A7    <== Terug naar het begin  [ Analyse van ongevallen ]  [ Knooppunten / Afslagen ]  [ Controlepunten ] 

Controle-Project-weg A7Inleiding

Datum: Sun 01 April 2007

De A7 in Noord-Holland is benoemd tot project-weg voor snelheids-controles. Dit betekent dat men vanaf 1 april 2007 gedurende 4 jaren intensief gaat controleren op snelheid met radar en op allerlei verkeers-gevaarlijke stunts met niet-als-zodanig herkenbare VROS-wagens en motoren. Het bedoelde stuk A7 loopt vanaf vanaf knooppunt Zaandam (hmp4.8, regio ZaWa = Zaanstreek-Waterland) tot aan de Afsluitdijk (hmp75.4, regio NHN = Noord-Holland Noord).

Zoals altijd is het gegeven argument dat men de verkeersveiligheid op de A7 wilt verhogen, omdat de afgelopen 3 jaren veel ongevallen zijn gebeurt, waarbij ruim 86 gewonden en wel 6 doden zijn gevallen. Oorzaak volgens dezelfde argument-gevers: De wettelijke maximale toegestane snelheid (van 120km/hr) wordt massaal overschreden en is de oorzaak van veel deze ongevallen. Maar flits-kenners weten beter ...

De bovenstaande linken geven pagina's met een overzicht van geregistreerde ongevallen, inclusief de oorzaak ervan. Mijn advies is om al de oorzaken van de ongevallen eens te bekijken en zelf uw conclusie(s) te trekken.

 • Zijn snelheid-controles wel een middel om de veiligheid op de A7 echt te verhogen?

 • In 2017 is de A7 bij de BP, net ten oosten van knooppunt Joure, enige tijd geblokkeerd, wegens het belemmeren van enkele bussen met anti-zwarte Piet demonstranten. Berichten hierover staan in deze lijst, omdat het de A7 betrof. Ook de vele berichten over de nasleep (zoals de rechtzaak bijna een jaar later) worden om deze reden in deze lijst geplaatst. 
 • 
  Nr Datum [-] Titel [-] Bron [-] Bron-link [-]
  392 Fri 31 August 2012 Gewonde bij ongeluk Afsluitdijk 112 Sud West Fryslan
  Kornwerderzand- Een automobilist is vrijdagochtend door waarschijnlijk aquaplanning met zijn auto over de kop geslagen op de Afsluitdijk ter hoogte van Texaco.

  De bestuurder botste tegen een vangrail en raakte bekneld. Brandweerlieden van het korps Witmarsum hebben de man uit de auto gehaald. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Door het ongeval ontstond hinder voor het overige verkeer. Het zwaarbeschadigde voertuig is door een bergingsbedrijf afgesleept.
  ... {meer}

  
  391 Tue 16 October 2018 Wim Anker: Geen excuses Twan Huys Anker en Anker
  Helaas gisteravond in het programma RTL Late Night geen excuses of een spijtbetuiging van de presentator van dit programma. Dat noopt ons kantoor tot (nogmaals) een korte reactie.

  1. Twan Huys stelt in de uitzending van 15 oktober jl. opnieuw dat er heldere afspraken zijn gemaakt over een tafelgesprek met de heer Jerry Afriyie en zijn raadsman en Jenny Douwes en haar advocaat. Daar is geen sprake van. De namen van Afriyie en zijn advocaat zijn in het voorgesprek niet gevallen. Het was op 27 september jl. een oriënterend gesprek. Het ging bovenal over verschillende juridische onderwerpen die interessant konden zijn voor het programma. De Blokkade-zaak leek een geschikt eerste item. Wim Anker zegde toe dat hij zou komen en dat hij met Jenny Douwes zou overleggen of zij ook mee wilde komen.

  Bovendien ging het in het gesprek alleen over de rechtszaak, Wim Anker wilde pertinent niet dat er een discussie zou komen over het fenomeen Zwarte Piet. Dat er een toezegging is gedaan dat Jerry Afriyie en zijn advocaat met Jenny Douwes en Wim Anker aan tafel zouden gaan, wist Wim Anker niet. Hij heeft tijdens het eerste gesprek aantekeningen gemaakt, waaruit blijkt dat een rondetafelgesprek absoluut niet aan de orde is geweest. Hij kon daar ook geen afspraak over maken zonder overleg en toestemming van zijn cliënte.

  Onbegrijpelijk dat de presentator tot tweemaal toe spreekt over harde afspraken tussen partijen.

  2. Tijdens de uitzending blijkt dat het RTL Late Night helemaal niet te doen is om een gesprek over de rechtszaak. Wim Anker krijgt geen enkele vraag, hij komt alleen aan het woord omdat hij zelf inbreekt. Wim Anker is gebruikt als lokeend om Jenny Douwes naar de studio te krijgen en het gesprek gaat alleen over Zwarte Piet, waar hij het nou juist pertinent niet over wilde hebben.
  ... {meer}

  
  390 Thu 04 October 2018 Behandeling zaak A7-blokkade vanaf 8 oktober a.s. Anker en Anker Advocaten
  Vanaf maandag 8 oktober a.s. om 10.00 wordt de zaak tegen 34 verdachten in de zogeheten A7-blokkadezaak behandeld. Van deze verdachten worden 33 bijgestaan door raadsman Tjalling van der Goot. De rechtbank heeft de zittingen verspreid over vier data, te weten maandag 8, dinsdag 9, donderdag 11 en vrijdag 12 oktober. De planning is dat de eis van het OM en het pleidooi van de verdediging op vrijdag 12 oktober plaatsvinden. Maandag 15 oktober is een reservedag. De zittyingen beginnen steeds om 9.00 uur. Alleen op de eerste zittingsdag wordt om 10.00 uur aangevangen.

  Op 18 november 2017 ontstond een opstopping op de snelweg A7 nabij Joure. In deze opstopping stond een drietal bussen met daarin demonstranten tegen Zwarte Piet. Deze betogers waren onderweg naar Dokkum waar die dag de landelijke intocht van Sinterklaas plaatsvond. De betogers zijn die dag niet in Dokkum geweest.

  Onze cliënten wordt ten laste gelegd dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan kortweg - het versperren van de snelweg A7, het verhinderen van een betoging en dwang (het door geweld of bedreiging met geweld iemand dwingen iets te doen). Eén cliënt wordt daarnaast opruiing verweten. 
  ... {meer}

  
  389 Wed 04 September 2019 Behandelschema hoger beroep A7-blokkadezaak: eis en pleidooi op 26 september Anker en Anker Advocaten
  Op dinsdag 24 september a.s. vangt de behandeling van het hoger beroep in de zogeheten A7-blokkadezaak aan. Het gerechtshof in Leeuwarden heeft in beginsel drie dagen voor het hoger beroep uitgetrokken.

  Op dinsdag 24 september begint de zitting vanaf 9.00 uur aan met het verhoor van cliënte Jenny Douwes. De rest van de dag worden vier andere verdachten gehoord. Op woensdag 25 september worden de zaken van alle andere cliënten behandeld. Vanaf 14.00 uur komen de benadeelde partijen aan bod om zo nodig hun vorderingen tot schadevergoeding toe te lichten. Ook kan gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. Op donderdag 26 september zal het openbaar ministerie zijn eis formuleren en krijgt de verdediging gelegenheid voor haar pleidooi.

  Vrijdag 27 september is een uitloopdag. 
  ... {meer}

  
  388 Tue 13 November 2018 Reactie doneeractie A7-blokkadezaak Anker en Anker Advocaten
  In de Leeuwarder Courant van heden staat een artikel over de doneeractie ten behoeve van de 33 verdachten die wij bijstaan in de A7-blokkadezaak. Wij merken op dat ons kantoor geen enkele rol speelt bij deze actie. Het is een spontane goed lopende actie van een betrokken burger.

  Voor alle duidelijkheid stellen wij dat we in eerste aanleg bij de rechtbank in Leeuwarden tot dusver bij lange na niet onze werkzaamheden vergoed hebben gekregen. We hebben echter al in een vroeg stadium de afspraak gemaakt dat we doorgaan met de rechtsbijstand aan al onze cliënten, los van de vraag of het fonds toereikend was. We zijn en blijven een kantoor met een sociaal gezicht.

  Wat ons verbaast is dat de deken van advocaten in het arrondissement in Noord-Nederland mr. Geene zich in het artikel uitlaat in deze kwestie zonder het dossier te kennen. Hij realiseert zich kennelijk niet dat het gaat om 33 cliënten en een juridisch (zeer) complexe zaak in een meerdaags proces. Helaas is ons niet om een reactie gevraagd.

  Vanzelfsprekend zal op basis van de te verwachten werkzaamheden - het nu binnen gehaalde (hoge) bedrag in de doneeractie niet geheel naar ons kantoor gaan. De gelden die overblijven zullen een bestemming krijgen die wordt bepaald door de initiatiefnemer van de actie in overleg met de cliënten. 
  ... {meer}

  
  387 Sun 11 November 2018 Hoger beroep in beraad in A7-blokkadezaak Anker en Anker Advocaten
  De rechtbank in Leeuwarden heeft op 9 november jl. 33 cliënten in de zogeheten A7-blokkadezaak veroordeeld tot werkstraffen. Klik hier voor de vonnissen.

  Op 18 november 2017 is het verkeer op de snelweg A7 nabij Joure tot stilstand gebracht door diverse auto's. De blokkade ontstond na een oproep op Facebook om de bussen met betogers van Kick Out Zwarte Piet te vertragen. Er ontstond een file. In die file stonden ook de drie bussen met betogers die wilden demonstreren tijdens de landelijk intocht van Sinterklaas die dag in Dokkum. De betogers hebben uiteindelijk niet gedemonstreerd.

  32 Cliënten werden veroordeeld wegens het medeplegen van het versperren van de snelweg. Daarnaast werden deze cliënten veroordeeld voor het dwingen personen op de A7 stil te blijven staan (dwang). Jenny Douwes werd vrijgesproken van deze feiten; zij werd wel veroordeeld voor opruiing. Alle cliënten zijn vrijgesproken van het verhinderen van een geoorloofde betoging.

  Er zijn werkstraffen opgelegd tussen de 80 en 180 uren. Eén cliënt kreeg een werkstraf van 200 uur en een maand voorwaardelijke gevangenisstraf. Dit omdat hij volgens de rechtbank niet alleen de A7 had geblokkeerd, maar ook op de A6 bussen had afgesneden en was gestopt. De rechtbank beschouwt Jenny Douwes als initiatiefneemster van de blokkade. Zij is veroordeeld tot de maximum werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 maand.

  De verdediging is teleurgesteld over het vonnis. Volgens raadsman Tjalling van der Goot is door het OM steeds aangegeven dat deze zaak ging om het frustreren van een grondrecht (het uitoefenen van het recht op demonstratie). Juist van dat feit zijn alle cliënten vrijgesproken. Daarmee lijkt de angel uit de zaak te zijn gehaald. Dat is echter in de strafmaat niet terug te zien. Integendeel, ondanks de vrijspraak van het beletten van een geoorloofde betoging oordeelt de rechtbank dat de anti-Zwarte Piet demonstranten hun statische betoging niet hebben kunnen houden als gevolg van de blokkade. Dat is een opmerkelijk oordeel omdat de locoburgemeester heeft verklaard dat de betoging is verboden om andere redenen dan de A7-blokkade.
  ... {meer}

  
  386 Tue 12 November 2019 Zesmaal cassatie in A7-blokkadezaak Anker en Anker Advocaten
  De verdediging heeft namens zes cliënten in de zogeheten A7-blokkadezaak beroep in cassatie ingesteld tegen de uitspraak van het gerechtshof in Leeuwarden van 31 oktober jl. Het hof veroordeelde de cliënten tot 90 uren werkstraf wegens het versperren van een snelweg, het verhinderen van een betoging en dwang. De cliënten waren in november 2017 betrokken bij een langzaam-aan-actie op de A7 nabij Joure tegen de komst van anti Zwarte Piet-demonstranten bij de landelijke intocht van Sinterklaas in 2017. Ook namens Jenny Douwes is cassatieberoep ingesteld. Zij werd veroordeeld wegens opruiing en uitlokking van strafbare feiten op de A7.

  Acht cliënten in deze zaak hebben laten weten zich neer te leggen bij de uitspraak. Zij laten het belang om een streep onder de zaak te kunnen zetten zwaarder wegen.

  Jan Boksem zal de cliënten in deze cassatieprocedure bijstaan.

  In cassatie kan bij de Hoge Raad slechts worden geklaagd over motiveringsgebreken en een onjuiste toepassing van het recht. Aan de Hoge Raad zal onder meer de vraag worden voorgelegd of het juist is dat het zoals het hof heeft overwogen niet uitmaakt welke rol de verdachte op de A7 heeft gehad om medeplegen te bewijzen. Bovendien kan de Hoge Raad toetsen of alle verdachten opzet hebben gehad op het versperren van een snelweg, als het doel hooguit een langzaam-aan-actie was waarbij het juist niet de bedoeling was om op de snelweg stil te staan.

  In de zaak Jenny Douwes zal aan de Hoge Raad worden voorgelegd of het hof terecht kon oordelen dat het openbaar ministerie ontvankelijk was in de vervolging terwijl de persoon die samen met Douwes de oproep op Facebook heeft gepubliceerd niet is vervolgd. Ook heeft de verdediging betoogd dat Douwes gerechtvaardigd heeft mogen vertrouwen op een mededeling van de politie dat zij niet zou worden vervolgd wegens opruiing. Het hof heeft dit verweer gepasseerd. Het hof heeft ook het verweer verworpen dat haar uitlatingen op Facebook onderdeel vormen van de vrijheid van meningsuiting en mede gelet op het ludieke karakter van de oproep - geen strafbare opruiing opleveren. De Hoge Raad kan zich uitlaten over de vraag of de motivering van de verwerping van de verweren door het gerechtshof voldoende onderbouwd is geweest. Daarnaast is in de zaak Douwes van belang in hoeverre zij opzettelijk heeft opgeruid tot strafbaar gedrag op de A7, terwijl zij stelt dat het niet de bedoeling was om de snelweg te versperren.
  ... {meer}

  
  385 Fri 08 February 2019 Bezwaar tegen verwerking dna in zaak A7-blokkade Anker en Anker Advocaten
  Heden zijn zeven bezwaarschriften ingediend bij de rechtbank in Leeuwarden namens cliënten in de zogeheten A7-blokkadezaak. Het bezwaar richt zich tegen het verwerken van afgenomen celmateriaal tot een dna-profiel en tegen de opslag van dit dna-profiel in de landelijke dna-databank. Op grond van de Wet dna-onderzoek voor veroordeelden kan van iemand die kort gezegd - veroordeeld is wegens een misdrijf tot een werkstraf of een gevangenisstraf dna worden afgenomen. Het dna-profiel wordt opgeslagen. Dit kan later worden vergeleken met dna-sporen die bij toekomstige delicten worden achter gelaten. Het is volgens de wet voor de verwerking en opslag niet van belang of hoger beroep is ingesteld.

  Raadsman Tjalling van der Goot ontving tot dusver verzoeken van tien cliënten in deze zaak om bezwaar aan te tekenen. Het gaat daarbij zowel om cliënten die zich hebben neergelegd bij het vonnis als om cliënten die hoger beroep hebben aangetekend. Drie van deze elf cliënten hebben nog geen dna afgestaan; in die zaken kan om die reden (nog) geen bezwaarschrift worden ingediend. Indien een veroordeelde/verdachte niet vrijwillig meewerkt aan de afname van celmateriaal, biedt de wet de mogelijkheid om zo nodig een veroordeelde/ verdachte aan te houden om hem te verplichten celmateriaal af te laten nemen.

  De cliënten die tot dusver een bezwaarschrift hebben laten indienen, hebben allen een werkstraf van 120 uren opgelegd gekregen wegens het versperren van een snelweg nabij Joure en wegens dwang. Deze feiten vonden plaats op de dag van de landelijke intocht van Sinterklaas in Dokkum op 18 november 2017. In de ontstane file stonden ook drie bussen met anti Zwarte Piet-demonstranten.

  De bezwaren zullen door de raadkamer van de rechtbank worden behandeld. Er is nog geen datum voor deze behandeling bekend. 
  ... {meer}

  
  384 Fri 12 October 2018 Vrijspraak bepleit in A7-blokkadezaak Anker en Anker Advocaten
  Op 12 oktober jl. heeft raadsman Tjalling van der Goot namens 33 cliënten in de zogeheten A7-blokkadezaak vrijspraak bepleit. Eerder eiste het OM werkstraffen tussen de 120 en 240 uren. In één zaak eiste het OM een gevangenisstraf van zes maanden waarvan drie maanden voorwaardelijk.

  Op 18 november 2017 is het verkeer op de snelweg A7 nabij Joure tot stilstand gebracht door diverse auto's. De blokkade ontstond na een oproep op Facebook om de bussen met betogers van Kick Out Zwarte Piet te vertragen. Er ontstond een file. In die file stonden ook de drie bussen met betogers die wilden demonstreren tijdens de landelijk intocht van Sinterklaas die dag in Dokkum. De betogers hebben uiteindelijk niet gedemonstreerd.

  Van der Goot had kritiek op de vervolgingsbeslissing van het OM in diverse zaken. Zo had Jenny Douwes - die de Facebookpagina met de oproep had gehost - van een agent namens het openbaar ministerie de toezegging gekregen dat zij niet zou worden vervolgd als de oproep zou worden verwijderd. De oproep is na het verzoek van de politie verwijderd. Douwes mocht gerechtdvaardigd vertrouwen op de toezegging dat zij voor opruiing niet zou worden vervolgd.

  Ook verwees de raadsman naar het gelijkheidsbeginsel. Er zijn diverse andere blokkades door demonstranten geweest in het verleden die niet tot vervolging leidden. In enkele gevallen is sprake van gelijke geval. Het is cliënten niet uit te leggen dat in de ene zaak wel, in de andere zaak niet tot vervolging wordt overgegaan. In de zaak Douwes is voorts onbegrijpelijk dat zij wordt vervolgd, terwijl zij samen met een ander de bewuste Facebookpagina had gehost. Die ander is niet vervolgd, niet eens als verdachte aangemerkt. De vervolging van Douwes is daardoor willekeurig. In deze gevallen is bepleit het OM wegens strijd met het gelijkheidsbeginsel niet-ontvankelijk in de vervolging te verklaren.

  Duidelijk is dat de blokkade op de A7 door niemand op voorhand is gepland. Doel van vrijwel alle cliënten was een langzaam aan actie. Er was geen organisatie. Dat uiteindelijk kennelijk door een of meerdere auto's is geremd waardoor een file is ontstaan, kan de hele groep niet worden aangerekend. Het enkele feit dat iemand sympathie heeft voor de actie, niet uit de file is weggereden (voor zover mogelijk) en ter plaatse na stilstand op de snelweg de auto is uitgestapt, levert op zichzelf geen strafbaar feit op. De verdediging bepleitte vrijspraak van het versperren van de snelweg A7.
  ... {meer}

  
  383 Mon 28 October 2019 Uitspraak hoger beroep A7-blokkade op donderdag 31 oktober a.s. Anker en Anker Advocaten
  Het gerechtshof in Leeuwarden doet op donderdag 31 oktober a.s. om 10.00 uur uitspraak in de zogeheten A7-blokkadezaak. Op 18 november 2017 ontstond een file nadat mensen autos hadden stil gezet op de A7 nabij Joure. In de file stonden drie bussen met anti-Zwarte Piet-demonstranten die wilden demonstreren in Dokkum tijdens de landelijke Sinterklaasintocht.

  Veertien cliënten hebben hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank in Leeuwarden van vorig jaar. Volgens de rechtbank hadden de cliënten zich schuldig gemaakt aan het versperren van een landweg (de Rijksweg A7) en dwang. Allen werden veroordeeld tot werkstraffen. Cliënte Jenny Douwes werd veroordeeld wegens opruiing.

  In hoger beroep is door raadsman Tjalling van der Goot een tal verweren gevoerd. In de kern komen deze er op neer dat geen veroordeling kan volgen. 
  ... {meer}

  
  382 Mon 28 October 2019 Fors lagere straffen in A7-blokkadezaak Anker en Anker Advocaten
  381 Sun 14 October 2018 Wim Anker: 'Reactie Twan Huys onjuist' Anker en Anker Advocaten
  380 Wed 17 April 2019 Merendeel bezwaren tegen dna-opslag in A7-blokkadezaak gegrond Anker en Anker Advocaten
  379 Thu 26 September 2019 'Betrokkenen A7-blokkade vrijuit': uitspraak 31 oktober Anker en Anker Advocaten
  378 Mon 13 May 2019 Opnieuw twee dna-bezwaarschriften gegrond verklaard in A7 blokkadezaak Anker en Anker Advocaten
  377 Fri 23 November 2018 Hoger beroep ingesteld in A7-blokkadezaak voor 18 verdachten Anker en Anker Advocvaten
  376 Wed 02 March 2011 Is A7 de Nederlandse Autobahn? Auto Visie Blog
  375 Thu 07 November 2019 'Maximumsnelheid 100 km/u heeft verwaarloosbaar effect op stikstofuitstoot' AutoBahn
  374 Mon 02 March 2020 €19 miljoen: Winst boetes snelheidsverlaging alweer uitgegeven AutoBahn
  373 Thu 07 May 2020 Florian Schneider, inspirator voor Autobahn, overleden AutoBahn
  372 Fri 06 March 2020 Opgelet: 100 km/u gaat in bij plaatsing bord, niet 16 maart AutoBahn
  371 Tue 05 November 2019 Bizar: kabinet overweegt autoloze zondag wegens stikstofcircus AutoBahn
  370 Tue 05 November 2019 D66-Jugend: fuck 100 km/u, 90 is hard zat AutoBahn
  369 Thu 25 April 2019 Rijkswaterstaat doet onderzoek naar dodelijke botsingen tegen matrixportalen AutoBahn
  368 Wed 06 November 2019 Maximumsnelheid in Nederland: een geschiedenis AutoBahn
  367 Thu 18 April 2019 Sterke toename verkeersdoden in 2018 AutoBahn
  366 Tue 02 May 2017 In 2016 stierven weer meer mensen in het verkeer AutoBahn
  365 Thu 14 November 2019 100 km/u: Duitsland lacht ons keihard uit, maar Europa is content AutoBahn
  364 Wed 13 November 2019 Officieel: maximumsnelheid 'op korte termijn' terug naar 100 km/u AutoBahn
  363 Thu 14 May 2020 Ondanks coronastilte nog net zoveel verkeersdoden AutoBahn
  362 Wed 15 April 2020 2019: minder doden in verkeer AutoBahn
  361 Wed 25 April 2018 Aantal verkeersdoden daalt voor het eerst in vier jaar AutoBahn
  360 Fri 24 January 2020 Duitsers beginnen toch warm te draaien voor maximumsnelheid AutoBahn
  359 Mon 02 December 2019 Maximumsnelheid in maart naar 100 kilometer AutoBahn
  358 Mon 07 October 2019 Duitse Autobahn krijgt mogelijk snelheidslimiet AutoVisie
  357 Mon 16 March 2020 Het is zover: vanaf vandaag is de maximumsnelheid overal 100 km/h AutoVisie
  356 Thu 07 November 2019 Slechts zes procent van de auto's rijdt 130 Bnr Nieuws Radio
  355 Fri 31 August 2012 130 km per uur: 'Let op snelheidsverschil' Brabants Dagblad
  354 Sat 18 November 2017 Friese boeren zijn er klaar mee Dumpert
  353 Fri 28 August 2009 A7 ongevallen 2008. ESB - Egeltjes Statistiek Bureau
  352 Mon 27 August 2007 Ongevallen op de A7 cijfermatig bekeken. ESB - Egeltjes Statistiek Bureau
  351 Mon 02 August 2010 A7 ongevallen 2009. ESB - Egeltjes Statistiek Bureau
  350 Tue 01 January 2008 Statistieken van projectweg A7. ESB - Egeltjes Statistiek Bureau
  349 Sat 21 April 2018 Demonstratievrije Sinterklaasintocht 2018 Facebook
  348 Tue 09 October 2018 Verdachten blokkade A7 houden burgemeester Marga Waanders verantwoordelijk Friesch Dagblad
  347 Tue 09 October 2018 Blokkeerders zien hun actie als een goede daad Friesch Dagblad
  346 Mon 08 October 2018 Alle zeilen bij in de rechtbank voor zaak A7-blokkade Friesch Dagblad
  345 Sat 18 November 2017 BREEK. Anti-Pyt Demo in Dokkum VERBOTEN - Friezin Jenny Douwes: ZE KOMEN ER NIET LANGS Geen Stijl
  344 Thu 16 November 2017 Fryske dame waarschuwt Sinterklaas-vernielers Geen Stijl
  343 Mon 28 October 2019 VONNIS: 90 uur taakstraf voor Blokkeerfriezen Geen Stijl
  342 Tue 12 November 2019 BlokkeerFries schatrijk na bijschrift Volkskrant Geen Stijl
  341 Mon 02 March 2020 100 km per uur vooral HEEL DUUR Geen Stijl
  340 Sun 15 March 2020 Vandaag voor het allerlaatst nog lekker 130 rijden Geen Stijl
  339 Mon 02 December 2019 Rotmaatregel! Nooit meer 130 vanaf 16 MAART Geen Stijl
  338 Thu 19 April 2018 OM gaat tientallen Zwarte Piet Snelwegblokkeerders vervolgen Geen Stijl
  337 Thu 14 November 2019 C'est ça. Automobilisten naar het Malieveld Geen Stijl
  336 Fri 15 November 2019 Vvd met 130 naar de 0 zetels Geen Stijl
  335 Fri 12 October 2018 Strafeisen tegen dappere #Blokkeerfriezen Geen Stijl
  334 Sat 21 April 2018 Feynman en/of Feiten Het OM faalt enorm Geen Stijl
  333 Sat 10 November 2018 Crowdfund BlokkeerFriezen komt op stoom Geen Stijl
  332 Wed 17 April 2019 Hiep Hiep Hoera. Om BlokkeerFriezen DNA Geen Stijl
  331 Tue 05 March 2019 BlokkeerFries van huis gehaald voor DNA-afname Geen Stijl
  330 Thu 07 March 2019 BlokkeerFries van huis gehaald voor DNA-afname Geen Stijl
  329 Fri 15 February 2019 BlokkeerFries weigert wederom DNA-afname Geen Stijl
  328 Fri 23 November 2018 18 BlokkeerFriezen in Hoger Beroep Geen Stijl
  327 Wed 30 January 2019 BlokkeerFriezen weigeren DNA af te staan Geen Stijl
  326 Thu 31 January 2019 OM zet DNA-intimidatie Blokkeerfriezen door Geen Stijl
  325 Sat 10 November 2018 Feynman en/of Feiten Alleen goede demo's AUB Geen Stijl
  324 Sat 10 November 2018 BlokkeerFriezen tikken in tien uur EEN TON aan Geen Stijl
  323 Fri 09 November 2018 Nederland Woest Om Uitspraak #Blokkeerfriezen Geen Stijl
  322 Fri 09 November 2018 Uitspraak #Blokkeerfriezen. 240 uur taakstraf + 1 maand voorwaardelijk voor Jenny Douwes Geen Stijl
  321 Fri 09 November 2018 GSTV. Tom Staal bij de SCHULDIGE BlokkeerFriezen Geen Stijl
  320 Tue 27 August 2019 Surprise! Info over KOZP-tuig per ongeluk gelekt Geen Stijl
  319 Sat 21 April 2018 Persbericht. Blokkeerfriezen A7 vinden advocaat Geen Stijl
  318 Tue 16 October 2018 BlokkeerBurgemeester stopt Bus Demonstranten Geen Stijl
  317 Mon 15 October 2018 Ebru Umar - Het briefje van Twan (Column) Geen Stijl
  316 Fri 12 October 2018 GSTV. Tom bij de #BlokkeerFriezen in Leeuwarden Geen Stijl
  315 Sat 13 October 2018 Twan Hyves terug in Kijkcijfer Top 25 Geen Stijl
  314 Tue 24 September 2019 LIVE: Hoger Beroep BlokkeerFriezen Geen Stijl
  313 Sat 13 October 2018 Lezon. Rechtbank Toespraak BlokkeerFries Jan Geen Stijl
  312 Fri 12 October 2018 Lijstje. Best wel erge dingen waar het OM ook 120 of 240 uur taakstraf voor eist Geen Stijl
  311 Thu 11 October 2018 LIVEBLOG. BlokkeerFriezen vs Het OM. Dag 3 Geen Stijl
  310 Tue 09 October 2018 LIVE. Vervolg staatstribunaal #blokkeerfriezen Geen Stijl
  309 Mon 08 October 2018 GSTV. Blokkeerfriezen in partybus naar rechtbank Geen Stijl
  308 Mon 08 October 2018 Hoofdredactioneel Commentaar. HUP A7-FRIEZEN! Geen Stijl
  307 Sun 07 October 2018 Jenny Douwes in The Post Offline: 'Burgemeester Waanders nodigde NVU uit voor intocht Sint' Geen Stijl
  306 Fri 06 March 2020 100km/hr: Vanaf 16 maart - 130 km/h = 253 euro BOETE Geen Stijl
  305 Wed 03 October 2018 OM maakt tekenfilm over A7-blokkade GeenStijl
  304 Fri 15 November 2019 Vooral VVD verantwoordelijk gehouden voor stikstofcrisis I&O Research
  303 Tue 06 August 2019 Gemeente blundert met vrijgeven gevoelige stukken over intocht Sinterklaas Dokkum aan helpers Jenny Douwes Leeuwarder Courant
  302 Fri 23 November 2018 OM gaat tegen alle blokkeer-Friezen in hoger beroep Leeuwarder Courant
  301 Sat 13 October 2018 Relletje bij Late Night: Jenny Douwes wil niet met piet-activist in gesprek Leeuwarder Courant
  300 Wed 25 September 2019 Teruglezen: de tweede dag van het hoger beroep tegen de blokkeerfriezen Leeuwarder Courant
  299 Thu 26 September 2019 Ook in hoger beroep 240 uur werkstraf geëist tegen Jenny Douwes Leeuwarder Courant
  298 Thu 26 September 2019 Lees hier de derde dag van het hoger beroep tegen de blokkeerfriezen terug Leeuwarder Courant
  297 Fri 23 November 2018 Negentien blokkeer-Friezen in hoger beroep Leeuwarder Courant
  296 Tue 24 September 2019 Lees terug: de eerste dag van het hoger beroep van de blokkeerfriezen Leeuwarder Courant
  295 Tue 24 September 2019 Voorvrouw Douwes trapt af bij hoger beroep blokkeerfriezen Leeuwarder Courant
  294 Tue 05 March 2019 Blokkeerfries met griep die DNA moest afstaan: 'ik kreeg een rasp in de mond' Leeuwarder Courant
  293 Tue 05 March 2019 Politie haalt eerste blokkeerfries van huis voor afname DNA Leeuwarder Courant
  292 Sat 18 November 2017 A7 weer vrij, anti-pietendemonstranten onder politiebegeleiding op weg naar Dokkum (+video) Leeuwarder Courant
  291 Sat 18 November 2017 Pro-Zwarte Piet demonstranten: 'onze actie is geslaagd' Leeuwarder Courant
  290 Mon 28 October 2019 90 uur werkstraf voor vijftien blokkeerfriezen, ook voor Jenny Douwes Leeuwarder Courant
  289 Tue 06 March 2018 Afsluitdijk dicht door storing Noord Hollands Dagblad
  288 Wed 12 September 2012 Groot onderhoud aan de A7 bij Purmerend Noord Hollands Dagblad
  287 Sat 25 August 2012 Auto in greppel langs A7 na slaapaanval Noord Hollands Dagblad
  286 Wed 16 October 2019 Motoragent per ongeluk geraakt door tractor op A7 bij Middenmeer Noord Hollands Dagblad
  285 Thu 25 October 2012 Lege tankwagen schaart op Afsluitdijk Noord Hollands Dagblad
  284 Mon 03 September 2012 Geluid blijft onder norm bij 130 km op A7 Noord Hollands Dagblad
  283 Sat 06 October 2018 Weg blokkeren om Zwarte Piet, mag dat nou wel of niet? Noord Hollands Dagblad
  282 Sat 06 October 2018 Lesje voor agenten: demonstrant is betrokken burger, geen vijand Noord Hollands Dagblad
  281 Tue 10 April 2018 Verkeer sneller omleiden op Afsluitdijk Noord Hollands Dagblad
  280 Tue 18 September 2012 Gratis parkeren en goedkoop per trein bij werk A7 Noord Hollands Dagblad
  279 Fri 08 June 2018 Urenlange file op en rond Afsluitdijk door werkzaamheden Noord Hollands Dagblad
  278 Tue 16 October 2012 Deel A7 bij Wieringerwerf dicht door ongeval Noord Hollands Dagblad
  277 Mon 08 October 2012 Gewonde op A7 bij Wognum Noord Hollands Dagblad
  276 Sat 13 October 2012 Gewonde bij ongeluk op A7 bij Hoorn Noord Hollands Dagblad
  275 Wed 16 May 2018 Afsluitdijk even dicht bij Den Oever door aangereden slagboom Noord Hollands Dagblad
  274 Thu 06 December 2012 Auto uitgebrand op A7 bij Wieringerwerf Noord Hollands Dagblad
  273 Fri 13 July 2012 Gewonde bij aanrijding A7 Wijdewormer Noord Hollands Dagblad
  272 Mon 04 April 2011 Remproef beslissend voor snelheid op A7 Noord Hollands Dagblad
  271 Sun 28 April 2019 Twee personen gewond bij ongeval Afsluitdijk Noord Hollands Dagblad
  270 Tue 26 March 2019 Oudere fietser van A7 gehaald bij Zaandam Noord Hollands Dagblad
  269 Sat 30 March 2019 File richting Den Oever door storing brug Afsluitdijk Noord Hollands Dagblad
  268 Sun 31 March 2019 Zes gewonden bij ongeluk op A7, weg weer open [video, update] Noord Hollands Dagblad
  267 Sun 31 March 2019 Ernstig ongeval A7 veroorzaakt door spookrijder met slok op, Purmerendse zwaargewond Noord Hollands Dagblad
  266 Tue 05 March 2019 Fietspad over de Afsluitdijk gaat vanaf 1 april drie jaar dicht en dat is geen grap Noord Hollands Dagblad
  265 Mon 23 November 2009 Auto van de weg: bestuurder dood, passagier naar ziekenhuis (video) Noord Hollands Dagblad
  264 Thu 26 November 2009 Wederom dodelijk ongeval op A7 (video) Noord Hollands Dagblad
  263 Wed 02 December 2009 Auto rijdt op file: man overlijdt (video) Noord Hollands Dagblad
  262 Fri 08 February 2019 Politiek Purmerend kiest voor halvering op- en afritten bij A7 Noord Hollands Dagblad
  261 Tue 15 February 2011 Snelheid hoger op A7 en A9 Noord Hollands Dagblad
  260 Thu 21 July 2011 Met bijna 100 te hard over rijksweg 7 Noord Hollands Dagblad
  259 Thu 25 July 2019 Auto knalt tegen pijlwagen op Afsluitdijk; twee personen zwaargewond [update] Noord Hollands Dagblad
  258 Wed 30 January 2019 Snelheid op A7 bij Purmerend naar 100 kilometer per uur Noord Hollands Dagblad
  257 Sat 23 May 2020 A7 uren afgesloten door dodelijk ongeval ter hoogte van Wijdewormer Noord Hollands Dagblad
  256 Wed 26 October 2011 Vrachtwagen met asfalt gekanteld langs A7 bij Wijdewormer Noord Hollands Dagblad
  255 Fri 11 November 2011 Twijfel aan acties van snelwegvandaal op A7 Noord Hollands Dagblad
  254 Mon 04 May 2020 Afsluitdijk richting Friesland dicht door spoedreparatie Noord Hollands Dagblad
  253 Sat 06 July 2019 Automobilist stunt door fiets van snelweg bij Hoorn te halen Noord Hollands Dagblad
  252 Mon 17 June 2019 Tot 2023 veel verkeershinder op Afsluitdijk Noord Hollands Dagblad
  251 Wed 06 May 2020 Kilometerslange file A9 door storing Alkmaarse Leeghwaterbrug; kerende automobilisten zorgen voor chaos Noord Hollands Dagblad
  250 Wed 29 February 2012 Tien mille voor gouden tip moordpogingen A7 Noord Hollands Dagblad
  249 Wed 29 February 2012 Politie krijgt al zon 50 tips over onderzoek A7 Noord Hollands Dagblad
  248 Fri 11 October 2019 Afsluitdijk weer open na spoedreparatie Noord Hollands Dagblad
  247 Fri 11 October 2019 Meerdere auto's op elkaar geklapt op A7 vanuit Hoorn, flinke schade en vertraging Noord Hollands Dagblad
  246 Fri 19 April 2019 Afsluitdijk deels afgesloten wegens ongevallen; rijstrook weer open [update] Noord Hollands Dagblad
  245 Fri 27 January 2017 Auto over de kop bij afrit A7 in Wognum, bestuurder raakt gewond Noord Hollands Dagblad
  244 Sat 03 November 2012 Automobiliste over de kop op A7 bij Oudendijk Noord Hollands Dagblad
  243 Sun 10 July 2016 Inspectie van betonconditie in sluizen en bruggen Afsluitdijk Noord Hollands Dagblad
  242 Thu 17 October 2013 Honderden miljoenen voor aanpak files regio Noord Hollands Dagblad
  241 Fri 13 March 2020 Oppassen geblazen! Vanaf nu kalmpjes aan op de A27, de 100 km-borden staan er Noord Hollands Dagblad
  240 Thu 17 October 2013 Aanpak A7, A8 en A9 moet files tegengaan Noord Hollands Dagblad
  239 Mon 16 December 2013 Ongeval op Afsluitdijk door mobieltje Noord Hollands Dagblad
  238 Sat 14 March 2020 In slakkengang over de snelweg vanaf maandag. Overal 100 km/u overdag Noord Hollands Dagblad
  237 Fri 30 November 2012 Inwoners Wieringerwerf ervaren geluidsoverlast A7 Noord Hollands Dagblad
  236 Tue 26 July 2016 Nachtwerk voor nieuw viaduct Westfrisiaweg boven A7 bij Hoorn Noord Hollands Dagblad
  235 Sun 11 November 2012 Automobilist rijdt achterop asfaltwagen A7 Noord Hollands Dagblad
  234 Sun 05 April 2020 Afsluitdijk weer open na uitgelopen werkzaamheden Noord Hollands Dagblad
  233 Fri 23 November 2012 Vrouw gewond bij ongeval op de A7 ter hoogte van Avenhorn Noord Hollands Dagblad
  232 Thu 22 November 2012 Provincie: Rijk regelt brede A7 Noord Hollands Dagblad
  231 Thu 15 November 2012 Chauffeur komt om op A7 Noord Hollands Dagblad
  230 Wed 16 March 2016 Afsluitdijk richting Noord-Holland even dicht door storing Noord Hollands Dagblad
  229 Tue 14 January 2020 Auto belandt in het water langs de Afsluitdijk, 28-jarige vrouw uit Zwaag overlijdt Noord Hollands Dagblad
  228 Sat 27 October 2012 Werk op A7 vertraagt asfaltering Willemsweg Noord Hollands Dagblad
  227 Thu 15 November 2012 Lange files door ongeluk op A7 Noord Hollands Dagblad
  226 Tue 04 December 2012 Ongeval A7 Wijdewormer Noord Hollands Dagblad
  225 Sat 27 October 2012 Toegetakelde man door misdrijf omgekomen bij A7 Noord Hollands Dagblad
  224 Thu 06 December 2012 Overlast verkeer door sneeuw en gladheid in Noord-Holland Noord Hollands Dagblad
  223 Mon 07 January 2013 File door gekantelde vrachtwagen bij Hoorn Noord Hollands Dagblad
  222 Tue 01 January 2013 Verkeersongeval met letsel op A7 bij Purmerend Noord Hollands Dagblad
  221 Sun 23 February 2020 Auto vliegt uit de bocht op A7 bij Purmerend-Noord; bestuurder gaat ervandoor, medepassagier blijft gewond achter Noordhollands Dagblad
  220 Fri 31 August 2012 Zwaargewonde na aanrijding op A7 Noordhollands Dagblad
  219 Fri 28 February 2020 Auto tegen vangrail op A7 bij Wieringerwerf, bestuurster lichtgewond Noordhollands Dagblad
  218 Tue 06 June 2017 Afsluitdijk deels dicht door storm Noordhollands Dagblad
  217 Wed 07 June 2017 Flinke vertraging door deels afgesloten Afsluitdijk [update] Noordhollands Dagblad
  216 Wed 07 June 2017 Aansluiten op de Afsluitdijk: fileleed nog niet voorbij Noordhollands Dagblad
  215 Thu 27 February 2020 Rijkswaterstaat waarschuwt voor langere reistijd door werk aan de Afsluitdijk: maximaal 70 kilometer per uur over de snelweg Noordhollands Dagblad
  214 Sat 09 July 2016 Inspectie van betonconditie in sluizen en bruggen Afsluitdijk Noordhollands Dagblad
  213 Fri 23 November 2018 OM in hoger beroep blokkade A7 Openbaar Ministerie
  212 Mon 20 November 2017 OM start onderzoek naar blokkade A7 Openbaar Ministerie
  211 Mon 26 November 2012 Automobilist gewond bij ongeval Afsluitdijk Politie Fryslan
  210 Tue 16 October 2012 Auto's op elkaar (Wieringerwerf) Politie NHN
  209 Fri 30 March 2007 Politie pakt hardrijders aan op A7 Politie NHN
  208 Sun 08 July 2012 Aanhouding na vernielingen Politie NHN
  207 Wed 12 December 2012 Auto in de vangrail Politie NHN
  206 Thu 19 July 2012 Getuigen gezocht na verkeersincident A7 Politie NHN
  205 Thu 16 August 2012 Aanrijding met letsel Politie NHN
  204 Sat 25 August 2012 Auto in de berm Politie NHN
  203 Thu 30 August 2012 Bloedproef: rijden onder invloed drugs Politie NHN
  202 Wed 12 September 2012 Automobilist na achtervolging aangehouden Politie NHN
  201 Mon 07 January 2013 Vrachtauto gekanteld Politie NHN
  200 Fri 14 September 2012 Controle zwaar verkeer Politie NHN
  199 Wed 12 September 2012 Drie aanhoudingen na inbraak bij hondenvereniging Politie NHN
  198 Wed 19 September 2012 Overval op personenauto Politie NHN
  197 Mon 20 September 2010 Automobilist overleden na eenzijdig ongeval Politie NHN
  196 Fri 12 October 2012 Achtervolging na poging inbraak tankstation Politie NHN
  195 Fri 28 August 2009 Politiemotorrijder gewond bij aanrijding Politie NHN, NHD, FlitsService.nl
  194 Fri 12 June 2009 Dodelijk ongeval op A7 Politie Noord-Holland Noord
  193 Mon 14 May 2007 Dodelijk ongeval op A7 - Middenbeemster Politie Zaanstreek Waterland
  192 Sat 20 October 2012 Verkeersongeval, bestuurder onder invloed Politie ZaWa
  191 Mon 22 October 2012 Kettingbotsing A7 Politie ZaWa
  190 Sun 11 November 2012 Drankrijders op A7 Politie ZaWa
  189 Fri 28 December 2012 Wegrijden na ongeval Politie ZaWa
  188 Sun 16 December 2012 Autodieven aangehouden Politie ZaWa
  187 Thu 02 August 2012 Slapende man wakker gemaakt en aangehouden Politie ZaWa
  186 Sun 18 November 2012 Rijbewijs ingevorderd Politie ZaWa
  185 Wed 31 October 2012 Hardrijders in bocht A7/A8 Politie ZaWa
  184 Fri 07 December 2012 Houd voldoende afstand en pas snelheid aan Politie ZaWa
  183 Wed 18 July 2012 Brommobiel op A7 Politie ZaWa
  182 Wed 18 July 2012 Hardrijders in bocht A7-A8 Politie ZaWa
  181 Sat 20 December 2008 Aanrijding op A7 Politie ZaWa
  180 Fri 13 July 2012 Kop-staartbotsing Politie ZaWa
  179 Thu 01 November 2012 Onder invloed in de auto Politie ZaWa
  178 Sun 11 November 2012 Automobilist botst op asfaltwagen Politie ZaWa
  177 Sun 04 November 2012 Auto over de kop geslagen Politie ZaWa
  176 Tue 01 January 2013 Man uit Purmerend gewond na eenzijdige aanrijding A7 Politie ZaWa
  175 Mon 24 September 2012 Veroorzaker ongeval gaat er vandoor Politie ZaWa
  174 Wed 12 September 2012 Automobilist na achtervolging aangehouden Politie ZaWa
  173 Sun 08 July 2012 Bromfietser op A7 Politie ZaWa
  172 Wed 17 April 2019 Rechtbank verklaart merendeel bezwaren DNA-afname in A7-zaak gegrond Rechtspraak.nl
  171 Fri 09 November 2018 Werkstraffen voor blokkeerders A7 en initiatiefneemster blokkade Rechtspraak.Nl
  170 Thu 08 November 2018 Vervolging door OM van 'blokkeer-Friezen' niet consequent Reformatorich Dagblad
  169 Tue 12 February 2019 Afsluitdijk (A7) in avond en nacht afgesloten voor testen bruggen Rijkswaterstaat Verkeers Informatie
  168 Mon 28 January 2019 Ernstig ongeval op de Afsluitdijk Rijkswaterstaat Verkeers Informatie
  167 Wed 02 February 2011 130 km kan op maar vier snelwegen RtlNieuws
  166 Fri 03 April 2020 Afsluitdijk afgesloten vanaf zaterdagavond 4 tot zondagavond 5 april RWS - VID
  165 Mon 16 March 2020 Rijkswaterstaat klaar met mega-klus RWS - VID
  164 Thu 19 March 2020 Alle wegen hebben nu juiste bord: overal 100 per uur overdag Telegraaf
  163 Mon 16 March 2020 Maximumsnelheid overdag definitief 100 kilometer per uur Telegraaf
  162 Sat 06 July 2019 Man steekt drie (!) rijbanen A7 over om fiets te stallen Telegraaf
  161 Sat 14 March 2020 Van Groningen naar Maastricht: netjes 100 of met U-bocht plankgas? Telegraaf
  160 Fri 06 March 2020 Minister verbaast zich over 100 km/u-weerstand Telegraaf
  159 Fri 03 April 2020 Stikstofwinst door langzamer rijden al weg door 1 hondendrol Telegraaf
  158 Thu 14 November 2019 Wilders: 'VVD van vroem- naar bakfietspartij' Telegraaf
  157 Wed 11 September 2019 Stikstofregels: aanpassen Afsluitdijk en snelwegen op de tocht Telegraaf
  156 Wed 16 October 2019 PVV: maximumsnelheid moet omhoog Telegraaf
  155 Thu 05 March 2020 D66 en PvdA: 100km streng controleren Telegraaf
  154 Mon 04 November 2019 Dijkhoff: verlagen maximumsnelheid naar 100 km/uur geen taboe meer Telegraaf
  153 Sun 03 November 2019 Maakt Rutte ons langzaamste autorijders van Europa? Telegraaf
  152 Thu 17 October 2019 Jenny Douwes dient klacht in over tolk Telegraaf
  151 Mon 02 March 2020 Strop door 100 km/uur: het kost miljoenen Telegraaf
  150 Mon 02 March 2020 Het wordt gevaarlijker op de weg dan met 130 Telegraaf
  149 Mon 02 March 2020 Woedende reacties op kostbare snelheidsverlaging Telegraaf
  148 Sun 13 October 2019 Meer ongevallen, minder politie op snelweg Telegraaf
  147 Tue 05 November 2019 Jongeren D66: 90 kilometer is hard genoeg Telegraaf
  146 Sun 13 October 2019 Aannemers met schrik vrij op Afsluitdijk Telegraaf
  145 Tue 12 November 2019 Autorijden wordt constante oefening in zelfbeheersing Telegraaf
  144 Tue 12 November 2019 Kogel door de kerk: overdag in heel het land 100 km/uur Telegraaf
  143 Thu 10 October 2019 Afsluitdijk nacht dicht voor spoedklus BAM en Van Oord Telegraaf
  142 Wed 13 November 2019 100 km-bord straks massaal genegeerd Telegraaf
  141 Wed 13 November 2019 Onbegrip en woede om aanpak stikstofspook Telegraaf
  140 Tue 12 November 2019 Hoogverraad aan automobilist Telegraaf
  139 Tue 12 November 2019 Vooral automobilist buiten Randstad de klos Telegraaf
  138 Tue 05 November 2019 100 mogen op een verlaten snelweg is tegennatuurlijk Telegraaf
  137 Tue 05 November 2019 Dijkhoff sust onrust over inperken snelheid Telegraaf
  136 Mon 02 December 2019 Snelheidsverlaging kost 7 tot 8 miljoen Telegraaf
  135 Sun 29 September 2019 Nederlanders tegen 100 op alle snelwegen Telegraaf
  134 Mon 02 December 2019 Kabinet maakt haast: al in maart 100 op alle snelwegen Telegraaf
  133 Thu 14 November 2019 Automobilisten gaan demonstreren op Malieveld Telegraaf
  132 Tue 12 November 2019 100 kilometer? Een klant minder per dag Telegraaf
  131 Thu 26 September 2019 Douwes boos op tolk bij proces blokkeerfriezen Telegraaf
  130 Thu 26 September 2019 OM eist weer taakstraffen voor blokkeerfriezen Telegraaf
  129 Thu 14 November 2019 Snelheidsverlaging is slechts een amuse Telegraaf
  128 Thu 26 September 2019 Maand wachten op uitspraak hoger beroep blokkeerfriezen Telegraaf
  127 Mon 30 September 2019 Hier mag je morgen geen 130 meer rijden Telegraaf
  126 Wed 25 September 2019 'Minder hard is nauwelijks meer schoon' Telegraaf
  125 Wed 06 November 2019 '100 kilometer per uur strop voor wegenbouw' Telegraaf
  124 Wed 25 September 2019 Autobranche: minderen files echte oplossing stikstofprobleem Telegraaf
  123 Wed 25 September 2019 Advies aan kabinet: Langzamer rijden voor natuur Telegraaf
  122 Thu 14 November 2019 Noord-Holland: maximaal 70 km/u rond natuur Telegraaf
  121 Sat 16 November 2019 PvdA-leden: snelheid verlagen naar 80 km/u Telegraaf
  120 Sat 16 November 2019 VVD jaagt steunpilaren tegen zich in het harnas Telegraaf
  119 Mon 02 March 2020 Monsterklus voor RWS, op 4000 plekken snelheid aan passen Telegraaf
  118 Tue 05 November 2019 Laatste autoloze zondag had weinig effect Telegraaf
  117 Mon 04 November 2019 Onrust in VVD om heilig huisje van 130 km/u Telegraaf
  116 Wed 13 November 2019 Duitsers gniffelen om nieuwe Nederlandse maximumsnelheid Telegraaf
  115 Sun 10 May 2020 Motorrijder raast met 200 km/u over A7 Telegraaf
  114 Sat 27 April 2019 Auto schiet van Afsluitdijk bijna IJsselmeer in, zeker één gewonde Telegraaf
  113 Sat 18 November 2017 Jenny Douwes blij met leeg demonstrantenvak Friesland wil dit gewoon niet Telegraaf
  112 Tue 27 September 2011 Snelheid op hele A2 naar 130 km Telegraaf
  111 Wed 21 March 2018 Bouw van Afsluitdijk zou nu niet meer kunnen Telegraaf
  110 Tue 22 November 2011 VVD: meer dan 1 op de 3 snelwegen naar 130 km Telegraaf
  109 Mon 28 November 2011 130 kilometer op 60 procent snelwegen Telegraaf
  108 Mon 23 July 2012 Problemen met brug Afsluitdijk Telegraaf
  107 Mon 20 November 2017 Betogers Zwarte Piet namen vuurwerk mee Telegraaf
  106 Mon 20 November 2017 Alles voor de goede zaak Telegraaf
  105 Mon 20 November 2017 Friezen trots op Jenny dArc Telegraaf
  104 Fri 22 April 2016 GroenLinks goochelt met 130-cijfers - GroenLinks wil afschaffing 130 km/u Telegraaf
  103 Sun 19 November 2017 Doneren voor 'Friese helden' na blokkade A7 Telegraaf
  102 Sat 18 November 2017 Actie tegen Zwarte Piet verboden Telegraaf
  101 Fri 15 June 2018 Proces tegen anti-Piet-activisten op A7 begint Telegraaf
  100 Fri 03 August 2012 A7 naar A'dam dicht door defecte brug Telegraaf
  99 Sat 27 October 2012 Dode Purmerender gevonden op oprit snelweg Telegraaf
  98 Mon 29 October 2012 Dode op A7 blijkt kickbokser Telegraaf
  97 Thu 17 October 2013 Aanpak A7, A8 en A9 moet files tegengaan Telegraaf
  96 Sun 31 March 2019 Zes gewonden bij zwaar ongeval op A7 Telegraaf
  95 Sun 07 February 2016 Weer file door technisch probleem Afsluitdijk Telegraaf
  94 Mon 08 February 2016 Provincie helemaal klaar met files Afsluitdijk Telegraaf
  93 Wed 06 July 2016 Niet vast te stellen dat 130 onveiliger is Telegraaf
  92 Thu 23 June 2016 130 even veilig Telegraaf
  91 Mon 29 February 2016 Dag en nacht monteur op Afsluitdijk Telegraaf
  90 Tue 01 March 2016 VVN: meer wegen naar 130 Telegraaf
  89 Thu 19 April 2018 'A7-blockers' voor rechter Telegraaf
  88 Sun 19 November 2017 'Friese helden' krijgen gratis hulp advocaat na blokkade A7 Telegraaf
  87 Fri 15 June 2018 Zaak A7-blokkade in oktober voor de rechter Telegraaf
  86 Fri 12 October 2018 Fries volksfeest om Jenny Douwes: 'Zij verwoordde ons onderbuikgevoel' Telegraaf
  85 Tue 16 October 2018 Crowdfunding-actie voor 'blokkeer-Friezen' Telegraaf
  84 Fri 09 November 2018 Blokkeerfriezen: 'Dit was een politiek proces' Telegraaf
  83 Tue 16 October 2018 Wim Anker: 'Een kat in het nauw maakt rare sprongen' Telegraaf
  82 Fri 09 November 2018 Douwes: 'Vonnis is bizar hoog' Telegraaf
  81 Sat 10 November 2018 Geld stroomt binnen voor blokkeerfriezen Telegraaf
  80 Wed 03 October 2018 Zwarte Piet-activisten A7 moeten voor rechter komen Telegraaf
  79 Fri 12 October 2018 Extra bedenktijd voor uitspraak A7-blokkade Telegraaf
  78 Fri 12 October 2018 Anti-Piet activiste zet illegale opnames A7-proces online Telegraaf
  77 Thu 15 November 2018 Bijna twee ton opgehaald voor 'blokkeerfriezen' Telegraaf
  76 Sun 31 March 2019 Spookrijder zorgt voor chaos op A7 Telegraaf
  75 Mon 15 October 2018 Twan Huys: We hadden het anders moeten doen Telegraaf
  74 Sat 13 October 2018 Irritatie over loze belofte aan Douwes Telegraaf
  73 Sat 13 October 2018 Twan Huys komt afspraken niet na Telegraaf
  72 Wed 09 February 2011 Schultz: uitgelekte plannen 130 km voorbarig Telegraaf
  71 Mon 08 October 2018 Zwarte Piet-zaak gaat verder na flauwvallen rechter Telegraaf
  70 Mon 08 October 2018 Verdachte legt schuld bij burgemeester Dokkum Telegraaf
  69 Mon 08 October 2018 Kinderen zouden toch niets begrijpen van geschreeuw Telegraaf
  68 Mon 08 October 2018 Jenny d'Arc: Mensen zien dit als showproces Telegraaf
  67 Thu 11 October 2018 Tumult bij rechtszaak blokkeerfriezen Telegraaf
  66 Fri 12 October 2018 Aanhang A7-blokkeerders zingen Jenny Douwes toe Telegraaf
  65 Fri 12 October 2018 Taakstraffen en celstraf geëist tegen blokkeerfriezen Telegraaf
  64 Fri 12 October 2018 Showproces tegen 'blokkeerfriezen' Telegraaf
  63 Fri 12 October 2018 Live Twitter - Proces tegen Blokkeerfriezen Twitter - Saskia Belleman
  62 Fri 26 February 2016 Hinder Afsluitdijk (A7) door herstelwerk slagbomen VID
  61 Wed 17 February 2016 Besturingssystemen Afsluitdijk worden vervangen VID
  60 Mon 29 February 2016 Minister: 24 uur per dag monteur bij bruggen Afsluitdijk VID
  59 Tue 16 February 2016 Afsluitdijk weer gestremd door storing met brug VID
  58 Wed 03 February 2016 Nieuwbouw Afsluitdijk moet volgens provincies prioriteit krijgen VID
  57 Wed 16 March 2016 Afsluitdijk (A7) dicht door storing Stevinsluizen VID
  56 Tue 01 March 2016 Vijf jaar 130 op Nederlandse snelwegen VID
  55 Thu 01 November 2012 Twee rijstroken afgesloten op A7 VID
  54 Mon 01 February 2016 Provinciebestuur is klaar met problemen Afsluitdijk VID
  53 Sat 30 January 2016 Maandag oponthoud verwacht bij Afsluitdijk (A7) VID
  52 Sat 30 January 2016 Afsluitdijk (A7) voorlopig dicht door kapotte brug VID
  51 Mon 22 June 2015 Te vaak hinder door politiecontroles VID
  50 Mon 27 May 2013 Zeer grote hinder door werkzaamheden A7 VID
  49 Mon 07 January 2013 Vrachtwagen gekanteld op A7 bij Hoorn VID
  48 Fri 21 December 2012 Autobrand zorgt voor flinke vertraging A7 VID
  47 Sat 27 October 2012 Ongeval A7 bij wegwerkzaamheden VID
  46 Thu 25 October 2012 Twee rijstroken dicht op A7 richting Amsterdam VID
  45 Thu 25 October 2012 Afsluitdijk tot middernacht dicht na geschaarde vrachtwagen VID
  44 Mon 01 October 2012 Storing Lorentzsluizen stremt verkeer Afsluitdijk VID
  43 Thu 13 September 2012 Afsluitdijk afgesloten door defecte brug VID
  42 Thu 13 September 2012 Beperkte wegcapaciteit op A7 door ongeval VID
  41 Fri 08 April 2016 Controles bij wegwerkzaamheden Afsluitdijk (A7) VID
  40 Sun 24 July 2016 Auto met caravan schaart op Afsluitdijk VID
  39 Sun 01 May 2016 Fikse vertraging op de Afsluitdijk A7 VID
  38 Mon 29 May 2017 A7 dicht na tweetal ongelukken VID
  37 Fri 10 March 2017 Afsluitdijk lange tijd dicht na ongeluk VID
  36 Sat 29 April 2017 Afsluitdijk dicht door brugproblemen Kornwerderzand VID
  35 Mon 01 May 2017 Problemen Afsluitdijk nog niet voorbij VID
  34 Mon 22 May 2017 Afsluitdijk (A7) dicht door storing VID
  33 Tue 23 May 2017 Afsluitdijk (A7) dinsdagavond weer volledig open VID
  32 Mon 29 May 2017 Pinksterhinder Afsluitdijk (A7) door onderhoud VID
  31 Mon 05 June 2017 Pinksterhinder Afsluitdijk (A7) door onderhoud VID
  30 Fri 06 May 2016 Afsluitdijk (A7) dicht door storing bij Stevinsluizen VID
  29 Wed 07 June 2017 Problemen steiger Afsluitdijk (A7) verholpen. VID
  28 Wed 14 June 2017 Probleem A7 met brug op Afsluitdijk VID
  27 Thu 15 June 2017 Schultz: geen monteur op Afsluitdijk, wel koelen VID
  26 Sat 18 November 2017 A7 bij knooppunt Joure dicht door demonstranten Sinterklaasintocht VID
  25 Tue 06 March 2018 Afsluitdijk (A7) vanuit Friesland afgesloten door storing Vid
  24 Wed 07 March 2018 Afsluitdijk blijft deels dicht door brugproblemen Kornwerderzand Vid
  23 Tue 13 March 2018 Afsluitdijk blijft deels dicht door brugproblemen Kornwerderzand Vid
  22 Mon 06 February 2017 File bij Afsluitdijk door storing VID
  21 Wed 18 January 2017 Vanaf volgend jaar ook overdag 130 op A2 VID
  20 Mon 10 September 2018 Komende tijd hinder door wegwerk Afsluitdijk (A7) VID
  19 Wed 22 June 2016 Uren fileleed op Afsluitdijk: alles op een rijtje VID
  18 Sat 07 May 2016 Afsluitdijk (A7) weer dicht door haperende brug VID
  17 Thu 26 May 2016 Afsluitdijk (A7) enige tijd dicht door storing VID
  16 Thu 02 June 2016 Afsluitdijk (A7) dicht door storing brug VID
  15 Mon 13 June 2016 Afsluitdijk (A7) naar Friesland dicht door technische storing VID
  14 Thu 16 June 2016 Afsluitdijk (A7) weer dicht door technische storing VID
  13 Wed 22 June 2016 Afsluitdijk (A7) dicht door storingen VID
  12 Sun 26 June 2016 Auto over de kop op Afsluitdijk VID
  11 Fri 02 December 2016 File door grote verkeerscontrole A7 VID
  10 Wed 06 July 2016 Sluizen en bruggen Afsluitdijk worden aangepakt VID
  9 Thu 07 July 2016 Wederom brugstoring Afsluitdijk A7 VID
  8 Thu 07 July 2016 A7 dicht na sprong van viaduct VID
  7 Fri 08 July 2016 Lange file op A7 door oliespoor VID
  6 Fri 08 July 2016 Ongevallen op de A7 VID
  5 Fri 15 July 2016 Afsluitdijk eenmalig dicht voor evenement VID
  4 Sun 04 September 2016 Hardloopevenement 'Afsluitdijk open' gaat niet door, A7 blijft open VID
  3 Wed 04 April 2018 A7 Afsluitdijk Kornwerderzand: werkzaamheden 9- 26 april VID
  2 Thu 12 March 2020 Rijkswaterstaat start donderdag met aanpassen borden maximumsnelheid VID - RWS
  1 Tue 01 December 2009 Veel hardrijders op A7 - Wijdewormer WebRegio
  De A7 bij Wijdewormer, hmp10.6, noordwaarts.
  De A7 bij Wijdewormer, hmp10.6, noordwaarts.

  De A7 bij Wognum, hmp35.9, noordwaarts.
  De A7 bij Wognum, hmp35.9, noordwaarts.

  De A7 bij Den Oever, hmp64.5, zuidwaarts.
  De A7 bij Den Oever, hmp64.5, zuidwaarts.

 • Media berichten 2012
 • Media berichten 2011
 • Media berichten 2010
 • Oorzaken van ongevallen van 2009 tov 2008 Oorzaken van ongevallen van 2009, tov 2008

 • Media berichten 2009
 • Oorzaken van ongevallen van 2008 tov 2007 Oorzaken van ongevallen van 2008, tov 2007

 • Media berichten 2008

 •    A7    <== Terug naar het begin  [ Analyse van ongevallen ]  [ Knooppunten / Afslagen ]  [ Controlepunten ]