CJIB

Sat 18-Sep-21 - 13:23:32

<=== Naar de Inhoudsopgave

Verkeersofficier Spee weggepromoveerd

Samenvatting: Spee is eindelijk weg, daar in zijn boete-gericht kantoor - hoewel het weer jammer is dat hij bij Verkeer en Waterstaat blijft. En het is nu maar de vraag wat voor soort persoon er nu aan het hoofd van BVOM verschijnt.

SOESTERBERG, dinsdag - Koos Spee vertrekt als landelijk verkeersofficier en krijgt een bestuursfunctie bij de ministeries van Verkeer en Waterstaat en Justitie. Gisteren kondigde Spee volkomen onverwacht zijn afscheid aan tegenover de ruim zeventig werknemers van zijn Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM).

Hoewel de 62-jarige zelf geen commentaar geeft, zou hij volgens zijn personeel niet gelukkig zijn met de ommezwaai in de herfst van zijn carrière. Spee, door vriend en vooral vijand ook wel de 'flitspaalofficier' genoemd, was liever tot zijn pensioen bij het Bureau Verkeershandhaving gebleven.

Geheimzinnig

Over de redenen voor het plotselinge vertrek van Spee naar Den Haag wordt geheimzinnig gedaan. In de wandelgangen van het BVOM heet het dat de onder zijn mensen zeer populaire officier is weggepromoveerd, maar de lezing van het parketgeneraal is dat door reorganisaties bij het openbaar ministerie de functie beneden zijn stand zou worden.

De laatste maanden van 2008 was Koos Spee met ziekteverlof thuis vanwege een dubbele herniaoperatie. Na terugkomst op het kantoor in Soesterberg kreeg hij te horen dat zijn plaatsvervanger, Peter Muijen, de functie van hoofd BVOM voortaan zou bekleden. Spee, ooit bakkersknecht, hovenier en politieagent, startte in 1998 als landelijk verkeersofficier het Bureau Verkeershandhaving met vijf mensen.

Door zijn kruistocht tegen snelheidsovertredingen en 'zero tolerance'-beleid werd hij al snel de bekendste en meest gehate officier van justitie van het land. Het aantal bekeuringen voor verkeersovertredingen steeg onder zijn bewind van vier miljoen in 1998 tot bijna twaalf miljoen vorig jaar. Het aantal verkeersdoden daalde in diezelfde periode van ruim 1200 tot 799, volgens velen mede dankzij de strategie van Spee. Een woordvoerder van het BVOM laat weten dat de voormalig landelijk verkeersofficier zijn rol in het tv-programma Wegmisbruikers van SBS zal blijven vervullen.

Door Charles Sanders (din 20-jan-2009, 05:30)

Bron: Telegraaf


Wie is die Peter Muijen

Peter Muijen is sinds 2005 projectleider implementatie GPS bij het Openbaar Ministerie. GPS is een ICT-toepassing die een aantal bedrijfsprocessen van het Openbaar ministerie gaat digitaliseren. Sinds 1978 is hij werkzaam bij de politie. Hij begon als wachtmeester en daarna officier bij de Korps Rijkscommisie en was van 1991 tot 1996 commissaris van politie, partket procureur-generaal ressort in 's Hertogenbosch. Tot 2004 was hij officier van justitie en teamleider van het arrondissement in ‘s Hertogenbosch. Hij is lid van een aantal redactiecommissies, vooral op het gebied van politie en privacy. Daarnaast werkte hij mee als auteur aan een uitgave van Reed Elsevier over Politie en Privacy.

Bron: Universiteit Utrecht (Studium Generale).


Spee ontsnapte aan bomaanslag

Klik voor groter plaatje

Klik voor groter plaatje

(zat 24-jan-2009)

AMSTERDAM, zaterdag - Vertrekkend officier van justitie Koos Spee en zijn vrouw Nelie kropen vier jaar geleden door het oog van de naald, toen in de hal van hun bungalow een zware bom ontplofte.

Dat blijkt uit correspondentie en processen-verbaal die deze week in het bezit kwamen van De Telegraaf.

De politie was snel ter plekke omdat de woning na eerdere doodsbedreigingen was voorzien van een met de centrale verbonden alarmknop. Sinds de aanslag werd een scala aan maatregelen genomen om de landelijk verkeersofficier te beschermen.

Koos Spee wordt op internet al jaren beschimpt.

Vervolg op pagina 5

Koos Spee vertrekt, na een korte tussenstop in Suriname, richting Den Haag en was op internet de man van de week. Vele honderden reacties op weblogs, vooral van verongelijkte automobilisten. "Nu kan hij de weg van Paramaribo naar Langetabbetje onveilig maken met zijn flitskasten…" De landelijk verkeersofficier en zijn gezin hebben het afgelopen jaren flink voor de kiezen gehad. Tot aan bedreigingen met de dood en een bomaanslag op hun woning toe. Mr. Jacobus Spee: soms bewonderd, veel vaker veracht, maar altijd onvermurwbaar.

Vertrekkende Verkeersofficier Niet Alleen Bedreigd Met De Dood

Bomaanslag op koos spee

"Een explosie, hal vol rook, woning zwaar beschadigd"

DEN HAAG, zaterdag - Waarschijnlijk is het de belangrijkste reden dat Koos Spee (62) het veld moet ruimen en zijn Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM) verlaat: hij was té veel het gezicht geworden van snelheidscontroles. Bij justitie houdt men er niet van dat één man het boegbeeld is van landelijk beleid en alle aandacht naar zich toetrekt. Nee, dan liever tien grijze muizen…

Zelf was de voormalige bakkersknecht bepaald niet gelukkig met zijn vertrek. Toen hij afgelopen maandag in de kantine van het BVOM voor zeventig medewerkers zijn afscheid aankondigde, slikte Spee zijn teleurstelling met moeite weg. Grote baas Harm Brouwer, voorzitter van het College van procureurs-generaal, had hem eerder laten weten dat zijn plaatsvervanger, officier van justitie Peter Muijen, het stokje per onmiddellijk overneemt.

Zoethoudertje

De officiële lezing was dat Koos Spee een betere functie verdient, omdat 'zijn' BVOM de komende jaren wordt geintegreerd in het landelijk parket en dan niet meer zo prominent zal zijn. Als zoethoudertje mag Spee blijven acteren in Wegmisbruikers van SBS en gaat hij eerst, acht weken lang, in Paramaribo de Surinaamse politie verkeersadviezen geven. Daarna volgt een 'coördinerende functie tussen de ministeries van Verkeer, Justitie en het OM'. ,,Gaap, gaap, gaap, niets voor Koos", zeggen zijn directe medewerkers. "Hij is een man van de straat, geen vergadertijger…"

Deze krant interviewde Spee sinds de jaren tachtig, toen hij verkeersschout in Utrecht was, tientallen malen. Er kwam een beeld naar voren van een bewogen 'selfmade' jurist die zich door niets en niemand liet tegenhouden in zijn missie: het aantal verkeersdoden naar beneden krijgen.

Dat hij daarbij gefixeerd was op snelheidslimieten is maar deels juist. Ook over alcohol en verkeer dacht hij in absolute 'zero tolerance'-termen. Met name keurige vaders die zich tijdens zakendiners te buiten gaan aan wijn en cognac om vervolgens stomdronken achter het stuur te kruipen en, eenmaal thuis, hun kroost in bed te stoppen, waren hem een doorn in het oog.

Toch werd Koos Spee in de loop der jaren vooral bekend als 'flitsofficier', 'bermgraaier', 'struikrover' en 'kassier van de staat'. Hij zou als 'tollenaar' miljarden binnenhalen voor de schatkist, levens redden was slechts bijzaak. Met name op internet werd hij doelwit van de meest grove scheldpartijen en beledigingen. Meestal liet de geboren Hagenaar het over zich heen gaan, maar toen een website hem vergeleek met Adolf Hitler sloeg hij keihard terug.

Totnogtoe onbekend gebleven, maar de onthutsende waarheid: Spee werd diverse keren met de dood bedreigd. Op zondag 14 november 2004, even voor zes uur 's ochtends, werd er zelfs een aanslag op de woning van hem en zijn vrouw Nelie gepleegd.

De officier van justitie is er nooit over naar buiten getreden en ook het OM besloot de zaak binnenskamers te houden. Maar uit het proces-verbaal van aangifte, in het bezit gekomen van deze krant, blijkt dat het echtpaar Spee ruim vier jaar geleden door het oog van de naald is gekropen.

In de aangifte, gedaan bij de politie district Eemland/ Baarn, is te lezen dat Koos en Nelie lagen te slapen op het moment van de zware ontploffing. Die vond plaats in de hal van hun geschakelde bungalow, pal naast de slaapkamer. Spee verklaart in de aangifte dat hij regelmatig "onheus en intimiderend is bejegend". Via brieven, emails en de telefoon. Ook zegt hij thuis wel eens te zijn lastiggevallen. Maar die gure herfstochtend in november was het serieus foute boel op de Utrechtse Heuvelrug.

Spee, in de aangifte tegenover verbalisanten: "Omstreeks zes uur werd ik wakker van een sissend geluid. Een paar seconden later hoorde ik een harde knal, het was een dreun, een explosie. Ik stond meteen op en ging naar de hal, kon aanvankelijk niets zien. De hal was vol rook, er hing een vuurwerklucht. De rookmelder ging af. Door deze ontploffing is gelukkig geen brand uitgebroken, wel ontstond behoorlijk zware schade aan de woning."

Later bleek de kracht van wat waarschijnlijk een met lawinepijlen geconstrueerde bom is geweest: voordeur, plafond en kozijnen waren ontzet en beschadigd, ruiten van dubbelglas vernield, de marmeren vloer lag aan gruzelementen, zelfs op de studeerkamer op de eerste verdieping waren sporen van de zware explosie te zien.

Ondanks intimidaties ging hij door met kruistocht tegen wegpiraten

Alarmschakelaar

De woning van de officier was na eerdere bedreigingen al uitgerust met een alarmschakelaar op het nachtkastje. Door die in te drukken werd contact gelegd met de politiecentrale. De daders zijn nooit opgespoord, maar sinds de aanslag kreeg Koos Spee beveiliging met camera's rond de woning en extra surveillances in zijn straat.

Ruim een maand eerder was er een dreigbrief bezorgd bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Aanleiding: het in de ban doen van radardetectoren, apparaatjes die waarschuwen voor snelheidscontroles. In de brief werd minister Karla Peijs met de dood bedreigd als zij het verbod, dat 1 januari 2004 was ingegaan, niet zou intrekken. "Wanneer jij omgebracht bent, wordt er een brief naar de NOS gestuurd. Daarna is Spee aan de beurt. Die zal ook in koelen bloede worden afgemaakt."

De landelijk verkeersofficier was, zo zeggen mensen die hem goed kennen, behoorlijk aangeslagen. Maar hij weigerde zich monddood te laten maken en volhardde in zijn kruistocht tegen verkeerscriminelen en snelheidsovertreders. Dat leverde hem naast heel veel vijanden ook waardering op. Organisaties als Bovag, SWOV en ANWB konden goed overweg met Spee. In de politiek wees men tevreden op het snel teruglopende aantal slachtoffers in ons verkeer. Dat resultaat (van bijna 1100 doden in 1998 tot 791 vorig jaar) zou mede dankzij de door flitskasten, mobiele radars, laserguns en trajectcontroles steeds beter gehandhaafde snelheidslimieten zijn bereikt.

Maar de vijanden van Spee werden talrijker en agressiever. Als deze krant berichtte over een nieuw offensief van de officier tegen bijvoorbeeld benzinedieven of ongelukken veroorzakende truckers, moest Koos Spee het ontgelden. Met name de vrachtwagen- en vervoerslobby haalde alles uit de kast om harde cijfers van de landelijk verkeersofficier over wangedrag van beroepschauffeurs onderuit te halen. Desnoods door snel zelf een 'onafhankelijk' rapport in elkaar te knutselen.

Samen met zijn vrouw ging hij door het oog van de naald

Oorlogspad

Ook binnen zijn organisatie had Spee niet louter vrienden. Als de verkeersofficier extra mankracht en middelen aan het politiekorps van een grote stad toewees en die werden vervolgens voor andere doelen gebruikt, ging hij op oorlogspad en nam collega-officieren van justitie onder vuur. Die huilden vervolgens bij de 'super PG' uit over "die vervelende Spee en zijn veldwachtersmentaliteit…".

Van eigen personeel eiste Koos Spee onkreukbaar gedrag. Toen hij erachter kwam dat één van zijn medewerkers van de afdeling inkoop in e-mailverkeer aan een leverancier toespelingen maakte om te worden 'beloond' voor een opdracht, schakelde hij de rijksrecherche in. De inmiddels exwerknemer verdedigde zich door te stellen dat Spee zelf geregeld een fles wijn thuis kreeg van "bevriende relaties". Maar tv-makers die de officier dagenlang in zijn auto volgden, konden hem niet betrappen op welke overtreding dan ook.

Dat zijn soms zeer starre houding ver kon gaan, bewees Koos Spee in zijn boek 'APK voor de Automobilist.' Hij was boos op De Telegraafcolumnist Bob Smalhout, die flitspaalcontroles vergeleek met praktijken uit de Tweede Wereldoorlog. 'Befehl ist Befehl und Ordnung muss sein.' Onder het kopje Bewust Opzettelijk Beledigend (BOB) schrijft Spee dat hij langs het huis van Bob Smalhout was gefietst en had geconstateerd dat de lange oprijlaan en de hele tuin hermetisch met hekken waren afgeschermd. Waardoor de bevoorrechte kleinkinderen van de professor natuurlijk niet bang hoefden te zijn voor te hard rijdende automobilisten…

Koos Spee verdwijnt, ondanks dat hij voorlopig aan Wegmisbruikers blijft meewerken, uit de publiciteit. Misschien krijgt hij meer tijd voor zijn twee kleinkinderen en hobby's: orgel spelen in de kerk, hardlopen bij de plaatselijke atletiekclub, het voorzitterschap van de Volkstuinvereniging en met Nelie op trektocht in hun oerdegelijke Mercedes diesel met aangekoppelde caravan.

Toen een website hem vergeleek met Adolf Hitler sloeg hij keihard terug

Reactie

Als deze krant hem om een reactie vraagt op de persoonlijke bedreigingen en de aanslag op zijn woning wil hij inhoudelijk niet reageren. "Jullie hebben – helemaal buiten mij om, laat dat duidelijk zijn – ontdekt dat die zaken zijn gebeurd. Ik zeg er verder niets over."

Koos Spee maakt zich op voor twee maanden Suriname, waar hij al eerder verkeersadvies gaf. Wegpiraten in de jungle rond Langetabbetje en verre omstreken zijn gewaarschuwd.

fotobijschriften: Koos Spee wordt door zijn bazen naar Den Haag 'verbannen'. Misschien komt er voor de officier nu ook een einde aan de bedreigingen

De flitspaal, hier door vandalen opgeblazen, wordt door snelheidsovertreders net zo gehaat als Spee zelf.

Bron: Telegraaf Voorpagina (abonnee-gedeelte)
Bron: Telegraaf Pagina 5 (abonnee-gedeelte)

<=== Naar de Inhoudsopgave