A7    <== Terug naar het begin  [ Analyse van ongevallen ]  [ Knooppunten / Afslagen ]  [ Controlepunten ] 

Controle-Project-weg A7

100 mogen op een verlaten snelweg is tegennatuurlijk

Datum: Tue 05 November 2019

Bron: Telegraaf - Door: Alexander Bakker en Gijsbert Termaat

Den Haag - Experts hebben grote twijfels over nut en noodzaak van het verlagen van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur op alle snelwegen. Het kabinet sluit de onorthodoxe maatregel niet uit vanwege de stikstofcrisis.

"Onze wegen zijn gebouwd om hard te rijden", zegt verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen.

De 100-limiet kan door minder grote onderlinge snelheidsverschillen gunstig zijn voor de doorstroming, maar langzamer rijden betekent ook dat automobilisten langer onderweg zijn. Uit onderzoek van CE Delft en het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat deze twee factoren per saldo langere reistijden opleveren.

Verlies

"Dat levert een verlies aan welvaart op", schrijven de twee instituten in een vorig jaar verschenen rapport. "Er is ook sprake van vraaguitval, wat eveneens een welvaartsverlies is." Langere reistijden zijn in het geval van zakelijk autogebruik een kostenpost voor het bedrijfsleven.

Hoogleraar transportbeleid van de TU Delft, Bert van Wee bevestigt dat reistijden langer worden. Hij stelt daarnaast dat de rijbeleving negatief wordt beïnvloed. "Mensen vinden het gewoon leuk om hard te rijden als de weg dat toelaat. Op een snelweg is dat vaak het geval. Zeker in vergelijking met provinciale wegen, waar het met de factor 10 onveiliger is."

Uit cijfers van verkeersveiligheidsinstituut SWOV blijkt dat er vorig jaar meer dodelijke verkeersongelukken hebben plaatsgevonden op 100-wegen dan op trajecten waar 130 mag worden gereden. De meeste dodelijke verkeersongelukken vinden plaats op lokale wegen, niet op snelwegen.

100-oekaze

Deskundigen twijfelen of autorijdend Nederland zich gaat houden aan een eventuele 100-oekaze. "Onze wegen zijn gebouwd om hard te rijden", zegt verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen. "We zijn net goed en wel gewend om op de brede autoboulevards het gaspedaal tot 130 km/u in te trappen en nu zou dat dat ineens terug moeten naar 100 km/u omwille van het milieu. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren, want automobilisten laten zich niet de les lezen. Of je moet van het hele snelwegennet een trajectcontrole maken."

Tertoolen zegt dat het bewijs nu al geleverd wordt dat snelheidsadviezen worden genegeerd. "Een verlaten snelweg waar je 100 km/u mag rijden is tegennatuurlijk. Als je dat doet roept dat frustratie en irritatie op. En dat levert weer gevaarlijk gedrag op, dus de verkeersveiligheid is er ook niet alle gevallen mee gediend."

Milieulobby

De gedragsdeskundige zegt met verbazing te kijken dat de 'milieulobby' eigenlijk zonder slag of stoot door iedereen wordt geaccepteerd. "Als psycholoog ben ik verbijsterd dat de maatschappij alles aanneemt en er bijna geen instanties of clubs zijn die serieus tegengas durven geven. Zoals de autobranche die zich niet echt verzet tegen de plannen van snelheidsverlaging. Want wat denk je dat dit betekent voor de autoverkoop. Waarom zou je nog een dure Tesla, Jaguar of BMW aanschaffen als je toch niet hard mag rijden. Dat kan een Kia Picanto ook..."

RAI Vereniging stelt dat de uitstoot van stikstofoxiden omlaag moet. "Daar zijn wij het allemaal met elkaar over eens. Maar dan alleen met maatregelen die ook bewezen effectief zijn. Afgaand op het oordeel van experts, levert een verlaging van de maximumsnelheid op de Nederlandse wegen slechts een kwart procent minder stikstofdepositie op. Dat is een verwaarloosbaar effect", stelt voorzitter Steven van Eijck van RAI Vereniging.

Twijfels

"Zelfs het KiM, het kennisinstituut van het ministerie van IenW, spreekt haar twijfels uit", vervolgt Van Eijck. "En draaien we de maatregel ook weer terug als we straks allemaal elektrisch, dus emissieloos rijden? Op dat jojobeleid zit niemand op te wachten. Zelfs de SWOV waarschuwt voor een toename van het aantal snelheidsovertredingen. Nee, het kabinet moet echt met meer argumenten komen om de maatregel te verantwoorden om voldoende steun van de automobilist te krijgen."

De ANWB wil zich nog niet uitlaten over de snelheidsverlaging en komt voorlopig nog niet in beweging voor de achterban. De grootste autoclub van ons land vindt dat er nog veel onderzoek nodig is voordat zij een mening kunnen vormen. "Op dit moment is nog veel onduidelijk over de feitelijke vermindering van de stikstofneerslag met een snelheidsverandering", zegt woordvoerder Ad Vonk "Wij reageren pas op de plannen waar het kabinet op broedt als die tot in detail bekend zijn."

Duidelijk is wel dat het ledenpanel van de ANWB recent nog liet weten niets te voelen voor een snelheidsverlaging. "Maar", haast Vonk zich te zeggen, "toen was er nog geen stikstofprobleem."

Kostbaar

ANWB-directeur Frits van Bruggen vroeg zich anderhalve week geleden op Radio 1 nog af 'wat we nou eigenlijk aan het oplossen zijn met het verlagen van de maximumsnelheid?', omdat hij nergens in het rapport 'Niet alles kan' van oud-minister Remkes kan vinden dat het verlagen van de maximum snelheid bijdraagt aan een substantiële stikstofreductie rond natuurgebieden.

Wel leest Van Bruggen erin dat 6,1% van de stikstofneerslag wordt bepaald door automobilisten. De snelheid van 130 km/u naar beneden brengen zorgt slechts voor 0,6 procent reductie. "Dat is te weinig. Die oplossing is kostbaar en heeft niet zoveel zin", aldus Van Bruggen op de radio.

Binnen regeringspartij VVD ligt de optie uitermate gevoelig. "Politieke zelfmoord", noemt een Kamerlid de maatregel. De zelfbenoemde 'vroempartij' praat dinsdag over het omstreden idee.


   A7    <== Terug naar het begin  [ Analyse van ongevallen ]  [ Knooppunten / Afslagen ]  [ Controlepunten ]