A7    <== Terug naar het begin  [ Analyse van ongevallen ]  [ Knooppunten / Afslagen ]  [ Controlepunten ] 

Controle-Project-weg A7

VVD jaagt steunpilaren tegen zich in het harnas

Datum: Sat 16 November 2019

Bron: Telegraaf - Door: Wouter de Winther

Den Haag - De VVD is na het opgeven van 130 rijden in woelig vaarwater terechtgekomen. De koerswijziging zorgt voor ruzie met belangrijke steunpilaren in de achterban. De onrust begint ook steeds meer te kleven aan VVD-voorman Mark Rutte, die na negen jaar premierschap de stikstofpuinhoop maar moeilijk van zich af kan schudden.

Liberalen van Mark Rutte door koerswijziging nu de boksbal

Mark Rutte heeft zijn das afgedaan als hij donderdagavond in Deurne een partijbijeenkomst binnenstapt. Een bescheiden applausje klinkt. Worden veel politici in (sociale) media afgefakkeld op hun beleid, bij ontmoetingen in levenden lijve werkt het nobele ambt van politicus als sterrenstof: de premier is en blijft een bekende Nederlander met wie men graag op de foto gaat.

Rutte heeft in zijn werkzame leven talloze zaaltjes toegesproken. Als voorzitter van de jongerenafdeling, als staatssecretaris en daarna als partijleider en premier. Hij is er bedreven in. Ook in Deurne probeert hij zijn publiek in te pakken. "Mijn opa heeft nog een boek geschreven over De Peel", probeert hij het ijs te breken. Deurne is De Peel, dus dat zou toch sympathie moeten opleveren.

Maar de eerste sprekers komen bepaald niet voor de gezelligheid. Ze zijn boos op de VVD, zowel op de landelijke als op de regionale afdeling. De VVD liet de Brabantse agrariërs in 2017 'stikken', zegt een boze boerin. "Partijen als D66 en GroenLinks worden tegemoetgekomen, terwijl ze maar één doel hebben: de veehouderij opdoeken!"

'Asociaal beleid'

Een ander spreekt van 'asociaal beleid, een middenpartij als de VVD onwaardig!" Een jonge boer gelooft niks van de kabinetsbelofte dat boeren bij natuurgebieden alleen vrijwillig hoeven te stoppen. "Hoeveel zijn dat er? Waar wij vandaan komen moet 65 procent verhuizen of stoppen!"

Rutte draait de riedel af die hij sinds dinsdag heeft ingestudeerd. "We moeten allemaal een beetje inschikken", zegt de premier. Het lijkt een veiliger aanvliegroute dan het etiket 'grootste crisis van mijn premierschap' dat hij bij de presentatie van het stikstofpakket nog probeerde. MH17 was bij nader inzien een veel ingrijpender crisis, klinkt het nu.

Maar Rutte schermde niet voor niets met het crisisargument. Hij weet dat de verlaging van de maximumsnelheid gevoelig ligt, zeker bij zijn eigen VVD. Een beproefde Rutte-strategie is om bij moeilijke boodschappen te grijpen naar de superlatieven. Ja, het is 'een rotmaatregel', maar het is nou eenmaal de grootste crisis van zijn premierschap. En dus moet het maar, probeert hij.

De VVD zet alle zeilen bij, nu ze in rap tempo een reeks aan vertrouwde steunpilaren tegen zich in het harnas weet te jagen. Veel boeren, die de afgelopen tien jaar geregeld het CDA verruilden voor de VVD, zijn boos. Veel automobilisten voelen zich na het schrappen van 130 kilometer per uur verraden. Bouwers klagen steen en been over lege orderboeken. En intussen gaat de VVD-top rollebollend over straat met de ondernemersverenigingen.

Gemopper

De VVD-fractie in de Tweede Kamer probeert ongemak uit te stralen, maar de snelheidsverlaging vindt niemand een halszaak. Gemopperd wordt er wel, achter de schermen.

Dat coalitiepartners D66 en CU alleen maar aan de natuur denken. Dat CU-landbouwminister Schouten op haar departement de ecologen vrij spel geeft en geen oog heeft voor de wensen van VVD en CDA. Dat D66 triomfantelijk verkondigt dat de snelheidsverlaging slechts de amuse is van het zevengangendiner komt aan als pesterij van de coalitiepartner.

Maar de VVD-fractie blijft haar premier volgen, een traditie die sinds het extra geld naar de Grieken in 2015 in beton gegoten lijkt. Toen verzette een klein, maar invloedrijk deel van de Kamerleden, onder wie fractieleider Halbe Zijlstra, zich tegen het breken van Ruttes verkiezingsbelofte om geen extra geld naar de Grieken te sturen. De meerderheid van mindere goden in de fractie was evenwel niet vergeten dat ze zonder stemmenkanon Rutte überhaupt niet in de Kamer hadden gezeten. En dus ging de fractie akkoord en werd duidelijk dat niet de VVD-fractieleider, maar de wens van de premier doorslaggevend is als het erop aankomt.

In Den Haag kijkt de VVD-top intussen met buitengewone interesse naar de peilingen. Een kopstuk kon deze week uit zijn hoofd opnoemen welk percentage boze VVD'ers Maurice de Hond had gepeild over de snelheidsverlaging. Het viel hem alles mee. In de peilingen kreeg de VVD toen nog maar een tikje. Vrijdag laat een peiling van I&O research een onheilspellender beeld zien: vier zetels eraf vergeleken met oktober, zelfs zes vergeleken met september. De VVD wordt intussen als hoofdschuldige aangewezen van de stikstofcrisis.

Na de verhitte avond in Deurne laat Rutte zich nog interviewen te midden van de boeren, een biertje in de hand. Daarna kruipt hij de premiersbolide weer in. Het gaat vol gas naar Den Haag. Achter de 130-borden langs de snelweg doemt een grote elektronische reclamezuil op, die pardoes gevuld blijkt met VVD-boodschappen. '100 overdag rotmaatregel', leest het bord. Maar: 'We doen dit voor bouwers en banen.' Zijn partij voelt dus wel degelijk nattigheid.

Terecht, zo blijkt niet alleen bij de boeren in Deurne, maar de dag ervoor ook in het chique Concertgebouw in de hoofdstad. Bij een liefdadigheidsveiling klinkt boegeroep als een ontmoeting met de premier in het Torentje wordt aangeboden. Met veel moeite hoest de aanwezige, vermogende achterban van de VVD-leider 16.000 euro op.

Een kopje koffie met Wopke Hoekstra, de getipte premierskandidaat van het CDA, gaat intussen over de toonbank voor 26.000 euro...


   A7    <== Terug naar het begin  [ Analyse van ongevallen ]  [ Knooppunten / Afslagen ]  [ Controlepunten ]