A7    <== Terug naar het begin  [ Analyse van ongevallen ]  [ Knooppunten / Afslagen ]  [ Controlepunten ] 

Controle-Project-weg A7

Nieuwe tegenvaller verbouwing Afsluitdijk: Rijk is nog eens 120 miljoen euro kwijt aan renovatie

Datum: Tue 08 June 2021

Bron: Noord Hollands Dagblad - Door: Ton van der Laan

Rijkswaterstaat en het bouwconsortium van de drie aannemers staan lijnrecht tegenover elkaar over wie moet opdraaien voor extra kosten die gemaakt moeten worden om de renovatie van de 32 kilometer lange dijk af te ronden.

Rijkswaterstaat en bouwers BAM, Van Oord en Rebel ruziën over wie opdraait voor de tegenvallers bij de versterking van de Afsluitdijk. Voor het Rijk loopt de teller al op naar 120 miljoen euro.

Rijkswaterstaat en het bouwconsortium van de drie aannemers staan lijnrecht tegenover elkaar over wie moet opdraaien voor extra kosten die gemaakt moeten worden om de renovatie van de 32 kilometer lange dijk af te ronden.

Verkeerde tekeningen

Het Rijk neemt in ieder geval al 120 miljoen euro voor haar rekening. Het geld is nodig voor de nieuwe ontwerptekeningen die gemaakt moesten worden nadat in het najaar bleek dat Rijkswaterstaat en de aannemers met verkeerde tekeningen werkten bij het ontwerp van de nieuwe spuisluizen bij Den Oever. Rijkswaterstaat besloot de ontwerpen te veranderen en betaalt daarvoor de rekening.

Ook verzwaart Rijkswaterstaat de projectorganisatie en verhoogt het het risicopotje voor toekomstige tegenvallers. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat bracht de Tweede Kamer eind mei op de hoogte van de tegenvaller van 120 miljoen euro. Rijkswaterstaat deed er een week over om extra vragen over de tegenvaller aan deze krant te beantwoorden.

Verkeerde gegevens

Eind vorig jaar maakte Van Nieuwenhuizen al melding van de tegenvallers. Rijkswaterstaat gebruikte verkeerde gegevens bij het ontwerpen van nieuwe spuisluizen. De minister meldde toen al dat het werk met drie jaar zou uitlopen, tot 2025. Ook meldde ze al een eerste tegenvaller van 60 miljoen euro.

Daar blijft het dus niet bij. Het Rijk en het consortium ruziën over de rest van de extra kosten, die waarschijnlijk nog in de honderden miljoenen euros loopt. Omdat ze er samen niet uitkomen, is een geschillenprocedure opgestart. De procedure moet duidelijk maken wie voor welke kosten verantwoordelijk is. De procedure gaat maanden in beslag nemen.

Advies

Een Commissie van Deskundigen zal advies uitbrengen over de afhandeling van het geschil en bepaalt de verdeling van de extra kosten waarover opdrachtgever en opdrachtnemer nu van mening verschillen. Wie er in de Commissie van Deskundigen zitten, is nog niet bekend.

Het Rijk gunde het werk aan de Afsluitdijk in 2018 voor 550 miljoen euro aan Levvel, een bouwconsortium van BAM, Van Oord en Rebel. Met de twee tegenvallers loopt het bedrag op richting de 750 miljoen euro.


   A7    <== Terug naar het begin  [ Analyse van ongevallen ]  [ Knooppunten / Afslagen ]  [ Controlepunten ]