A7    <== Terug naar het begin  [ Analyse van ongevallen ]  [ Knooppunten / Afslagen ]  [ Controlepunten ] 

Controle-Project-weg A7

Vooral automobilist buiten Randstad de klos

Datum: Tue 12 November 2019

Bron: Telegraaf - Door: Alexander Bakker

Den Haag - Vooral automobilisten buiten de Randstad worden getroffen door de verlaging van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur. Ze draaien daarmee op voor problemen in Zuid-Holland, want daar gaat naar verwachting de meeste 'stikstofwinst' heen.

'Overdag overal 100 km/uur'

Het kabinet wil de maximumsnelheid overdag op alle snelwegen verlagen naar 100 kilometer per uur. Op bestaande 130 wegen mag straks alleen nog maar tussen 19:00 en 06:00 worden doorgereden.

Het kabinet wil nu de 'milieuwinst' van een snelheidsverlaging op alle autosnelwegen in het hele land gebruiken om in met name Zuid-Holland weer te kunnen bouwen. De Europees beschermde duinen rond Den Haag zorgen dat de bouw van nieuwe huizen in de regeringsstad op slot is gezet.

Om weer te kunnen bouwen moet stikstofuitstoot worden gecompenseerd door op andere plekken stikstof te verminderen. Dat is in de hofstad erg lastig: er zijn geen boerenbedrijven én op bijna alle snelwegen moet mensen al langzaam rijden. Ingewijden melden dat niet alle stikstofwinst naar de Randstad gaat. Een deel wordt niet direct gebruikt en gaat naar 'regionale stikstofregisters'. Zo komt er bij lokale en regionale plannen nog wat extra lucht voor de bouw en boeren.

Geen 120 of 130 meer

De lagere snelheidslimiet treft vooral mensen buiten de Randstad. Hier mag nu nog op bijna alle wegen 120 of 130 worden gereden.

In Friesland, Groningen en Drenthe is de maximumsnelheid op vrijwel alle trajecten nu nog de hele dag 130. Ook in delen van Overijssel, Flevoland en Limburg mag nog worden doorgereden. In Noord-Brabant zitten de meeste 130-wegen rond Breda. Rond Eindhoven mag nu nog 120 worden gereden.

Op veel trajecten op andere plekken in het land mag alleen in de avond en nacht het gaspedaal worden ingetrapt. Bij elkaar opgeteld mogen automobilisten op ruim zestig procent van de rijkswegen 130 rijden.

Overigens mag niet alle 'milieuwinst' van een lagere snelheid worden gebruikt als compensatiemiddel voor vergunningen. De coalitie wil een deel van het percentage stikstofreductie laten verdampen om de natuur te helpen.


   A7    <== Terug naar het begin  [ Analyse van ongevallen ]  [ Knooppunten / Afslagen ]  [ Controlepunten ]