A7    <== Terug naar het begin  [ Analyse van ongevallen ]  [ Knooppunten / Afslagen ]  [ Controlepunten ] 

Controle-Project-weg A7

Maakt Rutte ons langzaamste autorijders van Europa?

Datum: Sun 03 November 2019

Bron: Telegraaf - Door: Alexander Bakker

Den Haag - Gaat het kabinet-Rutte III miljoenen automobilisten en andere stikstofuitstoters tegen elkaar uitspelen? Aan Haagse vergadertafels wordt nagedacht over een verlaging van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur. De stikstofwinst zou kunnen worden gebruikt als compensatie voor stikstofneerslag bij woningbouw. Worden we daarmee de langzaamste automobilisten van Europa? Vijf vragen over de maximumsnelheid.

Verlaging maximumsnelheid naar 100 km/u niet langer taboe

Niet op alle snelwegen mag 130 worden gereden, op veel locaties gelden snelheidsbeperkingen voor het milieu of omwille van verkeersveiligheid.

Wat is nu de maximumsnelheid in Nederland?

De standaardlimiet op Nederlandse snelwegen is 130 kilometer per uur. Voor september 2012 was de maximumsnelheid 120 kilometer per uur. De snelheidsverhoging is op voordracht van de VVD in het regeerakkoord van Rutte I gekomen. Het werd een van de meest voelbare veranderingen voor automobilisten sinds de invoering van het 'Kwartje van Kok'. De 130-verkeersborden groeiden al snel uit tot een symbool van de kabinetten Rutte. Niet op alle snelwegen mag 130 worden gereden, op veel locaties gelden snelheidsbeperkingen voor het milieu of omwille van verkeersveiligheid. De snelheid is daarom op tal van locaties 80, 100 of 120 km/u.

Gaat Nederland met 100 km/u 'gekke Henkie' van Europa worden?

We worden op het vasteland de traagste automobilisten van Europa. Alleen op het eiland Cyprus is er een limiet van 100 km/u, zo blijkt uit een overzicht van de Europese Commissie. In enkele Baltische staten en Scandinavische landen moet in sommige maanden van het jaar langzamer gereden worden vanwege de sneeuwval. In Noorwegen was 100 lang de norm, maar sinds 2014 zijn er trajecten waar harder gereden mag worden. In de meeste Europese landen is 130 de max. Polen en Bulgarije kennen een grens van 140. Duitsland is het enige land zonder maximumsnelheid.

Heeft Nederland eerder een maximumsnelheid van 100 km/u gehad?

Net als Duitsland kende Nederland enkele decennia geen limiet op de snelweg. Pas in 1974 werd op autosnelwegen een maximumtempo ingevoerd. Officieel om het aantal verkeersdoden terug te dringen, maar op de achtergrond speelde vooral de oliecrisis een belangrijke rol. Brandstof was op rantsoen. De limiet werd 100. Er lag in die tijd een onderzoek met de aanbeveling om er 120 van te maken. In 1988 werd het alsnog 120 met voor het eerst strenge snelheidscontroles.

Wat levert een snelheidsverlaging op voor de stikstofcrisis?

De Raad van State eist dat de overheid bij bouwvergunningen maatregelen neemt tegen stikstofneerslag in natuurgebieden. Als er stikstofuitstoot is moet het worden beperkt of op een andere manier worden gecompenseerd. Bij veel natuurgebieden moeten automobilisten vanwege verstikkende milieuregels al afremmen. Uit ambtelijke berekeningen blijkt dat een nationale snelheidsverlaging naar 100 kilometer per uur zorgt voor een verwaarloosbaar effect, maar de uitspraak van de Raad van State zet Nederland zo op slot dat zelfs kleine beetjes minder stikstof kunnen helpen om bijvoorbeeld bouwprojecten vergunningstechnisch weer op gang te helpen. Het is vooral een papieren werkelijkheid. Of plantjes die last hebben van te veel stikstofneerslag er echt iets aan hebben speelt bij dit scenario amper een rol.

Wat is de status van het plan?

Het kabinet heeft nog geen besluit genomen over de maximumsnelheid. Premier Rutte laat doorschemeren dat het niet langer een taboe is om generiek de snelheid te verlagen. De commissie-Remkes adviseerde eerder om alleen de limiet te verlagen op trajecten waar 'kwetsbare natuur' er aantoonbaar iets aan heeft. In het scenario wat het kabinet nu onderzoekt gaat men uit van een nationale snelheidsverlaging als compensatiemaatregel voor stikstofuitstoot van bouwprojecten rond natuurgebieden. Of dit juridisch door de beugel kan, weet het kabinet nog niet. Ook moet nog onderzocht worden wat het precieze effect is. Uit zo'n proces kunnen nog allerlei andere varianten komen. In veel landen is er bijvoorbeeld ook een snelheidslimiet van 110, wij kennen deze variant nog niet.

Bovendien moet er een politieke afweging worden gemaakt. Regeringspartij ChristenUnie is altijd al voor lagere snelheden geweest. Coalitiegenoot D66 wil het alleen al vanwege de lagere CO2-uitstoot. Het CDA is erg stil in de discussie over de snelheidslimiet. Of de VVD voor de zoveelste keer iets uit het regeerakkoord daar staat in dat 130 de maximumsnelheid blijft wil opgeven, zal de komende weken moeten blijken.


   A7    <== Terug naar het begin  [ Analyse van ongevallen ]  [ Knooppunten / Afslagen ]  [ Controlepunten ]