019), ongeacht op welke gegevensdrager die zijn opgeslagen.

DEN HAAG - WhatsAppberichten en sms'jes op de telefoons van bestuurders en ambtenaren mogen worden opgevraagd op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald. Het gaat daarbij zowel om zakelijke telefoontoestellen als privémobieltjes.

Volgens de raad valt onder de WOB alle vastgelegde overheidsinformatie van zakelijke aard, ongeacht op welke gegevensdrager die zijn opgeslagen. Als WhatsAppberichten of sms'jes zijn verstuurd of ontvangen in het kader van het werk, vallen daarom onder de wet, die veelal door journalisten wordt gebruikt om overheidsinformatie te kunnen inzien.

Door ook privételefoons van bestuurders en ambtenaren onder de wet te laten vallen, wordt voorkomen dat mensen bewust hun eigen mobiel gebruiken om informatie te kunnen achterhouden.

Bestuursorganen kunnen openbaarmaking op basis van de WOB wel weigeren als de privacy van betrokken personen of de belangen van de overheid in dat geval zouden worden geschonden.

<=== Naar de Inhoudsopgave