A7    <== Terug naar het begin  [ Analyse van ongevallen ]  [ Knooppunten / Afslagen ]  [ Controlepunten ] 

Controle-Project-weg A7

Zesmaal cassatie in A7-blokkadezaak

Datum: Tue 12 November 2019

Bron: Anker en Anker Advocaten

De verdediging heeft namens zes cliënten in de zogeheten A7-blokkadezaak beroep in cassatie ingesteld tegen de uitspraak van het gerechtshof in Leeuwarden van 31 oktober jl. Het hof veroordeelde de cliënten tot 90 uren werkstraf wegens het versperren van een snelweg, het verhinderen van een betoging en dwang. De cliënten waren in november 2017 betrokken bij een langzaam-aan-actie op de A7 nabij Joure tegen de komst van anti Zwarte Piet-demonstranten bij de landelijke intocht van Sinterklaas in 2017. Ook namens Jenny Douwes is cassatieberoep ingesteld. Zij werd veroordeeld wegens opruiing en uitlokking van strafbare feiten op de A7.

Acht cliënten in deze zaak hebben laten weten zich neer te leggen bij de uitspraak. Zij laten het belang om een streep onder de zaak te kunnen zetten zwaarder wegen.

Jan Boksem zal de cliënten in deze cassatieprocedure bijstaan.

In cassatie kan bij de Hoge Raad slechts worden geklaagd over motiveringsgebreken en een onjuiste toepassing van het recht. Aan de Hoge Raad zal onder meer de vraag worden voorgelegd of het juist is dat het zoals het hof heeft overwogen niet uitmaakt welke rol de verdachte op de A7 heeft gehad om medeplegen te bewijzen. Bovendien kan de Hoge Raad toetsen of alle verdachten opzet hebben gehad op het versperren van een snelweg, als het doel hooguit een langzaam-aan-actie was waarbij het juist niet de bedoeling was om op de snelweg stil te staan.

In de zaak Jenny Douwes zal aan de Hoge Raad worden voorgelegd of het hof terecht kon oordelen dat het openbaar ministerie ontvankelijk was in de vervolging terwijl de persoon die samen met Douwes de oproep op Facebook heeft gepubliceerd niet is vervolgd. Ook heeft de verdediging betoogd dat Douwes gerechtvaardigd heeft mogen vertrouwen op een mededeling van de politie dat zij niet zou worden vervolgd wegens opruiing. Het hof heeft dit verweer gepasseerd. Het hof heeft ook het verweer verworpen dat haar uitlatingen op Facebook onderdeel vormen van de vrijheid van meningsuiting en mede gelet op het ludieke karakter van de oproep - geen strafbare opruiing opleveren. De Hoge Raad kan zich uitlaten over de vraag of de motivering van de verwerping van de verweren door het gerechtshof voldoende onderbouwd is geweest. Daarnaast is in de zaak Douwes van belang in hoeverre zij opzettelijk heeft opgeruid tot strafbaar gedrag op de A7, terwijl zij stelt dat het niet de bedoeling was om de snelweg te versperren.

Naar verwachting zal de Hoge Raad op zijn vroegst pas over een jaar uitspraak doen.


   A7    <== Terug naar het begin  [ Analyse van ongevallen ]  [ Knooppunten / Afslagen ]  [ Controlepunten ]