CJIB

Sat 18-Sep-21 - 12:49:42

<=== Naar de Inhoudsopgave

Bezwaar-tips

Samenvatting: Diverse tips die je kunnen helpen bij je aanhouding of in je bezwaar-traject

Diverse tips die je kunnen helpen bij je aanhouding of in je bezwaar-traject. De tips komen zowel uit eigen ervaring, als van de ervaring (en kennis) van anderen. Ook jij heb rechten.

De meeste tips zijn gebaseerd op de stelling: Regels zijn regels, maar deze stelling geldt ook voor justitie. Wijs ze hier op, hoe "leuk" ze dit ook zullen vinden.


Aanhouding.

 1. Je bent niet verplicht om meteen te stoppen bij het bordje "STOP POLITIE". Je mag doorrijden naar een plek (buiten de snelweg), waar jij het wel verantwoordt vindt om te stoppen.
 2. Als er een kamera-ploeg meekomt met de aanhouding, dan kan je besluiten om de agent mede te delen dat je dit op het bureau wilt afhandelen, om vervolgens verder te rijden naar het (dichtbijzinde) politie-bureau. Meldt op het bureau warom je komt, dat er een kamera-ploeg meekomt en dat je daar niet van gedient bent. Wees er dan ook op voorbereidt dat de aanhoudende agent eerst stoom moet afblazen van jouw "brutale" gedag.

Identificatie.

 1. Een agent hoeft jou ZIJN pasje niet in handen te geven. Omhoog houden of laten zien is voldoende. Jij moet hem/haar echter wel JOUW papieren IN HANDEN geven.
 2. Beroept de agent zich dat hij in uniform voldoende als politie-ambtenaar herkenbaar is, wijs hem dan op artikel 2 van de ambtsinstructie van de politie. Wijs hem er ook op dat er altijd bedriegers in de huidige samenleving zitten.
 3. Artikel 2 luidt:
      De ambtenaar legitimeert zich met het legitimatiebewijs dat aan hem is verstrekt:
      a. bij optreden in burgerkleding ongevraagd, tenzij bijzondere omstandigheden dit onmogelijk maken, en
      b. bij optreden in uniform, op verzoek daartoe.
 4. Een BOA is bevoegd tot het uitdelen van boetes op verkeersgebied.

Uitschrijven beschikking/ Proces-verbaal.

 1. Vraag altijd om de legitimatie van de agent. Schrijf de gegevens op.
 2. Geef NOOIT en dan ook NOOIT toe dat je te hard gereden hebt (of de geconstateerde overtreding begaan heb).
 3. Je kunt nooit gedwongen worden om mee te werken aan je eigen veroordeling (maar je mag ook niet tegenwerken). Beroep desnoods op je recht om te mogen zwijgen.
 4. Je mag een gesprek met een agent/BOA opnemen mits je dit van te voren aangeeft.
 5. Als je aangehouden wordt en het proces-verbaal wordt op naam uitgeschreven, dan doen voertuig-gegevens weinig ter zake (zeker de kleur niet).
 6. Een agent is beŽdigd. Hij/zij mag in zijn eentje constateren en metingen uitvoeren. Jouw woord tegen de hare/zijne, verlies je altijd.
 7. Staan er borden voor wegwerkzaamheden, dan is het niet aan jou om te beslissen of dat waar is of niet.
 8. Een agent dient onder alle omstandigheden zijn werk goed te kunnen doen. Is hij/zij moe, dan is het niet aan jou om te bepalen of hij dan "arbeidsongeschikt" is.

Radar uitlijnen.

 1. Een rader balk moet altijd uitgelijnd zijn.
 2. De radarbalk voor in de auto is draaibaar. Dit uitlijnen heeft invloed op de metingen (zo'n 1-2 km/u).
 3. Bij flitspalen is de balk gefixeerd. Gatso stelt de paal af. Bij elk nieuw rolletje kijkt de controleur dit na.
Procedure van een controle.

Ook BOA's zijn mensen - en maken ook fouten.

 1. Ook bedieningsfouten maken een snelheidscontrole niet nauwkeurig genoeg, of zelfs onbetrouwbaar. Door mij is het volgende geconstateerd: N242, HMP 48.9, te Heer Hugowaard (vrijdag 20 september 2002, omstreeks 16:45). De snelheid voor auto's stond daar wel ingesteld op 087km/hr, maar voor vrachtwagens stond deze op 097km/hr)
 2. Apparatuur kan gebruikt worden na de ijktermijn. Bekend is het geval in Eindhoven waarbij flits-apparatuur in mei 2001 voor het laatst geijkt was, maar (1 jaar en 1 dag later) op 1 juni 2002 toch nog gebruikt werd.

Bezwaar schriften:

 1. Je bezwaarschrift moet vóór de vervaldatum binnen zijn. Nooit 6 weken na de constateringsdatum. Er staan 3 data op een beschikking:
      - Verzenddatum.
      - Vervaldatum.
      - Datum wanneer je beroepschrift binnen moet zijn (alleen bij M, niet bij F).
      - Constateringsdatum
 2. De bezwaartermijn bedraagt 6 weken (artikel 6:7 Algemene Wet Bestuursrecht).
 3. Die termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit kenbaar is gemaakt (art 6:8 lid 1 Awb).
 4. Dat betekent dat niet de pleegdatum bepalend is voor de bezwaartermijn, maar de datum waarop het besluit aan je kenbaar is gemaakt.
 5. Controleer of het besluit genomen is conform de regels van de Algemene Wet Bestuursrecht.
 6. Bij een schikking, kan je niet in beroep. Je kunt het alleen nog voor laten komen.
Brief-teksten en antwoorden

Extra vragen voor in het bezwaar.

 1. Geef desnoods aan dat je gebruik gemaakt heb van een juridisch adviseur.
 2. Verwijs naar de op het OM rustende bewijslast.
 3. Vraag om de stukken openbaar te maken, zoals artikel 7, eerste lid, sub a, van de Wet Openbaarheid van Bestuur aangeeft.
 4. Weigeren ze dit, wijs hen dan dat ze je ter zake een afzonderlijk gemotiveerd besluit dienen te nemen. Dien dan een bezwaarschrift in het College van Procureurs-Generaal, alsmede een klacht als bedoeld in titel 9 van de Algemene Wet Bestuursrecht.
 5. Vraag om de bij het dossier behorende documentatie als bewijs van de geconstateerde overtreding. Dit zijn ze verplicht volgens de Wet Openbaarheid van Bestuur. Het ontbreken ervan leidt tot vernietiging van de bestreden beschikking, wegens gebrek aan voldoende bewijs.
 6. Vraag naar een zaak overzicht van het CJIB.
 7. Vraag om de laatste ijkdata (op papier). Een gewone GATSO-radar (snelheids overtreding) heeft 3 ijkstickers, te weten op de radar-balk zelf, op de radar-besturing en op de kamera-besturing.
 8. Vraag om de serie-nummers van de apparatuur.
 9. Vraag om een ijkrapport van de apparatuur. Deze staat omschreven in in art. 1a van de Regeling meetmiddelen Politie/KLPD d.d. 7 en 4 juli 1997, afgegeven door het Nederlands Meetinstituut; Dit rapport mag op grond van art. 2.2 niet ouder zijn dan een jaar. Het tijdstip van de mogelijke overtreding is hierbij beslissend. Uiteraard moeten het serienummers van de gebruikte radar-apparatuur hetzelfde zijn als die in het rapport vermeldt staat.
 10. Vraag of de apparatuur voldoet aan het secirutel van Brussel.
 11. Vraag om het proces-verbaal van de BOA (Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar). Hieruit moet ondubbelzinnig blijken dat de gebruikte apparatuur volgens voorschriften werd bediend.
 12. Vraag of de aparatuur correct uitgelijnd was.
 13. Vraag of de apparatuur correct gekalibreerd was.
 14. Vraag desnoods om de procedure zelf.
 15. Vraag of de ambtenaar die de apparatuur ingesteld heeft, hiertoe bevoegd was. Vraag om het papieren certificaat hiertoe.
 16. Vraag of de bedienende ambtenaar bevoegd was om de apparatuur te mogen bedienen. Vraag om het papieren certificaat hiertoe.
 17. Indien er twijfel bestaat naar de betrouwbaarheid van de meting: refereer naar HR 22/8/2002 ELRO AA6827 zaaknr. 323-99-V ro 3.8.
 18. Al deze papieren moeten deel uitmaken van het dossier.
 19. Je heb al deze papieren nodig om je te kunnen verdedigen tegen hun beschuldigingen.
 20. Wijs ze op art. 6 EVRM en wel in het bijzonder, doch niet alleen, het derde lid van dit verdragsartikel. Ontbreken er stukken, dan wordt je namelijk ernstig geschaad in de mogelijkheden om je mij te verdedigen.
 21. Wijs ze op de lange termijn die verstreken is tussen de datum van de vermeende overtreding en het ontvangen van de beschikking.

Bij snelheids-overtredingen.

 1. Meld dat alleen een foto- of lasermeting, al of niet voorzien van analoge of digitale gegevens, geen voldoende bewijs van een snelheidsovertreding is.
 2. Meld dat een foto-/lasermeting alleen een moment opname is (gedurende een fractie van een seconde).
 3. Een juiste snelheidsovertreding wordt gemaakt middels een ander voertuig met geijkte snelheids-meter, door op een constante afstand enige tijd achter (of naast) je te blijven rijden.
 4. Een mogelijk gemaakte foto/lasermeting, al of niet samen met gegevens over de gereden snelheid, kan ook niet dienen als voldoende bewijs om een snelheidsovertreding aannemelijk te maken.

Onkosten vergoeding.

 1. Win je het bezwaarschrift (of de gang naar de rechter), dan heb je recht op een onkosten vergoeding.
 2. Onkosten vergoeding moet je echter al aan de rechter vragen, als je erheen gaat. Dit kan nooit achteraf (na de uitspraak).
 3. Officieel: Bij gegrondverklaring van dit administratieve beroepschrift bestaat een wettelijk recht op vergoeding van gemaakte kosten, alsmede op vergoeding van wettelijke rente. Laat ze maar met dit feit rekening te houden bij eventuele vernietiging van de bestreden beschikking.

Doorzoeken van een auto.

 1. Een agent mag niet zonder toestemming (zoals je huiszoekingsbevel, of je eigen toestemming) je auto op inhoud controleren. Als jij dat niet toestaat, houd het op dat moment snel op.
 2. Alleen de Douane en de Inspectie van Verkeer en Waterstaat (IVW.. de vroegere RVI, alleen komen die meestal bij vrachtverkeer) mogen dat.
 3. Echter... De agent zal er niet wakker van liggen om jou staande te houden en vervolgens via de meldkamer de Douane ter plaatse laten komen.
 4. Heeft de agent bijvoorbeeld een drugshond bij zich en geeft deze aan dat hij iets in de auto ruikt dan mag de auto dus wel doorzocht worden. Of heb je zichtbaar een honkbalknuppel of groot mes in je auto liggen, ook dan mogen ze doorzoeken.
 5. Geeft daarom nooit toestemming de auto te doorzoeken. Als je ja zegt en ze vinden iets is het jou probleem, want je hebt ze toestemming gegeven. De douane kunnen ze oproepen maar daar moet een rede voor zijn. Zonder rede kunnen ze willekeurig de douane ook niet oproepen.

Laser-gun.

 1. De agent moet een up-to-date certificaat hebben dat hij de laser-gun mag gebruiken.
 2. Elke afwijking in de hoek is in je voordeel. Hoe schuiner de hoek, hoe sneller je waarschijnlijk gereden heb. Niet opnoemen dus.
 3. De laser-gun mag meten tussen de 10 en 400 meter. Dit staat in het bovenste display.
 4. Bij te veel trillingen van/in een laser-gun krijg je geen snelheidsmeting.
 5. Laat je dit voorkomen, lees dan werkelijk alle zaken door mbt bezwaarschriften tegen laser-guns. Eigen argumenten worden (meestal) binnen 1 minuut van tafel geveegd.
 6. Toch zijn er kleine kansen bij het voor laten komen om het te winnen. Lees hier over de mogelijkheden.

Gesprek opnemen (van bijvoorbeeld een aanhouding).

 1. Afluisteren is strafbaar, staat in artikel 139 van het wetboek van strafrecht. De maximale straf is een halfjaar cel, maar dat gaat alleen op als beide afgeluisterde gesprekspartners van niets weten. Zodra de 'afluisteraar' handelt in opdracht van ëën van de gespreksdeelnemers, mag hij afluisteren en op band opnemen zoveel hij maar wil. - Oftewel, ze hebben geen poot om ergens op te staan.

<=== Naar de Inhoudsopgave