A7    <== Terug naar het begin  [ Analyse van ongevallen ]  [ Knooppunten / Afslagen ]  [ Controlepunten ] 

Controle-Project-weg A7Inleiding

Datum: Sun 01 April 2007

De A7 in Noord-Holland is benoemd tot project-weg voor snelheids-controles. Dit betekent dat men vanaf 1 april 2007 gedurende 4 jaren intensief gaat controleren op snelheid met radar en op allerlei verkeers-gevaarlijke stunts met niet-als-zodanig herkenbare VROS-wagens en motoren. Het bedoelde stuk A7 loopt vanaf vanaf knooppunt Zaandam (hmp4.8, regio ZaWa = Zaanstreek-Waterland) tot aan de Afsluitdijk (hmp75.4, regio NHN = Noord-Holland Noord).

Zoals altijd is het gegeven argument dat men de verkeersveiligheid op de A7 wilt verhogen, omdat de afgelopen 3 jaren veel ongevallen zijn gebeurt, waarbij ruim 86 gewonden en wel 6 doden zijn gevallen. Oorzaak volgens dezelfde argument-gevers: De wettelijke maximale toegestane snelheid (van 120km/hr) wordt massaal overschreden en is de oorzaak van veel deze ongevallen. Maar flits-kenners weten beter ...

De bovenstaande linken geven pagina's met een overzicht van geregistreerde ongevallen, inclusief de oorzaak ervan. Mijn advies is om al de oorzaken van de ongevallen eens te bekijken en zelf uw conclusie(s) te trekken.

 • Zijn snelheid-controles wel een middel om de veiligheid op de A7 echt te verhogen?

 • In 2017 is de A7 bij de BP, net ten oosten van knooppunt Joure, enige tijd geblokkeerd, wegens het belemmeren van enkele bussen met anti-zwarte Piet demonstranten. Berichten hierover staan in deze lijst, omdat het de A7 betrof. Ook de vele berichten over de nasleep (zoals de rechtzaak bijna een jaar later) worden om deze reden in deze lijst geplaatst. 
 • 
  Nr Datum [-] Titel [-] Bron [-] Bron-link [-]
  357 Wed 06 November 2019 '100 kilometer per uur strop voor wegenbouw' Telegraaf
  Den Haag - Asfaltprojecten komen in gevaar als het kabinet een verlaging van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur alleen inzet om de woningmarkt vlot te trekken. Dat zeggen deskundigen tegen De Telegraaf.

  Deskundigen: ontslagen infra bij snelheidsverlaging

  Het kabinet zoekt momenteel uit of de 'stikstofwinst' uit een algehele snelheidsverlaging kan worden gebruikt als compensatie voor de bouw van huizen. Maar lokale snelheidsverlagingen worden nu al gebruikt om aan de strenge stikstofregels te voldoen bij de aanleg van wegen. Deze methode is dus niet meer mogelijk als alles op papier al is weggegeven aan de huizenmarkt. "Milieuwinst kun je maar een keer inzetten", zegt ecoloog Alice Esmeijer van ingenieursbureau Witteveen+Bos.

  Het argument van snelheidsverlaging voor baanbehoud in de bouwsector, zoals bij VVD-fractieleider Dijkhoff weerklinkt, is daardoor ook nog eens vals, omdat baanbehoud bij huizenbouwers op deze manier zal neerkomen op ontslagen in de wegenhoek.

  Doorgeschoven


  ... {meer}
  
  356 Thu 19 April 2018 'A7-blockers' voor rechter Telegraaf
  LEEUWARDEN - De 34 mensen die vorig jaar de A7 bij Joure hebben geblokkeerd om een anti-Zwarte Piet-demonstratie te voorkomen, moeten zich verantwoorden voor de rechtbank.

  Zij zijn aangeklaagd wegens het opzettelijk versperren van de weg en het hinderen van de demonstratie, meldt het Openbaar Ministerie (OM).

  Door de weg te blokkeren hebben de verdachten voor een gevaarlijke verkeerssituatie gezorgd. De bus met demonstranten werd klemgereden en er ontstond een file.

  Het OM verwijt de activisten dat ze een belangrijk recht uit de Grondwet hebben geschonden: het recht op demonstratie. "Wanneer mensen het niet eens zijn met het standpunt waarover wordt gedemonstreerd zijn er in een democratische samenleving vele manieren om daar uiting aan te geven."

  De verdachte die de tegendemonstranten via Facebook had opgeroepen massaal de weg op te gaan, wordt ook aangeklaagd wegens opruiing.
  ... {meer}

  
  355 Thu 26 September 2019 'Betrokkenen A7-blokkade vrijuit': uitspraak 31 oktober Anker en Anker Advocaten
  Als het aan raadsman Tjalling van der Goot ligt, gaan zijn cliënten die worden verdacht van betrokkenheid bij de A7-blokkade vrijuit. Op 18 november 2017 ontstond een file nadat mensen auto's hadden stil gezet op de A7 nabij Joure. In de file stonden drie bussen met anti-Zwarte Piet-demonstranten die wilden demonstreren in Dokkum tijdens de landelijke Sinterklaasintocht. De rechtbank veroordeelde een jaar geleden al deze mensen tot werkstraffen wegens het versperren van een snelweg, het beletten van een betoging en dwang. Cliënte Jenny Douwes werd veroordeeld wegens opruiing tot de zwaarste straf, een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf. Cliënten werden door de rechtbank vrijgesproken van het beletten van een betoging; Douwes werd vrijgesproken van het medeplegen van alle feiten die op de A7 plaatsvonden. Zowel de verdediging als het OM stelden hoger beroep in. Dat diende deze week bij het gerechtshof in Leeuwarden.

  Het openbaar ministerie eiste in grote lijnen dezelfde straffen als in eerste aanleg.

  Raadsman Tjalling van der Goot, die 14 van de 15 verdachten in beroep bijstaat, voerde diverse formele verweren. Onder meer is aan Jenny Douwes door de politie in opdracht van het OM medegedeeld dat als zij de oproep op Facebook (om op de snelwegen naar Dokkum te demonstreren) niet zou verwijderen, zij het risico op vervolging liep. Douwes heeft daarop het event van Facebook verwijderd; toch is zij vervolgd. Volgens de verdediging heeft zij gerechtvaardigd mogen vertrouwen op de mededeling dat zij niet strafrechtelijk zou worden vervolgd. Om die reden is het OM niet-ontvankelijk in de vervolging.

  Daarnaast is in de visie van de raadsman geen sprake van een nauwe en bewuste samenwerking tussen de diverse betrokkenen op de A7. Het doel was een langzaam-aan-actie. Er was geen leiding of organisatie. Uiteindelijk is door een onbekende persoon gestopt, waardoor een file ontstond. Een deel van de cliënten was bijrijder, een deel heeft niet op de snelweg gelopen, een deel stond zelfs achter de bussen van de anti-Zwarte Piet-demonstranten. Om die reden moet volgens Van der Goot vrijspraak volgen.

  De raadsman betoogde voorts dat de betrokkenen op de A7, net zo als de demonstranten van Kick Out Zwarte Piet (KOZP), vallen onder bescherming van het fundamentele in de Grondwet verankerde betogingsrecht. Die bescherming geldt ook indien niet op voorhand van deze betoging kennis is gegeven aan de autoriteiten. Alleen indien op voorhand de demonstratie niet primair gericht is op het uiten van mening maar op strafbaar gedrag, valt die bescherming weg. Daarvan was echter geen sprake. De cliënten wilden juist hun mening uiten, in die zin dat alle cliënten hebben verklaard te vrezen voor onrust en verstoring van het kinderfeest in Dokkum. Het uiten van die mening verdient bescherming in plaats van een dagvaarding.
  ... {meer}

  
  354 Sun 19 November 2017 'Friese helden' krijgen gratis hulp advocaat na blokkade A7 Telegraaf
  JOURE - Strafrechtadvocaat Richard van der Weide wil gratis hulp bieden aan de Dokkumse voorstanders van Zwarte Piet, mochten zij strafrechtelijk vervolgd worden. De demonstranten blokkeerden gisteren tijdens de intocht van Sinterklaas in Friesland de snelweg voor actievoerders die juist tégen Zwarte Piet demonstreerden.

  De Amsterdamse advocaat Van der Weide voelt sympathie voor de pro-piet actievoerders. "De racismekaart is allang getrokken door tegenstanders, het maatschappelijk debat vindt al jaren plaats. Bovendien lopen er nu overal roetveeg pieten in de grote steden. Als je in dit stadium nog wil demonstreren tegen Zwarte Piet, dan verpest je een kinderfeest. Hou ermee op."

  Daarnaast vraagt hij zich af waarom vervolging nodig is. De advocaat vindt dat de voorstanders van Zwarte Piet een vergunning hadden moeten krijgen voor hun tegendemonstratie net als andere groeperingen met vergelijkbare acties eerder dit jaar.

  Van der Weide: "In plaats daarvan werden de voorstanders van Zwarte Piet weggestuurd door de burgemeester met de opmerking dat hun tegenactie valt onder de categorie opruiing. Dat vind ik raar: nota bene de politie zelf heeft dit jaar nog geprotesteerd voor een betere cao met 'langzaam-rijden-acties'. Waarom mag dat dan wel?" 
  ... {meer}

  
  353 Thu 07 November 2019 'Maximumsnelheid 100 km/u heeft verwaarloosbaar effect op stikstofuitstoot' AutoBahn
  Een algehele verlaging van de Vmax naar 100 km/u in Nederland gaat niet het beoogde effect van de beleidsmakers sorteren. Dat is de overtuiging van Flitsmeister, dat een data-analyse van zijn gebruikers deed. Slechts een heel klein deel van de mensen rijdt daadwerkelijk 130 km/u.

  130 km/u

  Flitsmeister analyseerde 650 miljoen gereden kilometers over een periode van vier weken, en kwam tot de conclusie dat slechts 6% van alle gereden kilometers met een snelheid van =130 km/u werd afgelegd.

  Op basis van de data berekent het bedrijf - met de nadruk dat ze geen stikstofexperts zijn - dat verlaging van de snelheid naar 100 kilometer per uur een te verwaarlozen winst van 0,34 procent stikstofreductie tot gevolg heeft. Iets minder rooskleurig dan uit onderstaande tabel van het rapport 'Niet alles kan' (commissie Remkes) valt te herleiden:


  ... {meer}
  
  352 Wed 25 September 2019 'Minder hard is nauwelijks meer schoon' Telegraaf
  351 Tue 12 November 2019 100 kilometer? Een klant minder per dag Telegraaf
  350 Wed 13 November 2019 100 km-bord straks massaal genegeerd Telegraaf
  349 Thu 14 November 2019 100 km/u: Duitsland lacht ons keihard uit, maar Europa is content AutoBahn
  348 Tue 05 November 2019 100 mogen op een verlaten snelweg is tegennatuurlijk Telegraaf
  347 Thu 23 June 2016 130 even veilig Telegraaf
  346 Mon 28 November 2011 130 kilometer op 60 procent snelwegen Telegraaf
  345 Wed 02 February 2011 130 km kan op maar vier snelwegen RtlNieuws
  344 Fri 31 August 2012 130 km per uur: 'Let op snelheidsverschil' Brabants Dagblad
  343 Fri 23 November 2018 18 BlokkeerFriezen in Hoger Beroep Geen Stijl
  342 Mon 28 October 2019 90 uur werkstraf voor vijftien blokkeerfriezen, ook voor Jenny Douwes Leeuwarder Courant
  341 Wed 04 April 2018 A7 Afsluitdijk Kornwerderzand: werkzaamheden 9- 26 april VID
  340 Sat 18 November 2017 A7 bij knooppunt Joure dicht door demonstranten Sinterklaasintocht VID
  339 Thu 07 July 2016 A7 dicht na sprong van viaduct VID
  338 Mon 29 May 2017 A7 dicht na tweetal ongelukken VID
  337 Fri 03 August 2012 A7 naar A'dam dicht door defecte brug Telegraaf
  336 Fri 28 August 2009 A7 ongevallen 2008. ESB - Egeltjes Statistiek Bureau
  335 Mon 02 August 2010 A7 ongevallen 2009. ESB - Egeltjes Statistiek Bureau
  334 Sat 18 November 2017 A7 weer vrij, anti-pietendemonstranten onder politiebegeleiding op weg naar Dokkum (+video) Leeuwarder Courant
  333 Fri 12 October 2018 Aanhang A7-blokkeerders zingen Jenny Douwes toe Telegraaf
  332 Sun 08 July 2012 Aanhouding na vernielingen Politie NHN
  331 Sun 13 October 2019 Aannemers met schrik vrij op Afsluitdijk Telegraaf
  330 Thu 17 October 2013 Aanpak A7, A8 en A9 moet files tegengaan Noord Hollands Dagblad
  329 Thu 17 October 2013 Aanpak A7, A8 en A9 moet files tegengaan Telegraaf
  328 Thu 16 August 2012 Aanrijding met letsel Politie NHN
  327 Sat 20 December 2008 Aanrijding op A7 Politie ZaWa
  326 Wed 07 June 2017 Aansluiten op de Afsluitdijk: fileleed nog niet voorbij Noordhollands Dagblad
  325 Fri 12 October 2012 Achtervolging na poging inbraak tankstation Politie NHN
  324 Sat 18 November 2017 Actie tegen Zwarte Piet verboden Telegraaf
  323 Wed 25 September 2019 Advies aan kabinet: Langzamer rijden voor natuur Telegraaf
  322 Mon 22 May 2017 Afsluitdijk (A7) dicht door storing VID
  321 Fri 06 May 2016 Afsluitdijk (A7) dicht door storing bij Stevinsluizen VID
  320 Thu 02 June 2016 Afsluitdijk (A7) dicht door storing brug VID
  319 Wed 16 March 2016 Afsluitdijk (A7) dicht door storing Stevinsluizen VID
  318 Wed 22 June 2016 Afsluitdijk (A7) dicht door storingen VID
  317 Tue 23 May 2017 Afsluitdijk (A7) dinsdagavond weer volledig open VID
  316 Thu 26 May 2016 Afsluitdijk (A7) enige tijd dicht door storing VID
  315 Tue 12 February 2019 Afsluitdijk (A7) in avond en nacht afgesloten voor testen bruggen Rijkswaterstaat Verkeers Informatie
  314 Mon 13 June 2016 Afsluitdijk (A7) naar Friesland dicht door technische storing VID
  313 Tue 06 March 2018 Afsluitdijk (A7) vanuit Friesland afgesloten door storing Vid
  312 Sat 30 January 2016 Afsluitdijk (A7) voorlopig dicht door kapotte brug VID
  311 Sat 07 May 2016 Afsluitdijk (A7) weer dicht door haperende brug VID
  310 Thu 16 June 2016 Afsluitdijk (A7) weer dicht door technische storing VID
  309 Thu 13 September 2012 Afsluitdijk afgesloten door defecte brug VID
  308 Wed 07 March 2018 Afsluitdijk blijft deels dicht door brugproblemen Kornwerderzand Vid
  307 Tue 13 March 2018 Afsluitdijk blijft deels dicht door brugproblemen Kornwerderzand Vid
  306 Fri 19 April 2019 Afsluitdijk deels afgesloten wegens ongevallen; rijstrook weer open [update] Noord Hollands Dagblad
  305 Tue 06 June 2017 Afsluitdijk deels dicht door storm Noordhollands Dagblad
  304 Sat 29 April 2017 Afsluitdijk dicht door brugproblemen Kornwerderzand VID
  303 Tue 06 March 2018 Afsluitdijk dicht door storing Noord Hollands Dagblad
  302 Fri 15 July 2016 Afsluitdijk eenmalig dicht voor evenement VID
  301 Wed 16 May 2018 Afsluitdijk even dicht bij Den Oever door aangereden slagboom Noord Hollands Dagblad
  300 Fri 10 March 2017 Afsluitdijk lange tijd dicht na ongeluk VID
  299 Thu 10 October 2019 Afsluitdijk nacht dicht voor spoedklus BAM en Van Oord Telegraaf
  298 Wed 16 March 2016 Afsluitdijk richting Noord-Holland even dicht door storing Noord Hollands Dagblad
  297 Thu 25 October 2012 Afsluitdijk tot middernacht dicht na geschaarde vrachtwagen VID
  296 Tue 16 February 2016 Afsluitdijk weer gestremd door storing met brug VID
  295 Fri 11 October 2019 Afsluitdijk weer open na spoedreparatie Noord Hollands Dagblad
  294 Mon 08 October 2018 Alle zeilen bij in de rechtbank voor zaak A7-blokkade Friesch Dagblad
  293 Mon 20 November 2017 Alles voor de goede zaak Telegraaf
  292 Fri 12 October 2018 Anti-Piet activiste zet illegale opnames A7-proces online Telegraaf
  291 Tue 14 January 2020 Auto belandt in het water langs de Afsluitdijk, 28-jarige vrouw uit Zwaag overlijdt Noord Hollands Dagblad
  290 Sat 25 August 2012 Auto in de berm Politie NHN
  289 Wed 12 December 2012 Auto in de vangrail Politie NHN
  288 Sat 25 August 2012 Auto in greppel langs A7 na slaapaanval Noord Hollands Dagblad
  287 Thu 25 July 2019 Auto knalt tegen pijlwagen op Afsluitdijk; twee personen zwaargewond [update] Noord Hollands Dagblad
  286 Sun 24 July 2016 Auto met caravan schaart op Afsluitdijk VID
  285 Fri 27 January 2017 Auto over de kop bij afrit A7 in Wognum, bestuurder raakt gewond Noord Hollands Dagblad
  284 Sun 04 November 2012 Auto over de kop geslagen Politie ZaWa
  283 Sun 26 June 2016 Auto over de kop op Afsluitdijk VID
  282 Wed 02 December 2009 Auto rijdt op file: man overlijdt (video) Noord Hollands Dagblad
  281 Sat 27 April 2019 Auto schiet van Afsluitdijk bijna IJsselmeer in, zeker één gewonde Telegraaf
  280 Thu 06 December 2012 Auto uitgebrand op A7 bij Wieringerwerf Noord Hollands Dagblad
  279 Mon 23 November 2009 Auto van de weg: bestuurder dood, passagier naar ziekenhuis (video) Noord Hollands Dagblad
  278 Tue 16 October 2012 Auto's op elkaar (Wieringerwerf) Politie NHN
  277 Wed 25 September 2019 Autobranche: minderen files echte oplossing stikstofprobleem Telegraaf
  276 Fri 21 December 2012 Autobrand zorgt voor flinke vertraging A7 VID
  275 Sun 16 December 2012 Autodieven aangehouden Politie ZaWa
  274 Sun 11 November 2012 Automobilist botst op asfaltwagen Politie ZaWa
  273 Mon 26 November 2012 Automobilist gewond bij ongeval Afsluitdijk Politie Fryslan
  272 Wed 12 September 2012 Automobilist na achtervolging aangehouden Politie ZaWa
  271 Wed 12 September 2012 Automobilist na achtervolging aangehouden Politie NHN
  270 Mon 20 September 2010 Automobilist overleden na eenzijdig ongeval Politie NHN
  269 Sun 11 November 2012 Automobilist rijdt achterop asfaltwagen A7 Noord Hollands Dagblad
  268 Sat 06 July 2019 Automobilist stunt door fiets van snelweg bij Hoorn te halen Noord Hollands Dagblad
  267 Sat 03 November 2012 Automobiliste over de kop op A7 bij Oudendijk Noord Hollands Dagblad
  266 Thu 14 November 2019 Automobilisten gaan demonstreren op Malieveld Telegraaf
  265 Tue 12 November 2019 Autorijden wordt constante oefening in zelfbeheersing Telegraaf
  264 Thu 04 October 2018 Behandeling zaak A7-blokkade vanaf 8 oktober a.s. Anker en Anker Advocaten
  263 Wed 04 September 2019 Behandelschema hoger beroep A7-blokkadezaak: eis en pleidooi op 26 september Anker en Anker Advocaten
  262 Thu 13 September 2012 Beperkte wegcapaciteit op A7 door ongeval VID
  261 Wed 17 February 2016 Besturingssystemen Afsluitdijk worden vervangen VID
  260 Mon 20 November 2017 Betogers Zwarte Piet namen vuurwerk mee Telegraaf
  259 Fri 08 February 2019 Bezwaar tegen verwerking dna in zaak A7-blokkade Anker en Anker Advocaten
  258 Thu 15 November 2018 Bijna twee ton opgehaald voor 'blokkeerfriezen' Telegraaf
  257 Tue 05 November 2019 Bizar: kabinet overweegt autoloze zondag wegens stikstofcircus AutoBahn
  256 Thu 30 August 2012 Bloedproef: rijden onder invloed drugs Politie NHN
  255 Tue 16 October 2018 BlokkeerBurgemeester stopt Bus Demonstranten Geen Stijl
  254 Tue 09 October 2018 Blokkeerders zien hun actie als een goede daad Friesch Dagblad
  253 Tue 05 March 2019 Blokkeerfries met griep die DNA moest afstaan: 'ik kreeg een rasp in de mond' Leeuwarder Courant
  252 Tue 12 November 2019 BlokkeerFries schatrijk na bijschrift Volkskrant Geen Stijl
  251 Thu 07 March 2019 BlokkeerFries van huis gehaald voor DNA-afname Geen Stijl
  250 Tue 05 March 2019 BlokkeerFries van huis gehaald voor DNA-afname Geen Stijl
  249 Fri 15 February 2019 BlokkeerFries weigert wederom DNA-afname Geen Stijl
  248 Sat 10 November 2018 BlokkeerFriezen tikken in tien uur EEN TON aan Geen Stijl
  247 Wed 30 January 2019 BlokkeerFriezen weigeren DNA af te staan Geen Stijl
  246 Fri 09 November 2018 Blokkeerfriezen: 'Dit was een politiek proces' Telegraaf
  245 Wed 21 March 2018 Bouw van Afsluitdijk zou nu niet meer kunnen Telegraaf
  244 Sat 18 November 2017 BREEK. Anti-Pyt Demo in Dokkum VERBOTEN - Friezin Jenny Douwes: ZE KOMEN ER NIET LANGS Geen Stijl
  243 Sun 08 July 2012 Bromfietser op A7 Politie ZaWa
  242 Wed 18 July 2012 Brommobiel op A7 Politie ZaWa
  241 Thu 14 November 2019 C'est ça. Automobilisten naar het Malieveld Geen Stijl
  240 Thu 15 November 2012 Chauffeur komt om op A7 Noord Hollands Dagblad
  239 Fri 14 September 2012 Controle zwaar verkeer Politie NHN
  238 Fri 08 April 2016 Controles bij wegwerkzaamheden Afsluitdijk (A7) VID
  237 Sat 10 November 2018 Crowdfund BlokkeerFriezen komt op stoom Geen Stijl
  236 Tue 16 October 2018 Crowdfunding-actie voor 'blokkeer-Friezen' Telegraaf
  235 Tue 05 November 2019 D66-Jugend: fuck 100 km/u, 90 is hard zat AutoBahn
  234 Mon 29 February 2016 Dag en nacht monteur op Afsluitdijk Telegraaf
  233 Tue 16 October 2012 Deel A7 bij Wieringerwerf dicht door ongeval Noord Hollands Dagblad
  232 Sat 21 April 2018 Demonstratievrije Sinterklaasintocht 2018 Facebook
  231 Tue 05 November 2019 Dijkhoff sust onrust over inperken snelheid Telegraaf
  230 Mon 04 November 2019 Dijkhoff: verlagen maximumsnelheid naar 100 km/uur geen taboe meer Telegraaf
  229 Mon 29 October 2012 Dode op A7 blijkt kickbokser Telegraaf
  228 Sat 27 October 2012 Dode Purmerender gevonden op oprit snelweg Telegraaf
  227 Fri 12 June 2009 Dodelijk ongeval op A7 Politie Noord-Holland Noord
  226 Mon 14 May 2007 Dodelijk ongeval op A7 - Middenbeemster Politie Zaanstreek Waterland
  225 Sun 19 November 2017 Doneren voor 'Friese helden' na blokkade A7 Telegraaf
  224 Thu 26 September 2019 Douwes boos op tolk bij proces blokkeerfriezen Telegraaf
  223 Fri 09 November 2018 Douwes: 'Vonnis is bizar hoog' Telegraaf
  222 Sun 11 November 2012 Drankrijders op A7 Politie ZaWa
  221 Wed 12 September 2012 Drie aanhoudingen na inbraak bij hondenvereniging Politie NHN
  220 Mon 07 October 2019 Duitse Autobahn krijgt mogelijk snelheidslimiet AutoVisie
  219 Fri 24 January 2020 Duitsers beginnen toch warm te draaien voor maximumsnelheid AutoBahn
  218 Wed 13 November 2019 Duitsers gniffelen om nieuwe Nederlandse maximumsnelheid Telegraaf
  217 Mon 15 October 2018 Ebru Umar - Het briefje van Twan (Column) Geen Stijl
  216 Sun 31 March 2019 Ernstig ongeval A7 veroorzaakt door spookrijder met slok op, Purmerendse zwaargewond Noord Hollands Dagblad
  215 Mon 28 January 2019 Ernstig ongeval op de Afsluitdijk Rijkswaterstaat Verkeers Informatie
  214 Fri 12 October 2018 Extra bedenktijd voor uitspraak A7-blokkade Telegraaf
  213 Sat 10 November 2018 Feynman en/of Feiten Alleen goede demo's AUB Geen Stijl
  212 Sat 21 April 2018 Feynman en/of Feiten Het OM faalt enorm Geen Stijl
  211 Tue 05 March 2019 Fietspad over de Afsluitdijk gaat vanaf 1 april drie jaar dicht en dat is geen grap Noord Hollands Dagblad
  210 Sun 01 May 2016 Fikse vertraging op de Afsluitdijk A7 VID
  209 Mon 06 February 2017 File bij Afsluitdijk door storing VID
  208 Mon 07 January 2013 File door gekantelde vrachtwagen bij Hoorn Noord Hollands Dagblad
  207 Fri 02 December 2016 File door grote verkeerscontrole A7 VID
  206 Sat 30 March 2019 File richting Den Oever door storing brug Afsluitdijk Noord Hollands Dagblad
  205 Wed 07 June 2017 Flinke vertraging door deels afgesloten Afsluitdijk [update] Noordhollands Dagblad
  204 Mon 28 October 2019 Fors lagere straffen in A7-blokkadezaak Anker en Anker Advocaten
  203 Fri 12 October 2018 Fries volksfeest om Jenny Douwes: 'Zij verwoordde ons onderbuikgevoel' Telegraaf
  202 Sat 18 November 2017 Friese boeren zijn er klaar mee Dumpert
  201 Mon 20 November 2017 Friezen trots op Jenny dArc Telegraaf
  200 Thu 16 November 2017 Fryske dame waarschuwt Sinterklaas-vernielers Geen Stijl
  199 Sat 10 November 2018 Geld stroomt binnen voor blokkeerfriezen Telegraaf
  198 Mon 03 September 2012 Geluid blijft onder norm bij 130 km op A7 Noord Hollands Dagblad
  197 Tue 06 August 2019 Gemeente blundert met vrijgeven gevoelige stukken over intocht Sinterklaas Dokkum aan helpers Jenny Douwes Leeuwarder Courant
  196 Thu 19 July 2012 Getuigen gezocht na verkeersincident A7 Politie NHN
  195 Fri 13 July 2012 Gewonde bij aanrijding A7 Wijdewormer Noord Hollands Dagblad
  194 Fri 31 August 2012 Gewonde bij ongeluk Afsluitdijk 112 Sud West Fryslan
  193 Sat 13 October 2012 Gewonde bij ongeluk op A7 bij Hoorn Noord Hollands Dagblad
  192 Mon 08 October 2012 Gewonde op A7 bij Wognum Noord Hollands Dagblad
  191 Tue 18 September 2012 Gratis parkeren en goedkoop per trein bij werk A7 Noord Hollands Dagblad
  190 Fri 22 April 2016 GroenLinks goochelt met 130-cijfers - GroenLinks wil afschaffing 130 km/u Telegraaf
  189 Wed 12 September 2012 Groot onderhoud aan de A7 bij Purmerend Noord Hollands Dagblad
  188 Mon 08 October 2018 GSTV. Blokkeerfriezen in partybus naar rechtbank Geen Stijl
  187 Fri 12 October 2018 GSTV. Tom bij de #BlokkeerFriezen in Leeuwarden Geen Stijl
  186 Fri 09 November 2018 GSTV. Tom Staal bij de SCHULDIGE BlokkeerFriezen Geen Stijl
  185 Sun 04 September 2016 Hardloopevenement 'Afsluitdijk open' gaat niet door, A7 blijft open VID
  184 Wed 18 July 2012 Hardrijders in bocht A7-A8 Politie ZaWa
  183 Wed 31 October 2012 Hardrijders in bocht A7/A8 Politie ZaWa
  182 Wed 17 April 2019 Hiep Hiep Hoera. Om BlokkeerFriezen DNA Geen Stijl
  181 Mon 30 September 2019 Hier mag je morgen geen 130 meer rijden Telegraaf
  180 Fri 26 February 2016 Hinder Afsluitdijk (A7) door herstelwerk slagbomen VID
  179 Sun 11 November 2018 Hoger beroep in beraad in A7-blokkadezaak Anker en Anker Advocaten
  178 Fri 23 November 2018 Hoger beroep ingesteld in A7-blokkadezaak voor 18 verdachten Anker en Anker Advocvaten
  177 Thu 17 October 2013 Honderden miljoenen voor aanpak files regio Noord Hollands Dagblad
  176 Mon 08 October 2018 Hoofdredactioneel Commentaar. HUP A7-FRIEZEN! Geen Stijl
  175 Tue 12 November 2019 Hoogverraad aan automobilist Telegraaf
  174 Fri 07 December 2012 Houd voldoende afstand en pas snelheid aan Politie ZaWa
  173 Sun 10 July 2016 Inspectie van betonconditie in sluizen en bruggen Afsluitdijk Noord Hollands Dagblad
  172 Sat 09 July 2016 Inspectie van betonconditie in sluizen en bruggen Afsluitdijk Noordhollands Dagblad
  171 Fri 30 November 2012 Inwoners Wieringerwerf ervaren geluidsoverlast A7 Noord Hollands Dagblad
  170 Sat 13 October 2018 Irritatie over loze belofte aan Douwes Telegraaf
  169 Wed 02 March 2011 Is A7 de Nederlandse Autobahn? Auto Visie Blog
  168 Mon 08 October 2018 Jenny d'Arc: Mensen zien dit als showproces Telegraaf
  167 Sat 18 November 2017 Jenny Douwes blij met leeg demonstrantenvak Friesland wil dit gewoon niet Telegraaf
  166 Thu 17 October 2019 Jenny Douwes dient klacht in over tolk Telegraaf
  165 Sun 07 October 2018 Jenny Douwes in The Post Offline: 'Burgemeester Waanders nodigde NVU uit voor intocht Sint' Geen Stijl
  164 Tue 05 November 2019 Jongeren D66: 90 kilometer is hard genoeg Telegraaf
  163 Mon 02 December 2019 Kabinet maakt haast: al in maart 100 op alle snelwegen Telegraaf
  162 Mon 22 October 2012 Kettingbotsing A7 Politie ZaWa
  161 Mon 08 October 2018 Kinderen zouden toch niets begrijpen van geschreeuw Telegraaf
  160 Tue 12 November 2019 Kogel door de kerk: overdag in heel het land 100 km/uur Telegraaf
  159 Mon 10 September 2018 Komende tijd hinder door wegwerk Afsluitdijk (A7) VID
  158 Fri 13 July 2012 Kop-staartbotsing Politie ZaWa
  157 Tue 05 November 2019 Laatste autoloze zondag had weinig effect Telegraaf
  156 Fri 08 July 2016 Lange file op A7 door oliespoor VID
  155 Thu 15 November 2012 Lange files door ongeluk op A7 Noord Hollands Dagblad
  154 Thu 26 September 2019 Lees hier de derde dag van het hoger beroep tegen de blokkeerfriezen terug Leeuwarder Courant
  153 Tue 24 September 2019 Lees terug: de eerste dag van het hoger beroep van de blokkeerfriezen Leeuwarder Courant
  152 Thu 25 October 2012 Lege tankwagen schaart op Afsluitdijk Noord Hollands Dagblad
  151 Sat 06 October 2018 Lesje voor agenten: demonstrant is betrokken burger, geen vijand Noord Hollands Dagblad
  150 Sat 13 October 2018 Lezon. Rechtbank Toespraak BlokkeerFries Jan Geen Stijl
  149 Fri 12 October 2018 Lijstje. Best wel erge dingen waar het OM ook 120 of 240 uur taakstraf voor eist Geen Stijl
  148 Fri 12 October 2018 Live Twitter - Proces tegen Blokkeerfriezen Twitter - Saskia Belleman
  147 Tue 09 October 2018 LIVE. Vervolg staatstribunaal #blokkeerfriezen Geen Stijl
  146 Tue 24 September 2019 LIVE: Hoger Beroep BlokkeerFriezen Geen Stijl
  145 Thu 11 October 2018 LIVEBLOG. BlokkeerFriezen vs Het OM. Dag 3 Geen Stijl
  144 Sun 03 November 2019 Maakt Rutte ons langzaamste autorijders van Europa? Telegraaf
  143 Thu 26 September 2019 Maand wachten op uitspraak hoger beroep blokkeerfriezen Telegraaf
  142 Sat 30 January 2016 Maandag oponthoud verwacht bij Afsluitdijk (A7) VID
  141 Sat 06 July 2019 Man steekt drie (!) rijbanen A7 over om fiets te stallen Telegraaf
  140 Tue 01 January 2013 Man uit Purmerend gewond na eenzijdige aanrijding A7 Politie ZaWa
  139 Mon 02 December 2019 Maximumsnelheid in maart naar 100 kilometer AutoBahn
  138 Wed 06 November 2019 Maximumsnelheid in Nederland: een geschiedenis AutoBahn
  137 Sun 13 October 2019 Meer ongevallen, minder politie op snelweg Telegraaf
  136 Fri 11 October 2019 Meerdere auto's op elkaar geklapt op A7 vanuit Hoorn, flinke schade en vertraging Noord Hollands Dagblad
  135 Wed 17 April 2019 Merendeel bezwaren tegen dna-opslag in A7-blokkadezaak gegrond Anker en Anker Advocaten
  134 Thu 21 July 2011 Met bijna 100 te hard over rijksweg 7 Noord Hollands Dagblad
  133 Mon 29 February 2016 Minister: 24 uur per dag monteur bij bruggen Afsluitdijk VID
  132 Wed 16 October 2019 Motoragent per ongeluk geraakt door tractor op A7 bij Middenmeer Noord Hollands Dagblad
  131 Tue 26 July 2016 Nachtwerk voor nieuw viaduct Westfrisiaweg boven A7 bij Hoorn Noord Hollands Dagblad
  130 Fri 09 November 2018 Nederland Woest Om Uitspraak #Blokkeerfriezen Geen Stijl
  129 Sun 29 September 2019 Nederlanders tegen 100 op alle snelwegen Telegraaf
  128 Fri 23 November 2018 Negentien blokkeer-Friezen in hoger beroep Leeuwarder Courant
  127 Wed 06 July 2016 Niet vast te stellen dat 130 onveiliger is Telegraaf
  126 Wed 03 February 2016 Nieuwbouw Afsluitdijk moet volgens provincies prioriteit krijgen VID
  125 Thu 14 November 2019 Noord-Holland: maximaal 70 km/u rond natuur Telegraaf
  124 Wed 13 November 2019 Officieel: maximumsnelheid 'op korte termijn' terug naar 100 km/u AutoBahn
  123 Thu 26 September 2019 OM eist weer taakstraffen voor blokkeerfriezen Telegraaf
  122 Fri 23 November 2018 OM gaat tegen alle blokkeer-Friezen in hoger beroep Leeuwarder Courant
  121 Thu 19 April 2018 OM gaat tientallen Zwarte Piet Snelwegblokkeerders vervolgen Geen Stijl
  120 Fri 23 November 2018 OM in hoger beroep blokkade A7 Openbaar Ministerie
  119 Wed 03 October 2018 OM maakt tekenfilm over A7-blokkade GeenStijl
  118 Mon 20 November 2017 OM start onderzoek naar blokkade A7 Openbaar Ministerie
  117 Thu 31 January 2019 OM zet DNA-intimidatie Blokkeerfriezen door Geen Stijl
  116 Wed 13 November 2019 Onbegrip en woede om aanpak stikstofspook Telegraaf
  115 Thu 01 November 2012 Onder invloed in de auto Politie ZaWa
  114 Sat 27 October 2012 Ongeval A7 bij wegwerkzaamheden VID
  113 Tue 04 December 2012 Ongeval A7 Wijdewormer Noord Hollands Dagblad
  112 Mon 16 December 2013 Ongeval op Afsluitdijk door mobieltje Noord Hollands Dagblad
  111 Fri 08 July 2016 Ongevallen op de A7 VID
  110 Mon 27 August 2007 Ongevallen op de A7 cijfermatig bekeken. ESB - Egeltjes Statistiek Bureau
  109 Mon 04 November 2019 Onrust in VVD om heilig huisje van 130 km/u Telegraaf
  108 Thu 26 September 2019 Ook in hoger beroep 240 uur werkstraf geëist tegen Jenny Douwes Leeuwarder Courant
  107 Mon 13 May 2019 Opnieuw twee dna-bezwaarschriften gegrond verklaard in A7 blokkadezaak Anker en Anker Advocaten
  106 Tue 26 March 2019 Oudere fietser van A7 gehaald bij Zaandam Noord Hollands Dagblad
  105 Thu 06 December 2012 Overlast verkeer door sneeuw en gladheid in Noord-Holland Noord Hollands Dagblad
  104 Wed 19 September 2012 Overval op personenauto Politie NHN
  103 Sat 21 April 2018 Persbericht. Blokkeerfriezen A7 vinden advocaat Geen Stijl
  102 Mon 05 June 2017 Pinksterhinder Afsluitdijk (A7) door onderhoud VID
  101 Mon 29 May 2017 Pinksterhinder Afsluitdijk (A7) door onderhoud VID
  100 Tue 05 March 2019 Politie haalt eerste blokkeerfries van huis voor afname DNA Leeuwarder Courant
  99 Wed 29 February 2012 Politie krijgt al zon 50 tips over onderzoek A7 Noord Hollands Dagblad
  98 Fri 30 March 2007 Politie pakt hardrijders aan op A7 Politie NHN
  97 Fri 08 February 2019 Politiek Purmerend kiest voor halvering op- en afritten bij A7 Noord Hollands Dagblad
  96 Fri 28 August 2009 Politiemotorrijder gewond bij aanrijding Politie NHN, NHD, FlitsService.nl
  95 Sat 18 November 2017 Pro-Zwarte Piet demonstranten: 'onze actie is geslaagd' Leeuwarder Courant
  94 Wed 14 June 2017 Probleem A7 met brug op Afsluitdijk VID
  93 Mon 01 May 2017 Problemen Afsluitdijk nog niet voorbij VID
  92 Mon 23 July 2012 Problemen met brug Afsluitdijk Telegraaf
  91 Wed 07 June 2017 Problemen steiger Afsluitdijk (A7) verholpen. VID
  90 Fri 15 June 2018 Proces tegen anti-Piet-activisten op A7 begint Telegraaf
  89 Mon 08 February 2016 Provincie helemaal klaar met files Afsluitdijk Telegraaf
  88 Thu 22 November 2012 Provincie: Rijk regelt brede A7 Noord Hollands Dagblad
  87 Mon 01 February 2016 Provinciebestuur is klaar met problemen Afsluitdijk VID
  86 Sat 16 November 2019 PvdA-leden: snelheid verlagen naar 80 km/u Telegraaf
  85 Wed 16 October 2019 PVV: maximumsnelheid moet omhoog Telegraaf
  84 Tue 13 November 2018 Reactie doneeractie A7-blokkadezaak Anker en Anker Advocaten
  83 Wed 17 April 2019 Rechtbank verklaart merendeel bezwaren DNA-afname in A7-zaak gegrond Rechtspraak.nl
  82 Sat 13 October 2018 Relletje bij Late Night: Jenny Douwes wil niet met piet-activist in gesprek Leeuwarder Courant
  81 Mon 04 April 2011 Remproef beslissend voor snelheid op A7 Noord Hollands Dagblad
  80 Sun 18 November 2012 Rijbewijs ingevorderd Politie ZaWa
  79 Thu 25 April 2019 Rijkswaterstaat doet onderzoek naar dodelijke botsingen tegen matrixportalen AutoBahn
  78 Mon 02 December 2019 Rotmaatregel! Nooit meer 130 vanaf 16 MAART Geen Stijl
  77 Thu 15 June 2017 Schultz: geen monteur op Afsluitdijk, wel koelen VID
  76 Wed 09 February 2011 Schultz: uitgelekte plannen 130 km voorbarig Telegraaf
  75 Fri 12 October 2018 Showproces tegen 'blokkeerfriezen' Telegraaf
  74 Thu 02 August 2012 Slapende man wakker gemaakt en aangehouden Politie ZaWa
  73 Thu 07 November 2019 Slechts zes procent van de auto's rijdt 130 Bnr Nieuws Radio
  72 Wed 06 July 2016 Sluizen en bruggen Afsluitdijk worden aangepakt VID
  71 Tue 15 February 2011 Snelheid hoger op A7 en A9 Noord Hollands Dagblad
  70 Wed 30 January 2019 Snelheid op A7 bij Purmerend naar 100 kilometer per uur Noord Hollands Dagblad
  69 Tue 27 September 2011 Snelheid op hele A2 naar 130 km Telegraaf
  68 Thu 14 November 2019 Snelheidsverlaging is slechts een amuse Telegraaf
  67 Mon 02 December 2019 Snelheidsverlaging kost 7 tot 8 miljoen Telegraaf
  66 Sun 31 March 2019 Spookrijder zorgt voor chaos op A7 Telegraaf
  65 Tue 01 January 2008 Statistieken van projectweg A7. ESB - Egeltjes Statistiek Bureau
  64 Wed 11 September 2019 Stikstofregels: aanpassen Afsluitdijk en snelwegen op de tocht Telegraaf
  63 Mon 01 October 2012 Storing Lorentzsluizen stremt verkeer Afsluitdijk VID
  62 Fri 12 October 2018 Strafeisen tegen dappere #Blokkeerfriezen Geen Stijl
  61 Tue 27 August 2019 Surprise! Info over KOZP-tuig per ongeluk gelekt Geen Stijl
  60 Fri 12 October 2018 Taakstraffen en celstraf geëist tegen blokkeerfriezen Telegraaf
  59 Mon 22 June 2015 Te vaak hinder door politiecontroles VID
  58 Wed 25 September 2019 Teruglezen: de tweede dag van het hoger beroep tegen de blokkeerfriezen Leeuwarder Courant
  57 Wed 29 February 2012 Tien mille voor gouden tip moordpogingen A7 Noord Hollands Dagblad
  56 Sat 27 October 2012 Toegetakelde man door misdrijf omgekomen bij A7 Noord Hollands Dagblad
  55 Mon 17 June 2019 Tot 2023 veel verkeershinder op Afsluitdijk Noord Hollands Dagblad
  54 Thu 11 October 2018 Tumult bij rechtszaak blokkeerfriezen Telegraaf
  53 Sat 13 October 2018 Twan Huys komt afspraken niet na Telegraaf
  52 Mon 15 October 2018 Twan Huys: We hadden het anders moeten doen Telegraaf
  51 Sat 13 October 2018 Twan Hyves terug in Kijkcijfer Top 25 Geen Stijl
  50 Sun 28 April 2019 Twee personen gewond bij ongeval Afsluitdijk Noord Hollands Dagblad
  49 Thu 01 November 2012 Twee rijstroken afgesloten op A7 VID
  48 Thu 25 October 2012 Twee rijstroken dicht op A7 richting Amsterdam VID
  47 Fri 11 November 2011 Twijfel aan acties van snelwegvandaal op A7 Noord Hollands Dagblad
  46 Fri 09 November 2018 Uitspraak #Blokkeerfriezen. 240 uur taakstraf + 1 maand voorwaardelijk voor Jenny Douwes Geen Stijl
  45 Mon 28 October 2019 Uitspraak hoger beroep A7-blokkade op donderdag 31 oktober a.s. Anker en Anker Advocaten
  44 Wed 22 June 2016 Uren fileleed op Afsluitdijk: alles op een rijtje VID
  43 Fri 08 June 2018 Urenlange file op en rond Afsluitdijk door werkzaamheden Noord Hollands Dagblad
  42 Wed 18 January 2017 Vanaf volgend jaar ook overdag 130 op A2 VID
  41 Tue 01 December 2009 Veel hardrijders op A7 - Wijdewormer WebRegio
  40 Mon 08 October 2018 Verdachte legt schuld bij burgemeester Dokkum Telegraaf
  39 Tue 09 October 2018 Verdachten blokkade A7 houden burgemeester Marga Waanders verantwoordelijk Friesch Dagblad
  38 Tue 10 April 2018 Verkeer sneller omleiden op Afsluitdijk Noord Hollands Dagblad
  37 Tue 01 January 2013 Verkeersongeval met letsel op A7 bij Purmerend Noord Hollands Dagblad
  36 Sat 20 October 2012 Verkeersongeval, bestuurder onder invloed Politie ZaWa
  35 Mon 24 September 2012 Veroorzaker ongeval gaat er vandoor Politie ZaWa
  34 Thu 08 November 2018 Vervolging door OM van 'blokkeer-Friezen' niet consequent Reformatorich Dagblad
  33 Tue 01 March 2016 Vijf jaar 130 op Nederlandse snelwegen VID
  32 Mon 28 October 2019 VONNIS: 90 uur taakstraf voor Blokkeerfriezen Geen Stijl
  31 Tue 12 November 2019 Vooral automobilist buiten Randstad de klos Telegraaf
  30 Fri 15 November 2019 Vooral VVD verantwoordelijk gehouden voor stikstofcrisis I&O Research
  29 Tue 24 September 2019 Voorvrouw Douwes trapt af bij hoger beroep blokkeerfriezen Leeuwarder Courant
  28 Mon 07 January 2013 Vrachtauto gekanteld Politie NHN
  27 Mon 07 January 2013 Vrachtwagen gekanteld op A7 bij Hoorn VID
  26 Wed 26 October 2011 Vrachtwagen met asfalt gekanteld langs A7 bij Wijdewormer Noord Hollands Dagblad
  25 Fri 12 October 2018 Vrijspraak bepleit in A7-blokkadezaak Anker en Anker Advocaten
  24 Fri 23 November 2012 Vrouw gewond bij ongeval op de A7 ter hoogte van Avenhorn Noord Hollands Dagblad
  23 Sat 16 November 2019 VVD jaagt steunpilaren tegen zich in het harnas Telegraaf
  22 Fri 15 November 2019 Vvd met 130 naar de 0 zetels Geen Stijl
  21 Tue 22 November 2011 VVD: meer dan 1 op de 3 snelwegen naar 130 km Telegraaf
  20 Tue 01 March 2016 VVN: meer wegen naar 130 Telegraaf
  19 Thu 07 July 2016 Wederom brugstoring Afsluitdijk A7 VID
  18 Thu 26 November 2009 Wederom dodelijk ongeval op A7 (video) Noord Hollands Dagblad
  17 Sun 07 February 2016 Weer file door technisch probleem Afsluitdijk Telegraaf
  16 Sat 06 October 2018 Weg blokkeren om Zwarte Piet, mag dat nou wel of niet? Noord Hollands Dagblad
  15 Fri 28 December 2012 Wegrijden na ongeval Politie ZaWa
  14 Sat 27 October 2012 Werk op A7 vertraagt asfaltering Willemsweg Noord Hollands Dagblad
  13 Fri 09 November 2018 Werkstraffen voor blokkeerders A7 en initiatiefneemster blokkade Rechtspraak.Nl
  12 Thu 14 November 2019 Wilders: 'VVD van vroem- naar bakfietspartij' Telegraaf
  11 Tue 16 October 2018 Wim Anker: 'Een kat in het nauw maakt rare sprongen' Telegraaf
  10 Sun 14 October 2018 Wim Anker: 'Reactie Twan Huys onjuist' Anker en Anker Advocaten
  9 Tue 16 October 2018 Wim Anker: Geen excuses Twan Huys Anker en Anker
  8 Fri 15 June 2018 Zaak A7-blokkade in oktober voor de rechter Telegraaf
  7 Mon 27 May 2013 Zeer grote hinder door werkzaamheden A7 VID
  6 Sun 31 March 2019 Zes gewonden bij ongeluk op A7, weg weer open [video, update] Noord Hollands Dagblad
  5 Sun 31 March 2019 Zes gewonden bij zwaar ongeval op A7 Telegraaf
  4 Tue 12 November 2019 Zesmaal cassatie in A7-blokkadezaak Anker en Anker Advocaten
  3 Fri 31 August 2012 Zwaargewonde na aanrijding op A7 Noordhollands Dagblad
  2 Wed 03 October 2018 Zwarte Piet-activisten A7 moeten voor rechter komen Telegraaf
  1 Mon 08 October 2018 Zwarte Piet-zaak gaat verder na flauwvallen rechter Telegraaf
  De A7 bij Wijdewormer, hmp10.6, noordwaarts.
  De A7 bij Wijdewormer, hmp10.6, noordwaarts.

  De A7 bij Wognum, hmp35.9, noordwaarts.
  De A7 bij Wognum, hmp35.9, noordwaarts.

  De A7 bij Den Oever, hmp64.5, zuidwaarts.
  De A7 bij Den Oever, hmp64.5, zuidwaarts.

 • Media berichten 2012
 • Media berichten 2011
 • Media berichten 2010
 • Oorzaken van ongevallen van 2009 tov 2008 Oorzaken van ongevallen van 2009, tov 2008

 • Media berichten 2009
 • Oorzaken van ongevallen van 2008 tov 2007 Oorzaken van ongevallen van 2008, tov 2007

 • Media berichten 2008

 •    A7    <== Terug naar het begin  [ Analyse van ongevallen ]  [ Knooppunten / Afslagen ]  [ Controlepunten ]