A7    <== Terug naar het begin  [ Analyse van ongevallen ]  [ Knooppunten / Afslagen ]  [ Controlepunten ] 

Controle-Project-weg A7Inleiding

Datum: Sun 01 April 2007

De A7 in Noord-Holland is benoemd tot project-weg voor snelheids-controles. Dit betekent dat men vanaf 1 april 2007 gedurende 4 jaren intensief gaat controleren op snelheid met radar en op allerlei verkeers-gevaarlijke stunts met niet-als-zodanig herkenbare VROS-wagens en motoren. Het bedoelde stuk A7 loopt vanaf vanaf knooppunt Zaandam (hmp4.8, regio ZaWa = Zaanstreek-Waterland) tot aan de Afsluitdijk (hmp75.4, regio NHN = Noord-Holland Noord).

Zoals altijd is het gegeven argument dat men de verkeersveiligheid op de A7 wilt verhogen, omdat de afgelopen 3 jaren veel ongevallen zijn gebeurt, waarbij ruim 86 gewonden en wel 6 doden zijn gevallen. Oorzaak volgens dezelfde argument-gevers: De wettelijke maximale toegestane snelheid (van 120km/hr) wordt massaal overschreden en is de oorzaak van veel deze ongevallen. Maar flits-kenners weten beter ...

De bovenstaande linken geven pagina's met een overzicht van geregistreerde ongevallen, inclusief de oorzaak ervan. Mijn advies is om al de oorzaken van de ongevallen eens te bekijken en zelf uw conclusie(s) te trekken.

 • Zijn snelheid-controles wel een middel om de veiligheid op de A7 echt te verhogen?

 • In 2017 is de A7 bij de BP, net ten oosten van knooppunt Joure, enige tijd geblokkeerd, wegens het belemmeren van enkele bussen met anti-zwarte Piet demonstranten. Berichten hierover staan in deze lijst, omdat het de A7 betrof. Ook de vele berichten over de nasleep (zoals de rechtzaak bijna een jaar later) worden om deze reden in deze lijst geplaatst. 
 • 
  Nr Datum [-] Titel [-] Bron [-] Bron-link [-]
  392 Wed 06 November 2019 '100 kilometer per uur strop voor wegenbouw' Telegraaf
  Den Haag - Asfaltprojecten komen in gevaar als het kabinet een verlaging van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur alleen inzet om de woningmarkt vlot te trekken. Dat zeggen deskundigen tegen De Telegraaf.

  Deskundigen: ontslagen infra bij snelheidsverlaging

  Het kabinet zoekt momenteel uit of de 'stikstofwinst' uit een algehele snelheidsverlaging kan worden gebruikt als compensatie voor de bouw van huizen. Maar lokale snelheidsverlagingen worden nu al gebruikt om aan de strenge stikstofregels te voldoen bij de aanleg van wegen. Deze methode is dus niet meer mogelijk als alles op papier al is weggegeven aan de huizenmarkt. "Milieuwinst kun je maar een keer inzetten", zegt ecoloog Alice Esmeijer van ingenieursbureau Witteveen+Bos.

  Het argument van snelheidsverlaging voor baanbehoud in de bouwsector, zoals bij VVD-fractieleider Dijkhoff weerklinkt, is daardoor ook nog eens vals, omdat baanbehoud bij huizenbouwers op deze manier zal neerkomen op ontslagen in de wegenhoek.

  Doorgeschoven


  ... {meer}
  
  391 Thu 19 April 2018 'A7-blockers' voor rechter Telegraaf
  LEEUWARDEN - De 34 mensen die vorig jaar de A7 bij Joure hebben geblokkeerd om een anti-Zwarte Piet-demonstratie te voorkomen, moeten zich verantwoorden voor de rechtbank.

  Zij zijn aangeklaagd wegens het opzettelijk versperren van de weg en het hinderen van de demonstratie, meldt het Openbaar Ministerie (OM).

  Door de weg te blokkeren hebben de verdachten voor een gevaarlijke verkeerssituatie gezorgd. De bus met demonstranten werd klemgereden en er ontstond een file.

  Het OM verwijt de activisten dat ze een belangrijk recht uit de Grondwet hebben geschonden: het recht op demonstratie. "Wanneer mensen het niet eens zijn met het standpunt waarover wordt gedemonstreerd zijn er in een democratische samenleving vele manieren om daar uiting aan te geven."

  De verdachte die de tegendemonstranten via Facebook had opgeroepen massaal de weg op te gaan, wordt ook aangeklaagd wegens opruiing.
  ... {meer}

  
  390 Thu 26 September 2019 'Betrokkenen A7-blokkade vrijuit': uitspraak 31 oktober Anker en Anker Advocaten
  Als het aan raadsman Tjalling van der Goot ligt, gaan zijn cliënten die worden verdacht van betrokkenheid bij de A7-blokkade vrijuit. Op 18 november 2017 ontstond een file nadat mensen auto's hadden stil gezet op de A7 nabij Joure. In de file stonden drie bussen met anti-Zwarte Piet-demonstranten die wilden demonstreren in Dokkum tijdens de landelijke Sinterklaasintocht. De rechtbank veroordeelde een jaar geleden al deze mensen tot werkstraffen wegens het versperren van een snelweg, het beletten van een betoging en dwang. Cliënte Jenny Douwes werd veroordeeld wegens opruiing tot de zwaarste straf, een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf. Cliënten werden door de rechtbank vrijgesproken van het beletten van een betoging; Douwes werd vrijgesproken van het medeplegen van alle feiten die op de A7 plaatsvonden. Zowel de verdediging als het OM stelden hoger beroep in. Dat diende deze week bij het gerechtshof in Leeuwarden.

  Het openbaar ministerie eiste in grote lijnen dezelfde straffen als in eerste aanleg.

  Raadsman Tjalling van der Goot, die 14 van de 15 verdachten in beroep bijstaat, voerde diverse formele verweren. Onder meer is aan Jenny Douwes door de politie in opdracht van het OM medegedeeld dat als zij de oproep op Facebook (om op de snelwegen naar Dokkum te demonstreren) niet zou verwijderen, zij het risico op vervolging liep. Douwes heeft daarop het event van Facebook verwijderd; toch is zij vervolgd. Volgens de verdediging heeft zij gerechtvaardigd mogen vertrouwen op de mededeling dat zij niet strafrechtelijk zou worden vervolgd. Om die reden is het OM niet-ontvankelijk in de vervolging.

  Daarnaast is in de visie van de raadsman geen sprake van een nauwe en bewuste samenwerking tussen de diverse betrokkenen op de A7. Het doel was een langzaam-aan-actie. Er was geen leiding of organisatie. Uiteindelijk is door een onbekende persoon gestopt, waardoor een file ontstond. Een deel van de cliënten was bijrijder, een deel heeft niet op de snelweg gelopen, een deel stond zelfs achter de bussen van de anti-Zwarte Piet-demonstranten. Om die reden moet volgens Van der Goot vrijspraak volgen.

  De raadsman betoogde voorts dat de betrokkenen op de A7, net zo als de demonstranten van Kick Out Zwarte Piet (KOZP), vallen onder bescherming van het fundamentele in de Grondwet verankerde betogingsrecht. Die bescherming geldt ook indien niet op voorhand van deze betoging kennis is gegeven aan de autoriteiten. Alleen indien op voorhand de demonstratie niet primair gericht is op het uiten van mening maar op strafbaar gedrag, valt die bescherming weg. Daarvan was echter geen sprake. De cliënten wilden juist hun mening uiten, in die zin dat alle cliënten hebben verklaard te vrezen voor onrust en verstoring van het kinderfeest in Dokkum. Het uiten van die mening verdient bescherming in plaats van een dagvaarding.
  ... {meer}

  
  389 Sun 19 November 2017 'Friese helden' krijgen gratis hulp advocaat na blokkade A7 Telegraaf
  JOURE - Strafrechtadvocaat Richard van der Weide wil gratis hulp bieden aan de Dokkumse voorstanders van Zwarte Piet, mochten zij strafrechtelijk vervolgd worden. De demonstranten blokkeerden gisteren tijdens de intocht van Sinterklaas in Friesland de snelweg voor actievoerders die juist tégen Zwarte Piet demonstreerden.

  De Amsterdamse advocaat Van der Weide voelt sympathie voor de pro-piet actievoerders. "De racismekaart is allang getrokken door tegenstanders, het maatschappelijk debat vindt al jaren plaats. Bovendien lopen er nu overal roetveeg pieten in de grote steden. Als je in dit stadium nog wil demonstreren tegen Zwarte Piet, dan verpest je een kinderfeest. Hou ermee op."

  Daarnaast vraagt hij zich af waarom vervolging nodig is. De advocaat vindt dat de voorstanders van Zwarte Piet een vergunning hadden moeten krijgen voor hun tegendemonstratie net als andere groeperingen met vergelijkbare acties eerder dit jaar.

  Van der Weide: "In plaats daarvan werden de voorstanders van Zwarte Piet weggestuurd door de burgemeester met de opmerking dat hun tegenactie valt onder de categorie opruiing. Dat vind ik raar: nota bene de politie zelf heeft dit jaar nog geprotesteerd voor een betere cao met 'langzaam-rijden-acties'. Waarom mag dat dan wel?" 
  ... {meer}

  
  388 Thu 07 November 2019 'Maximumsnelheid 100 km/u heeft verwaarloosbaar effect op stikstofuitstoot' AutoBahn
  Een algehele verlaging van de Vmax naar 100 km/u in Nederland gaat niet het beoogde effect van de beleidsmakers sorteren. Dat is de overtuiging van Flitsmeister, dat een data-analyse van zijn gebruikers deed. Slechts een heel klein deel van de mensen rijdt daadwerkelijk 130 km/u.

  130 km/u

  Flitsmeister analyseerde 650 miljoen gereden kilometers over een periode van vier weken, en kwam tot de conclusie dat slechts 6% van alle gereden kilometers met een snelheid van =130 km/u werd afgelegd.

  Op basis van de data berekent het bedrijf - met de nadruk dat ze geen stikstofexperts zijn - dat verlaging van de snelheid naar 100 kilometer per uur een te verwaarlozen winst van 0,34 procent stikstofreductie tot gevolg heeft. Iets minder rooskleurig dan uit onderstaande tabel van het rapport 'Niet alles kan' (commissie Remkes) valt te herleiden:


  ... {meer}
  
  387 Wed 25 September 2019 'Minder hard is nauwelijks meer schoon' Telegraaf
  Den Haag - Een verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen heeft amper effect op vermindering van de stikstofproblematiek.

  Uit ambtelijke berekeningen blijkt dat het stikstofverlies nog geen half procent zou zijn als alle auto's op alle snelwegen in plaats van 130 km/u nog maar 100 km/u mogen rijden. Met de wetenschap dat automobilisten nu al niet overal 130 km/u mogen rijden zou het effect verwaarloosbaar zijn.

  Bovendien is het aandeel van wegverkeer in de nationale stikstofproblematiek zes procent; als het alleen draait om de snelwegen gaat het nog maar om drie procent.

  Duur

  Naast het geringe effect voor de stikstofproblematiek is het omlaag schroeven van de maximumsnelheid een kostbare operatie voor het kabinet.
  ... {meer}

  
  386 Tue 12 November 2019 100 kilometer? Een klant minder per dag Telegraaf
  Amsterdam - Automobilisten zijn woest over de door het kabinet aangekondigde snelheidsverlaging van 130 naar 100 kilometer per uur overdag. Die verlaging is onderdeel van de nieuwe stikstofplannen. "Ik kan gewoon minder efficiënt werken!"

  Jacco Verwer denkt dat de maatregel tot meer files leidt 'omdat je eerder stilstaat'.

  Jacco Verwer is allesbehalve blij met de maatregel. Vanuit het tankstation bij het brugrestaurant bij de A4 wijst hij naar de snelweg, waar de auto's nu nog langs razen. "Dan moet je straks op zo'n brede snelweg zo traag gaan rijden, wat nu al op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht gebeurt. Dat gaat toch nergens over? Dan is zo'n weg gewoon eindeloos."

  Extra tijd

  En hij heeft er ook last van bij zijn werk als technisch vastgoedbeheerder. "Als ik klanten moet bezoeken om te controleren of gebouwen nog wel in een goede staat zijn en of alles functioneert, kost me dat straks extra tijd. Dat betekent gewoon een klant minder per dag of ik moet echt langer doorgaan. Het wordt gewoon minder efficiënt werken."
  ... {meer}

  
  385 Mon 02 March 2020 100 km per uur vooral HEEL DUUR Geen Stijl
  Klimaatgekte kost miljoenen

  Weet u wat ook heel veel geld kost. Snelwegbordjes met 130 vervangen door snelwegbordjes met 100. Lijkt een eenvoudig klussie. Maar dat ziet u weer verkeerd. Het kost u (de belastingbetaler) niet 7 miljoen euro, om 4000 van die snelwegborden te vervangen. Maar 19 MILJOEN euro, in plaats van de geschatte 7 miljoen pleuro. Want er moet ook software worden aangepast, een miljoenmiljard hectometerbordjes vervangen, draaiborden bij spitsstroken (huh?) aanpassen, en allemaal nieuwe langzamere koffie-apparaten in verkeerscentrales. De door VVD66GroenLinks opgelegde communistische snelheidsbeperking wordt 16 maart van kracht. U mag nog twee weken opschieten, daarna is het gedaan.

  Kost duur. Alle 130-borden al afgeplakt. Ook de hecto-bordjes. 
  ... {meer}

  
  384 Wed 13 November 2019 100 km-bord straks massaal genegeerd Telegraaf
  Amsterdam - Het landelijk handhaven van de snelheidsverlaging naar 100 kilometer per uur is volstrekt onmogelijk, waarschuwt oud-verkeersofficier Koos Spee. "Je zal ontiegelijk veel radarwagens moeten inzetten. Maar die capaciteit is er gewoon niet." Of er meer gecontroleerd gaat worden, wordt nu onderzocht.

  De snelheidsverlaging naar 100 km/u wordt begin 2020 'stapsgewijs' ingevoerd. - Nog onduidelijk hoe maatregel wordt gehandhaafd

  "Ook al heb je 200 voertuigen: je kunt niet overal gaan staan. Ik zie een groot handhavingsprobleem", waarschuwt Spee. Trajectcontroles zijn daarentegen wel effectief volgens hem. Maar het omzetten kan maanden duren. De 'enkele' onopvallende videovoertuigen die de politie 'nog' heeft, halen volgens de oud-officier alleen notoire snelheidsduivels van de weg. "Echt geen mensen die 110 rijden." Bovendien zijn radarcontroles met allerlei apps eenvoudig te omzeilen, stelt hij vast.

  'Heel belangrijk'

  Het kabinet maakte woensdag de plannen bekend. Nog deze week gaan alle betrokken partijen, waaronder ministeries, de politie en het Openbaar Ministerie om de tafel. "We vinden handhaving natuurlijk echt heel belangrijk. En dat zal ook voor dit besluit gelden. Maar hoe we dat gaan doen, zijn we nu aan het uitzoeken", zegt een woordvoerder van het OM.
  ... {meer}

  
  383 Thu 14 November 2019 100 km/u: Duitsland lacht ons keihard uit, maar Europa is content AutoBahn
  Het besluit de maximumsnelheid op alle Nederlandse snelwegen terug te schroeven naar 100 km/u heeft in de Duitse pers tot smalende reacties geleid. Vanuit de Europese Commissie krijgen we echter een aai over de bol.

  Allemaal aan de 2CV!

  Het is nog maar de vraag in hoeverre de 'rotmaatregel' (in VVD-speak) gaat helpen om Nederland stikstofvrij te krijgen, maar hij gaat er komen. In de Duitse pers wordt in alle kranten en tijdschriften uitgebreid bericht over het Nederlandse besluit, en in de commentaren wordt meesmuilend gedaan over de westerburen. Het Duitse parlement wees in oktober nog een maximumsnelheid van 130 km/u resoluut af. Terwijl bij onze burgers (opnieuw) de lijn wat strakker wordt aangetrokken, mogen de oosterburen in de grensgebieden (en daarbuiten) naar hartelust blijven uitstoten.

  Europese Commissie: 'hup, Holland!'

  Met de limiet van 100 km/u wordt Nederland het eerste Europese land met snelwegen waar je niet harder dan 100 mag rijden. In Noorwegen bedraagt de Vmax 110 km/u.
  ... {meer}

  
  382 Tue 05 November 2019 100 mogen op een verlaten snelweg is tegennatuurlijk Telegraaf
  381 Fri 06 March 2020 100km/hr: Vanaf 16 maart - 130 km/h = 253 euro BOETE Geen Stijl
  380 Thu 23 June 2016 130 even veilig Telegraaf
  379 Mon 28 November 2011 130 kilometer op 60 procent snelwegen Telegraaf
  378 Wed 02 February 2011 130 km kan op maar vier snelwegen RtlNieuws
  377 Fri 31 August 2012 130 km per uur: 'Let op snelheidsverschil' Brabants Dagblad
  376 Fri 23 November 2018 18 BlokkeerFriezen in Hoger Beroep Geen Stijl
  375 Wed 15 April 2020 2019: minder doden in verkeer AutoBahn
  374 Mon 28 October 2019 90 uur werkstraf voor vijftien blokkeerfriezen, ook voor Jenny Douwes Leeuwarder Courant
  373 Wed 04 April 2018 A7 Afsluitdijk Kornwerderzand: werkzaamheden 9- 26 april VID
  372 Sat 18 November 2017 A7 bij knooppunt Joure dicht door demonstranten Sinterklaasintocht VID
  371 Thu 07 July 2016 A7 dicht na sprong van viaduct VID
  370 Mon 29 May 2017 A7 dicht na tweetal ongelukken VID
  369 Fri 03 August 2012 A7 naar A'dam dicht door defecte brug Telegraaf
  368 Fri 28 August 2009 A7 ongevallen 2008. ESB - Egeltjes Statistiek Bureau
  367 Mon 02 August 2010 A7 ongevallen 2009. ESB - Egeltjes Statistiek Bureau
  366 Sat 23 May 2020 A7 uren afgesloten door dodelijk ongeval ter hoogte van Wijdewormer Noord Hollands Dagblad
  365 Sat 18 November 2017 A7 weer vrij, anti-pietendemonstranten onder politiebegeleiding op weg naar Dokkum (+video) Leeuwarder Courant
  364 Fri 12 October 2018 Aanhang A7-blokkeerders zingen Jenny Douwes toe Telegraaf
  363 Sun 08 July 2012 Aanhouding na vernielingen Politie NHN
  362 Sun 13 October 2019 Aannemers met schrik vrij op Afsluitdijk Telegraaf
  361 Thu 17 October 2013 Aanpak A7, A8 en A9 moet files tegengaan Telegraaf
  360 Thu 17 October 2013 Aanpak A7, A8 en A9 moet files tegengaan Noord Hollands Dagblad
  359 Thu 16 August 2012 Aanrijding met letsel Politie NHN
  358 Sat 20 December 2008 Aanrijding op A7 Politie ZaWa
  357 Wed 07 June 2017 Aansluiten op de Afsluitdijk: fileleed nog niet voorbij Noordhollands Dagblad
  356 Wed 25 April 2018 Aantal verkeersdoden daalt voor het eerst in vier jaar AutoBahn
  355 Fri 12 October 2012 Achtervolging na poging inbraak tankstation Politie NHN
  354 Sat 18 November 2017 Actie tegen Zwarte Piet verboden Telegraaf
  353 Wed 25 September 2019 Advies aan kabinet: Langzamer rijden voor natuur Telegraaf
  352 Mon 22 May 2017 Afsluitdijk (A7) dicht door storing VID
  351 Fri 06 May 2016 Afsluitdijk (A7) dicht door storing bij Stevinsluizen VID
  350 Thu 02 June 2016 Afsluitdijk (A7) dicht door storing brug VID
  349 Wed 16 March 2016 Afsluitdijk (A7) dicht door storing Stevinsluizen VID
  348 Wed 22 June 2016 Afsluitdijk (A7) dicht door storingen VID
  347 Tue 23 May 2017 Afsluitdijk (A7) dinsdagavond weer volledig open VID
  346 Thu 26 May 2016 Afsluitdijk (A7) enige tijd dicht door storing VID
  345 Tue 12 February 2019 Afsluitdijk (A7) in avond en nacht afgesloten voor testen bruggen Rijkswaterstaat Verkeers Informatie
  344 Mon 13 June 2016 Afsluitdijk (A7) naar Friesland dicht door technische storing VID
  343 Tue 06 March 2018 Afsluitdijk (A7) vanuit Friesland afgesloten door storing Vid
  342 Sat 30 January 2016 Afsluitdijk (A7) voorlopig dicht door kapotte brug VID
  341 Sat 07 May 2016 Afsluitdijk (A7) weer dicht door haperende brug VID
  340 Thu 16 June 2016 Afsluitdijk (A7) weer dicht door technische storing VID
  339 Thu 13 September 2012 Afsluitdijk afgesloten door defecte brug VID
  338 Fri 03 April 2020 Afsluitdijk afgesloten vanaf zaterdagavond 4 tot zondagavond 5 april RWS - VID
  337 Tue 13 March 2018 Afsluitdijk blijft deels dicht door brugproblemen Kornwerderzand Vid
  336 Wed 07 March 2018 Afsluitdijk blijft deels dicht door brugproblemen Kornwerderzand Vid
  335 Fri 19 April 2019 Afsluitdijk deels afgesloten wegens ongevallen; rijstrook weer open [update] Noord Hollands Dagblad
  334 Tue 06 June 2017 Afsluitdijk deels dicht door storm Noordhollands Dagblad
  333 Sat 29 April 2017 Afsluitdijk dicht door brugproblemen Kornwerderzand VID
  332 Tue 06 March 2018 Afsluitdijk dicht door storing Noord Hollands Dagblad
  331 Fri 15 July 2016 Afsluitdijk eenmalig dicht voor evenement VID
  330 Wed 16 May 2018 Afsluitdijk even dicht bij Den Oever door aangereden slagboom Noord Hollands Dagblad
  329 Fri 10 March 2017 Afsluitdijk lange tijd dicht na ongeluk VID
  328 Thu 10 October 2019 Afsluitdijk nacht dicht voor spoedklus BAM en Van Oord Telegraaf
  327 Mon 04 May 2020 Afsluitdijk richting Friesland dicht door spoedreparatie Noord Hollands Dagblad
  326 Wed 16 March 2016 Afsluitdijk richting Noord-Holland even dicht door storing Noord Hollands Dagblad
  325 Thu 25 October 2012 Afsluitdijk tot middernacht dicht na geschaarde vrachtwagen VID
  324 Tue 16 February 2016 Afsluitdijk weer gestremd door storing met brug VID
  323 Fri 11 October 2019 Afsluitdijk weer open na spoedreparatie Noord Hollands Dagblad
  322 Sun 05 April 2020 Afsluitdijk weer open na uitgelopen werkzaamheden Noord Hollands Dagblad
  321 Thu 19 March 2020 Alle wegen hebben nu juiste bord: overal 100 per uur overdag Telegraaf
  320 Mon 08 October 2018 Alle zeilen bij in de rechtbank voor zaak A7-blokkade Friesch Dagblad
  319 Mon 20 November 2017 Alles voor de goede zaak Telegraaf
  318 Fri 12 October 2018 Anti-Piet activiste zet illegale opnames A7-proces online Telegraaf
  317 Tue 14 January 2020 Auto belandt in het water langs de Afsluitdijk, 28-jarige vrouw uit Zwaag overlijdt Noord Hollands Dagblad
  316 Sat 25 August 2012 Auto in de berm Politie NHN
  315 Wed 12 December 2012 Auto in de vangrail Politie NHN
  314 Sat 25 August 2012 Auto in greppel langs A7 na slaapaanval Noord Hollands Dagblad
  313 Thu 25 July 2019 Auto knalt tegen pijlwagen op Afsluitdijk; twee personen zwaargewond [update] Noord Hollands Dagblad
  312 Sun 24 July 2016 Auto met caravan schaart op Afsluitdijk VID
  311 Fri 27 January 2017 Auto over de kop bij afrit A7 in Wognum, bestuurder raakt gewond Noord Hollands Dagblad
  310 Sun 04 November 2012 Auto over de kop geslagen Politie ZaWa
  309 Sun 26 June 2016 Auto over de kop op Afsluitdijk VID
  308 Wed 02 December 2009 Auto rijdt op file: man overlijdt (video) Noord Hollands Dagblad
  307 Sat 27 April 2019 Auto schiet van Afsluitdijk bijna IJsselmeer in, zeker één gewonde Telegraaf
  306 Fri 28 February 2020 Auto tegen vangrail op A7 bij Wieringerwerf, bestuurster lichtgewond Noordhollands Dagblad
  305 Thu 06 December 2012 Auto uitgebrand op A7 bij Wieringerwerf Noord Hollands Dagblad
  304 Mon 23 November 2009 Auto van de weg: bestuurder dood, passagier naar ziekenhuis (video) Noord Hollands Dagblad
  303 Sun 23 February 2020 Auto vliegt uit de bocht op A7 bij Purmerend-Noord; bestuurder gaat ervandoor, medepassagier blijft gewond achter Noordhollands Dagblad
  302 Tue 16 October 2012 Auto's op elkaar (Wieringerwerf) Politie NHN
  301 Wed 25 September 2019 Autobranche: minderen files echte oplossing stikstofprobleem Telegraaf
  300 Fri 21 December 2012 Autobrand zorgt voor flinke vertraging A7 VID
  299 Sun 16 December 2012 Autodieven aangehouden Politie ZaWa
  298 Sun 11 November 2012 Automobilist botst op asfaltwagen Politie ZaWa
  297 Mon 26 November 2012 Automobilist gewond bij ongeval Afsluitdijk Politie Fryslan
  296 Wed 12 September 2012 Automobilist na achtervolging aangehouden Politie ZaWa
  295 Wed 12 September 2012 Automobilist na achtervolging aangehouden Politie NHN
  294 Mon 20 September 2010 Automobilist overleden na eenzijdig ongeval Politie NHN
  293 Sun 11 November 2012 Automobilist rijdt achterop asfaltwagen A7 Noord Hollands Dagblad
  292 Sat 06 July 2019 Automobilist stunt door fiets van snelweg bij Hoorn te halen Noord Hollands Dagblad
  291 Sat 03 November 2012 Automobiliste over de kop op A7 bij Oudendijk Noord Hollands Dagblad
  290 Thu 14 November 2019 Automobilisten gaan demonstreren op Malieveld Telegraaf
  289 Tue 12 November 2019 Autorijden wordt constante oefening in zelfbeheersing Telegraaf
  288 Thu 04 October 2018 Behandeling zaak A7-blokkade vanaf 8 oktober a.s. Anker en Anker Advocaten
  287 Wed 04 September 2019 Behandelschema hoger beroep A7-blokkadezaak: eis en pleidooi op 26 september Anker en Anker Advocaten
  286 Thu 13 September 2012 Beperkte wegcapaciteit op A7 door ongeval VID
  285 Wed 17 February 2016 Besturingssystemen Afsluitdijk worden vervangen VID
  284 Mon 20 November 2017 Betogers Zwarte Piet namen vuurwerk mee Telegraaf
  283 Fri 08 February 2019 Bezwaar tegen verwerking dna in zaak A7-blokkade Anker en Anker Advocaten
  282 Thu 15 November 2018 Bijna twee ton opgehaald voor 'blokkeerfriezen' Telegraaf
  281 Tue 05 November 2019 Bizar: kabinet overweegt autoloze zondag wegens stikstofcircus AutoBahn
  280 Thu 30 August 2012 Bloedproef: rijden onder invloed drugs Politie NHN
  279 Tue 16 October 2018 BlokkeerBurgemeester stopt Bus Demonstranten Geen Stijl
  278 Tue 09 October 2018 Blokkeerders zien hun actie als een goede daad Friesch Dagblad
  277 Tue 05 March 2019 Blokkeerfries met griep die DNA moest afstaan: 'ik kreeg een rasp in de mond' Leeuwarder Courant
  276 Tue 12 November 2019 BlokkeerFries schatrijk na bijschrift Volkskrant Geen Stijl
  275 Thu 07 March 2019 BlokkeerFries van huis gehaald voor DNA-afname Geen Stijl
  274 Tue 05 March 2019 BlokkeerFries van huis gehaald voor DNA-afname Geen Stijl
  273 Fri 15 February 2019 BlokkeerFries weigert wederom DNA-afname Geen Stijl
  272 Sat 10 November 2018 BlokkeerFriezen tikken in tien uur EEN TON aan Geen Stijl
  271 Wed 30 January 2019 BlokkeerFriezen weigeren DNA af te staan Geen Stijl
  270 Fri 09 November 2018 Blokkeerfriezen: 'Dit was een politiek proces' Telegraaf
  269 Wed 21 March 2018 Bouw van Afsluitdijk zou nu niet meer kunnen Telegraaf
  268 Sat 18 November 2017 BREEK. Anti-Pyt Demo in Dokkum VERBOTEN - Friezin Jenny Douwes: ZE KOMEN ER NIET LANGS Geen Stijl
  267 Sun 08 July 2012 Bromfietser op A7 Politie ZaWa
  266 Wed 18 July 2012 Brommobiel op A7 Politie ZaWa
  265 Thu 14 November 2019 C'est ça. Automobilisten naar het Malieveld Geen Stijl
  264 Thu 15 November 2012 Chauffeur komt om op A7 Noord Hollands Dagblad
  263 Fri 14 September 2012 Controle zwaar verkeer Politie NHN
  262 Fri 08 April 2016 Controles bij wegwerkzaamheden Afsluitdijk (A7) VID
  261 Sat 10 November 2018 Crowdfund BlokkeerFriezen komt op stoom Geen Stijl
  260 Tue 16 October 2018 Crowdfunding-actie voor 'blokkeer-Friezen' Telegraaf
  259 Thu 05 March 2020 D66 en PvdA: 100km streng controleren Telegraaf
  258 Tue 05 November 2019 D66-Jugend: fuck 100 km/u, 90 is hard zat AutoBahn
  257 Mon 29 February 2016 Dag en nacht monteur op Afsluitdijk Telegraaf
  256 Tue 16 October 2012 Deel A7 bij Wieringerwerf dicht door ongeval Noord Hollands Dagblad
  255 Sat 21 April 2018 Demonstratievrije Sinterklaasintocht 2018 Facebook
  254 Tue 05 November 2019 Dijkhoff sust onrust over inperken snelheid Telegraaf
  253 Mon 04 November 2019 Dijkhoff: verlagen maximumsnelheid naar 100 km/uur geen taboe meer Telegraaf
  252 Mon 29 October 2012 Dode op A7 blijkt kickbokser Telegraaf
  251 Sat 27 October 2012 Dode Purmerender gevonden op oprit snelweg Telegraaf
  250 Fri 12 June 2009 Dodelijk ongeval op A7 Politie Noord-Holland Noord
  249 Mon 14 May 2007 Dodelijk ongeval op A7 - Middenbeemster Politie Zaanstreek Waterland
  248 Sun 19 November 2017 Doneren voor 'Friese helden' na blokkade A7 Telegraaf
  247 Thu 26 September 2019 Douwes boos op tolk bij proces blokkeerfriezen Telegraaf
  246 Fri 09 November 2018 Douwes: 'Vonnis is bizar hoog' Telegraaf
  245 Sun 11 November 2012 Drankrijders op A7 Politie ZaWa
  244 Wed 12 September 2012 Drie aanhoudingen na inbraak bij hondenvereniging Politie NHN
  243 Mon 07 October 2019 Duitse Autobahn krijgt mogelijk snelheidslimiet AutoVisie
  242 Fri 24 January 2020 Duitsers beginnen toch warm te draaien voor maximumsnelheid AutoBahn
  241 Wed 13 November 2019 Duitsers gniffelen om nieuwe Nederlandse maximumsnelheid Telegraaf
  240 Mon 15 October 2018 Ebru Umar - Het briefje van Twan (Column) Geen Stijl
  239 Sun 31 March 2019 Ernstig ongeval A7 veroorzaakt door spookrijder met slok op, Purmerendse zwaargewond Noord Hollands Dagblad
  238 Mon 28 January 2019 Ernstig ongeval op de Afsluitdijk Rijkswaterstaat Verkeers Informatie
  237 Fri 12 October 2018 Extra bedenktijd voor uitspraak A7-blokkade Telegraaf
  236 Sat 10 November 2018 Feynman en/of Feiten Alleen goede demo's AUB Geen Stijl
  235 Sat 21 April 2018 Feynman en/of Feiten Het OM faalt enorm Geen Stijl
  234 Tue 05 March 2019 Fietspad over de Afsluitdijk gaat vanaf 1 april drie jaar dicht en dat is geen grap Noord Hollands Dagblad
  233 Sun 01 May 2016 Fikse vertraging op de Afsluitdijk A7 VID
  232 Mon 06 February 2017 File bij Afsluitdijk door storing VID
  231 Mon 07 January 2013 File door gekantelde vrachtwagen bij Hoorn Noord Hollands Dagblad
  230 Fri 02 December 2016 File door grote verkeerscontrole A7 VID
  229 Sat 30 March 2019 File richting Den Oever door storing brug Afsluitdijk Noord Hollands Dagblad
  228 Wed 07 June 2017 Flinke vertraging door deels afgesloten Afsluitdijk [update] Noordhollands Dagblad
  227 Thu 07 May 2020 Florian Schneider, inspirator voor Autobahn, overleden AutoBahn
  226 Mon 28 October 2019 Fors lagere straffen in A7-blokkadezaak Anker en Anker Advocaten
  225 Fri 12 October 2018 Fries volksfeest om Jenny Douwes: 'Zij verwoordde ons onderbuikgevoel' Telegraaf
  224 Sat 18 November 2017 Friese boeren zijn er klaar mee Dumpert
  223 Mon 20 November 2017 Friezen trots op Jenny dArc Telegraaf
  222 Thu 16 November 2017 Fryske dame waarschuwt Sinterklaas-vernielers Geen Stijl
  221 Sat 10 November 2018 Geld stroomt binnen voor blokkeerfriezen Telegraaf
  220 Mon 03 September 2012 Geluid blijft onder norm bij 130 km op A7 Noord Hollands Dagblad
  219 Tue 06 August 2019 Gemeente blundert met vrijgeven gevoelige stukken over intocht Sinterklaas Dokkum aan helpers Jenny Douwes Leeuwarder Courant
  218 Thu 19 July 2012 Getuigen gezocht na verkeersincident A7 Politie NHN
  217 Fri 13 July 2012 Gewonde bij aanrijding A7 Wijdewormer Noord Hollands Dagblad
  216 Fri 31 August 2012 Gewonde bij ongeluk Afsluitdijk 112 Sud West Fryslan
  215 Sat 13 October 2012 Gewonde bij ongeluk op A7 bij Hoorn Noord Hollands Dagblad
  214 Mon 08 October 2012 Gewonde op A7 bij Wognum Noord Hollands Dagblad
  213 Tue 18 September 2012 Gratis parkeren en goedkoop per trein bij werk A7 Noord Hollands Dagblad
  212 Fri 22 April 2016 GroenLinks goochelt met 130-cijfers - GroenLinks wil afschaffing 130 km/u Telegraaf
  211 Wed 12 September 2012 Groot onderhoud aan de A7 bij Purmerend Noord Hollands Dagblad
  210 Mon 08 October 2018 GSTV. Blokkeerfriezen in partybus naar rechtbank Geen Stijl
  209 Fri 12 October 2018 GSTV. Tom bij de #BlokkeerFriezen in Leeuwarden Geen Stijl
  208 Fri 09 November 2018 GSTV. Tom Staal bij de SCHULDIGE BlokkeerFriezen Geen Stijl
  207 Sun 04 September 2016 Hardloopevenement 'Afsluitdijk open' gaat niet door, A7 blijft open VID
  206 Wed 18 July 2012 Hardrijders in bocht A7-A8 Politie ZaWa
  205 Wed 31 October 2012 Hardrijders in bocht A7/A8 Politie ZaWa
  204 Mon 16 March 2020 Het is zover: vanaf vandaag is de maximumsnelheid overal 100 km/h AutoVisie
  203 Mon 02 March 2020 Het wordt gevaarlijker op de weg dan met 130 Telegraaf
  202 Wed 17 April 2019 Hiep Hiep Hoera. Om BlokkeerFriezen DNA Geen Stijl
  201 Mon 30 September 2019 Hier mag je morgen geen 130 meer rijden Telegraaf
  200 Fri 26 February 2016 Hinder Afsluitdijk (A7) door herstelwerk slagbomen VID
  199 Sun 11 November 2018 Hoger beroep in beraad in A7-blokkadezaak Anker en Anker Advocaten
  198 Fri 23 November 2018 Hoger beroep ingesteld in A7-blokkadezaak voor 18 verdachten Anker en Anker Advocvaten
  197 Thu 17 October 2013 Honderden miljoenen voor aanpak files regio Noord Hollands Dagblad
  196 Mon 08 October 2018 Hoofdredactioneel Commentaar. HUP A7-FRIEZEN! Geen Stijl
  195 Tue 12 November 2019 Hoogverraad aan automobilist Telegraaf
  194 Fri 07 December 2012 Houd voldoende afstand en pas snelheid aan Politie ZaWa
  193 Tue 02 May 2017 In 2016 stierven weer meer mensen in het verkeer AutoBahn
  192 Sat 14 March 2020 In slakkengang over de snelweg vanaf maandag. Overal 100 km/u overdag Noord Hollands Dagblad
  191 Sun 10 July 2016 Inspectie van betonconditie in sluizen en bruggen Afsluitdijk Noord Hollands Dagblad
  190 Sat 09 July 2016 Inspectie van betonconditie in sluizen en bruggen Afsluitdijk Noordhollands Dagblad
  189 Fri 30 November 2012 Inwoners Wieringerwerf ervaren geluidsoverlast A7 Noord Hollands Dagblad
  188 Sat 13 October 2018 Irritatie over loze belofte aan Douwes Telegraaf
  187 Wed 02 March 2011 Is A7 de Nederlandse Autobahn? Auto Visie Blog
  186 Mon 08 October 2018 Jenny d'Arc: Mensen zien dit als showproces Telegraaf
  185 Sat 18 November 2017 Jenny Douwes blij met leeg demonstrantenvak Friesland wil dit gewoon niet Telegraaf
  184 Thu 17 October 2019 Jenny Douwes dient klacht in over tolk Telegraaf
  183 Sun 07 October 2018 Jenny Douwes in The Post Offline: 'Burgemeester Waanders nodigde NVU uit voor intocht Sint' Geen Stijl
  182 Tue 05 November 2019 Jongeren D66: 90 kilometer is hard genoeg Telegraaf
  181 Mon 02 December 2019 Kabinet maakt haast: al in maart 100 op alle snelwegen Telegraaf
  180 Mon 22 October 2012 Kettingbotsing A7 Politie ZaWa
  179 Wed 06 May 2020 Kilometerslange file A9 door storing Alkmaarse Leeghwaterbrug; kerende automobilisten zorgen voor chaos Noord Hollands Dagblad
  178 Mon 08 October 2018 Kinderen zouden toch niets begrijpen van geschreeuw Telegraaf
  177 Tue 12 November 2019 Kogel door de kerk: overdag in heel het land 100 km/uur Telegraaf
  176 Mon 10 September 2018 Komende tijd hinder door wegwerk Afsluitdijk (A7) VID
  175 Fri 13 July 2012 Kop-staartbotsing Politie ZaWa
  174 Tue 05 November 2019 Laatste autoloze zondag had weinig effect Telegraaf
  173 Fri 08 July 2016 Lange file op A7 door oliespoor VID
  172 Thu 15 November 2012 Lange files door ongeluk op A7 Noord Hollands Dagblad
  171 Thu 26 September 2019 Lees hier de derde dag van het hoger beroep tegen de blokkeerfriezen terug Leeuwarder Courant
  170 Tue 24 September 2019 Lees terug: de eerste dag van het hoger beroep van de blokkeerfriezen Leeuwarder Courant
  169 Thu 25 October 2012 Lege tankwagen schaart op Afsluitdijk Noord Hollands Dagblad
  168 Sat 06 October 2018 Lesje voor agenten: demonstrant is betrokken burger, geen vijand Noord Hollands Dagblad
  167 Sat 13 October 2018 Lezon. Rechtbank Toespraak BlokkeerFries Jan Geen Stijl
  166 Fri 12 October 2018 Lijstje. Best wel erge dingen waar het OM ook 120 of 240 uur taakstraf voor eist Geen Stijl
  165 Fri 12 October 2018 Live Twitter - Proces tegen Blokkeerfriezen Twitter - Saskia Belleman
  164 Tue 09 October 2018 LIVE. Vervolg staatstribunaal #blokkeerfriezen Geen Stijl
  163 Tue 24 September 2019 LIVE: Hoger Beroep BlokkeerFriezen Geen Stijl
  162 Thu 11 October 2018 LIVEBLOG. BlokkeerFriezen vs Het OM. Dag 3 Geen Stijl
  161 Sun 03 November 2019 Maakt Rutte ons langzaamste autorijders van Europa? Telegraaf
  160 Thu 26 September 2019 Maand wachten op uitspraak hoger beroep blokkeerfriezen Telegraaf
  159 Sat 30 January 2016 Maandag oponthoud verwacht bij Afsluitdijk (A7) VID
  158 Sat 06 July 2019 Man steekt drie (!) rijbanen A7 over om fiets te stallen Telegraaf
  157 Tue 01 January 2013 Man uit Purmerend gewond na eenzijdige aanrijding A7 Politie ZaWa
  156 Mon 02 December 2019 Maximumsnelheid in maart naar 100 kilometer AutoBahn
  155 Wed 06 November 2019 Maximumsnelheid in Nederland: een geschiedenis AutoBahn
  154 Mon 16 March 2020 Maximumsnelheid overdag definitief 100 kilometer per uur Telegraaf
  153 Sun 13 October 2019 Meer ongevallen, minder politie op snelweg Telegraaf
  152 Fri 11 October 2019 Meerdere auto's op elkaar geklapt op A7 vanuit Hoorn, flinke schade en vertraging Noord Hollands Dagblad
  151 Wed 17 April 2019 Merendeel bezwaren tegen dna-opslag in A7-blokkadezaak gegrond Anker en Anker Advocaten
  150 Thu 21 July 2011 Met bijna 100 te hard over rijksweg 7 Noord Hollands Dagblad
  149 Fri 06 March 2020 Minister verbaast zich over 100 km/u-weerstand Telegraaf
  148 Mon 29 February 2016 Minister: 24 uur per dag monteur bij bruggen Afsluitdijk VID
  147 Mon 02 March 2020 Monsterklus voor RWS, op 4000 plekken snelheid aan passen Telegraaf
  146 Wed 16 October 2019 Motoragent per ongeluk geraakt door tractor op A7 bij Middenmeer Noord Hollands Dagblad
  145 Sun 10 May 2020 Motorrijder raast met 200 km/u over A7 Telegraaf
  144 Tue 26 July 2016 Nachtwerk voor nieuw viaduct Westfrisiaweg boven A7 bij Hoorn Noord Hollands Dagblad
  143 Fri 09 November 2018 Nederland Woest Om Uitspraak #Blokkeerfriezen Geen Stijl
  142 Sun 29 September 2019 Nederlanders tegen 100 op alle snelwegen Telegraaf
  141 Fri 23 November 2018 Negentien blokkeer-Friezen in hoger beroep Leeuwarder Courant
  140 Wed 06 July 2016 Niet vast te stellen dat 130 onveiliger is Telegraaf
  139 Wed 03 February 2016 Nieuwbouw Afsluitdijk moet volgens provincies prioriteit krijgen VID
  138 Thu 14 November 2019 Noord-Holland: maximaal 70 km/u rond natuur Telegraaf
  137 Wed 13 November 2019 Officieel: maximumsnelheid 'op korte termijn' terug naar 100 km/u AutoBahn
  136 Thu 26 September 2019 OM eist weer taakstraffen voor blokkeerfriezen Telegraaf
  135 Fri 23 November 2018 OM gaat tegen alle blokkeer-Friezen in hoger beroep Leeuwarder Courant
  134 Thu 19 April 2018 OM gaat tientallen Zwarte Piet Snelwegblokkeerders vervolgen Geen Stijl
  133 Fri 23 November 2018 OM in hoger beroep blokkade A7 Openbaar Ministerie
  132 Wed 03 October 2018 OM maakt tekenfilm over A7-blokkade GeenStijl
  131 Mon 20 November 2017 OM start onderzoek naar blokkade A7 Openbaar Ministerie
  130 Thu 31 January 2019 OM zet DNA-intimidatie Blokkeerfriezen door Geen Stijl
  129 Wed 13 November 2019 Onbegrip en woede om aanpak stikstofspook Telegraaf
  128 Thu 14 May 2020 Ondanks coronastilte nog net zoveel verkeersdoden AutoBahn
  127 Thu 01 November 2012 Onder invloed in de auto Politie ZaWa
  126 Sat 27 October 2012 Ongeval A7 bij wegwerkzaamheden VID
  125 Tue 04 December 2012 Ongeval A7 Wijdewormer Noord Hollands Dagblad
  124 Mon 16 December 2013 Ongeval op Afsluitdijk door mobieltje Noord Hollands Dagblad
  123 Fri 08 July 2016 Ongevallen op de A7 VID
  122 Mon 27 August 2007 Ongevallen op de A7 cijfermatig bekeken. ESB - Egeltjes Statistiek Bureau
  121 Mon 04 November 2019 Onrust in VVD om heilig huisje van 130 km/u Telegraaf
  120 Thu 26 September 2019 Ook in hoger beroep 240 uur werkstraf geëist tegen Jenny Douwes Leeuwarder Courant
  119 Fri 06 March 2020 Opgelet: 100 km/u gaat in bij plaatsing bord, niet 16 maart AutoBahn
  118 Mon 13 May 2019 Opnieuw twee dna-bezwaarschriften gegrond verklaard in A7 blokkadezaak Anker en Anker Advocaten
  117 Fri 13 March 2020 Oppassen geblazen! Vanaf nu kalmpjes aan op de A27, de 100 km-borden staan er Noord Hollands Dagblad
  116 Tue 26 March 2019 Oudere fietser van A7 gehaald bij Zaandam Noord Hollands Dagblad
  115 Thu 06 December 2012 Overlast verkeer door sneeuw en gladheid in Noord-Holland Noord Hollands Dagblad
  114 Wed 19 September 2012 Overval op personenauto Politie NHN
  113 Sat 21 April 2018 Persbericht. Blokkeerfriezen A7 vinden advocaat Geen Stijl
  112 Mon 29 May 2017 Pinksterhinder Afsluitdijk (A7) door onderhoud VID
  111 Mon 05 June 2017 Pinksterhinder Afsluitdijk (A7) door onderhoud VID
  110 Tue 05 March 2019 Politie haalt eerste blokkeerfries van huis voor afname DNA Leeuwarder Courant
  109 Wed 29 February 2012 Politie krijgt al zon 50 tips over onderzoek A7 Noord Hollands Dagblad
  108 Fri 30 March 2007 Politie pakt hardrijders aan op A7 Politie NHN
  107 Fri 08 February 2019 Politiek Purmerend kiest voor halvering op- en afritten bij A7 Noord Hollands Dagblad
  106 Fri 28 August 2009 Politiemotorrijder gewond bij aanrijding Politie NHN, NHD, FlitsService.nl
  105 Sat 18 November 2017 Pro-Zwarte Piet demonstranten: 'onze actie is geslaagd' Leeuwarder Courant
  104 Wed 14 June 2017 Probleem A7 met brug op Afsluitdijk VID
  103 Mon 01 May 2017 Problemen Afsluitdijk nog niet voorbij VID
  102 Mon 23 July 2012 Problemen met brug Afsluitdijk Telegraaf
  101 Wed 07 June 2017 Problemen steiger Afsluitdijk (A7) verholpen. VID
  100 Fri 15 June 2018 Proces tegen anti-Piet-activisten op A7 begint Telegraaf
  99 Mon 08 February 2016 Provincie helemaal klaar met files Afsluitdijk Telegraaf
  98 Thu 22 November 2012 Provincie: Rijk regelt brede A7 Noord Hollands Dagblad
  97 Mon 01 February 2016 Provinciebestuur is klaar met problemen Afsluitdijk VID
  96 Sat 16 November 2019 PvdA-leden: snelheid verlagen naar 80 km/u Telegraaf
  95 Wed 16 October 2019 PVV: maximumsnelheid moet omhoog Telegraaf
  94 Tue 13 November 2018 Reactie doneeractie A7-blokkadezaak Anker en Anker Advocaten
  93 Wed 17 April 2019 Rechtbank verklaart merendeel bezwaren DNA-afname in A7-zaak gegrond Rechtspraak.nl
  92 Sat 13 October 2018 Relletje bij Late Night: Jenny Douwes wil niet met piet-activist in gesprek Leeuwarder Courant
  91 Mon 04 April 2011 Remproef beslissend voor snelheid op A7 Noord Hollands Dagblad
  90 Sun 18 November 2012 Rijbewijs ingevorderd Politie ZaWa
  89 Thu 25 April 2019 Rijkswaterstaat doet onderzoek naar dodelijke botsingen tegen matrixportalen AutoBahn
  88 Mon 16 March 2020 Rijkswaterstaat klaar met mega-klus RWS - VID
  87 Thu 12 March 2020 Rijkswaterstaat start donderdag met aanpassen borden maximumsnelheid VID - RWS
  86 Thu 27 February 2020 Rijkswaterstaat waarschuwt voor langere reistijd door werk aan de Afsluitdijk: maximaal 70 kilometer per uur over de snelweg Noordhollands Dagblad
  85 Mon 02 December 2019 Rotmaatregel! Nooit meer 130 vanaf 16 MAART Geen Stijl
  84 Thu 15 June 2017 Schultz: geen monteur op Afsluitdijk, wel koelen VID
  83 Wed 09 February 2011 Schultz: uitgelekte plannen 130 km voorbarig Telegraaf
  82 Fri 12 October 2018 Showproces tegen 'blokkeerfriezen' Telegraaf
  81 Thu 02 August 2012 Slapende man wakker gemaakt en aangehouden Politie ZaWa
  80 Thu 07 November 2019 Slechts zes procent van de auto's rijdt 130 Bnr Nieuws Radio
  79 Wed 06 July 2016 Sluizen en bruggen Afsluitdijk worden aangepakt VID
  78 Tue 15 February 2011 Snelheid hoger op A7 en A9 Noord Hollands Dagblad
  77 Wed 30 January 2019 Snelheid op A7 bij Purmerend naar 100 kilometer per uur Noord Hollands Dagblad
  76 Tue 27 September 2011 Snelheid op hele A2 naar 130 km Telegraaf
  75 Thu 14 November 2019 Snelheidsverlaging is slechts een amuse Telegraaf
  74 Mon 02 December 2019 Snelheidsverlaging kost 7 tot 8 miljoen Telegraaf
  73 Sun 31 March 2019 Spookrijder zorgt voor chaos op A7 Telegraaf
  72 Tue 01 January 2008 Statistieken van projectweg A7. ESB - Egeltjes Statistiek Bureau
  71 Thu 18 April 2019 Sterke toename verkeersdoden in 2018 AutoBahn
  70 Wed 11 September 2019 Stikstofregels: aanpassen Afsluitdijk en snelwegen op de tocht Telegraaf
  69 Fri 03 April 2020 Stikstofwinst door langzamer rijden al weg door 1 hondendrol Telegraaf
  68 Mon 01 October 2012 Storing Lorentzsluizen stremt verkeer Afsluitdijk VID
  67 Fri 12 October 2018 Strafeisen tegen dappere #Blokkeerfriezen Geen Stijl
  66 Mon 02 March 2020 Strop door 100 km/uur: het kost miljoenen Telegraaf
  65 Tue 27 August 2019 Surprise! Info over KOZP-tuig per ongeluk gelekt Geen Stijl
  64 Fri 12 October 2018 Taakstraffen en celstraf geëist tegen blokkeerfriezen Telegraaf
  63 Mon 22 June 2015 Te vaak hinder door politiecontroles VID
  62 Wed 25 September 2019 Teruglezen: de tweede dag van het hoger beroep tegen de blokkeerfriezen Leeuwarder Courant
  61 Wed 29 February 2012 Tien mille voor gouden tip moordpogingen A7 Noord Hollands Dagblad
  60 Sat 27 October 2012 Toegetakelde man door misdrijf omgekomen bij A7 Noord Hollands Dagblad
  59 Mon 17 June 2019 Tot 2023 veel verkeershinder op Afsluitdijk Noord Hollands Dagblad
  58 Thu 11 October 2018 Tumult bij rechtszaak blokkeerfriezen Telegraaf
  57 Sat 13 October 2018 Twan Huys komt afspraken niet na Telegraaf
  56 Mon 15 October 2018 Twan Huys: We hadden het anders moeten doen Telegraaf
  55 Sat 13 October 2018 Twan Hyves terug in Kijkcijfer Top 25 Geen Stijl
  54 Sun 28 April 2019 Twee personen gewond bij ongeval Afsluitdijk Noord Hollands Dagblad
  53 Thu 01 November 2012 Twee rijstroken afgesloten op A7 VID
  52 Thu 25 October 2012 Twee rijstroken dicht op A7 richting Amsterdam VID
  51 Fri 11 November 2011 Twijfel aan acties van snelwegvandaal op A7 Noord Hollands Dagblad
  50 Fri 09 November 2018 Uitspraak #Blokkeerfriezen. 240 uur taakstraf + 1 maand voorwaardelijk voor Jenny Douwes Geen Stijl
  49 Mon 28 October 2019 Uitspraak hoger beroep A7-blokkade op donderdag 31 oktober a.s. Anker en Anker Advocaten
  48 Wed 22 June 2016 Uren fileleed op Afsluitdijk: alles op een rijtje VID
  47 Fri 08 June 2018 Urenlange file op en rond Afsluitdijk door werkzaamheden Noord Hollands Dagblad
  46 Sat 14 March 2020 Van Groningen naar Maastricht: netjes 100 of met U-bocht plankgas? Telegraaf
  45 Wed 18 January 2017 Vanaf volgend jaar ook overdag 130 op A2 VID
  44 Sun 15 March 2020 Vandaag voor het allerlaatst nog lekker 130 rijden Geen Stijl
  43 Tue 01 December 2009 Veel hardrijders op A7 - Wijdewormer WebRegio
  42 Mon 08 October 2018 Verdachte legt schuld bij burgemeester Dokkum Telegraaf
  41 Tue 09 October 2018 Verdachten blokkade A7 houden burgemeester Marga Waanders verantwoordelijk Friesch Dagblad
  40 Tue 10 April 2018 Verkeer sneller omleiden op Afsluitdijk Noord Hollands Dagblad
  39 Tue 01 January 2013 Verkeersongeval met letsel op A7 bij Purmerend Noord Hollands Dagblad
  38 Sat 20 October 2012 Verkeersongeval, bestuurder onder invloed Politie ZaWa
  37 Mon 24 September 2012 Veroorzaker ongeval gaat er vandoor Politie ZaWa
  36 Thu 08 November 2018 Vervolging door OM van 'blokkeer-Friezen' niet consequent Reformatorich Dagblad
  35 Tue 01 March 2016 Vijf jaar 130 op Nederlandse snelwegen VID
  34 Mon 28 October 2019 VONNIS: 90 uur taakstraf voor Blokkeerfriezen Geen Stijl
  33 Tue 12 November 2019 Vooral automobilist buiten Randstad de klos Telegraaf
  32 Fri 15 November 2019 Vooral VVD verantwoordelijk gehouden voor stikstofcrisis I&O Research
  31 Tue 24 September 2019 Voorvrouw Douwes trapt af bij hoger beroep blokkeerfriezen Leeuwarder Courant
  30 Mon 07 January 2013 Vrachtauto gekanteld Politie NHN
  29 Mon 07 January 2013 Vrachtwagen gekanteld op A7 bij Hoorn VID
  28 Wed 26 October 2011 Vrachtwagen met asfalt gekanteld langs A7 bij Wijdewormer Noord Hollands Dagblad
  27 Fri 12 October 2018 Vrijspraak bepleit in A7-blokkadezaak Anker en Anker Advocaten
  26 Fri 23 November 2012 Vrouw gewond bij ongeval op de A7 ter hoogte van Avenhorn Noord Hollands Dagblad
  25 Sat 16 November 2019 VVD jaagt steunpilaren tegen zich in het harnas Telegraaf
  24 Fri 15 November 2019 Vvd met 130 naar de 0 zetels Geen Stijl
  23 Tue 22 November 2011 VVD: meer dan 1 op de 3 snelwegen naar 130 km Telegraaf
  22 Tue 01 March 2016 VVN: meer wegen naar 130 Telegraaf
  21 Thu 07 July 2016 Wederom brugstoring Afsluitdijk A7 VID
  20 Thu 26 November 2009 Wederom dodelijk ongeval op A7 (video) Noord Hollands Dagblad
  19 Sun 07 February 2016 Weer file door technisch probleem Afsluitdijk Telegraaf
  18 Sat 06 October 2018 Weg blokkeren om Zwarte Piet, mag dat nou wel of niet? Noord Hollands Dagblad
  17 Fri 28 December 2012 Wegrijden na ongeval Politie ZaWa
  16 Sat 27 October 2012 Werk op A7 vertraagt asfaltering Willemsweg Noord Hollands Dagblad
  15 Fri 09 November 2018 Werkstraffen voor blokkeerders A7 en initiatiefneemster blokkade Rechtspraak.Nl
  14 Thu 14 November 2019 Wilders: 'VVD van vroem- naar bakfietspartij' Telegraaf
  13 Tue 16 October 2018 Wim Anker: 'Een kat in het nauw maakt rare sprongen' Telegraaf
  12 Sun 14 October 2018 Wim Anker: 'Reactie Twan Huys onjuist' Anker en Anker Advocaten
  11 Tue 16 October 2018 Wim Anker: Geen excuses Twan Huys Anker en Anker
  10 Mon 02 March 2020 Woedende reacties op kostbare snelheidsverlaging Telegraaf
  9 Fri 15 June 2018 Zaak A7-blokkade in oktober voor de rechter Telegraaf
  8 Mon 27 May 2013 Zeer grote hinder door werkzaamheden A7 VID
  7 Sun 31 March 2019 Zes gewonden bij ongeluk op A7, weg weer open [video, update] Noord Hollands Dagblad
  6 Sun 31 March 2019 Zes gewonden bij zwaar ongeval op A7 Telegraaf
  5 Tue 12 November 2019 Zesmaal cassatie in A7-blokkadezaak Anker en Anker Advocaten
  4 Fri 31 August 2012 Zwaargewonde na aanrijding op A7 Noordhollands Dagblad
  3 Wed 03 October 2018 Zwarte Piet-activisten A7 moeten voor rechter komen Telegraaf
  2 Mon 08 October 2018 Zwarte Piet-zaak gaat verder na flauwvallen rechter Telegraaf
  1 Mon 02 March 2020 €19 miljoen: Winst boetes snelheidsverlaging alweer uitgegeven AutoBahn
  De A7 bij Wijdewormer, hmp10.6, noordwaarts.
  De A7 bij Wijdewormer, hmp10.6, noordwaarts.

  De A7 bij Wognum, hmp35.9, noordwaarts.
  De A7 bij Wognum, hmp35.9, noordwaarts.

  De A7 bij Den Oever, hmp64.5, zuidwaarts.
  De A7 bij Den Oever, hmp64.5, zuidwaarts.

 • Media berichten 2012
 • Media berichten 2011
 • Media berichten 2010
 • Oorzaken van ongevallen van 2009 tov 2008 Oorzaken van ongevallen van 2009, tov 2008

 • Media berichten 2009
 • Oorzaken van ongevallen van 2008 tov 2007 Oorzaken van ongevallen van 2008, tov 2007

 • Media berichten 2008

 •    A7    <== Terug naar het begin  [ Analyse van ongevallen ]  [ Knooppunten / Afslagen ]  [ Controlepunten ]