A7    <== Terug naar het begin  [ Analyse van ongevallen ]  [ Knooppunten / Afslagen ]  [ Controlepunten ] 

Controle-Project-weg A7

Hier mag je morgen geen 130 meer rijden

Datum: Mon 30 September 2019

Bron: Telegraaf - Door: Alexander Bakker

Den Haag - Automobilisten kunnen 130 km/u blijven rijden op de Afsluitdijk zonder de natuur te verpesten. Ook op andere trajecten lijkt een verlaging van de maximumsnelheid weinig effect te hebben. Dat melden ambtelijke bronnen in Den Haag op basis van eerste berekeningen. Oud-minister Remkes adviseerde vorige week om de maximumsnelheid in de buurt van 'kwetsbare' natuurgebieden te verlagen.

Autorijdend Nederland krijgt vanaf dinsdag voor het eerst te maken met snelheidsbeperkingen als gevolg van de stikstofcrisis. Rond de Veluwe worden weggebruikers gedwongen langzamer te rijden. In het rapport van de commissie-Remkes staat de wens dat dit straks op meer trajecten gebeurt.

Op de vier trajecten op de Veluwe heeft Rijkswaterstaat de 130-borden al verwijderd. Als het aan VVD'er en oud-minister Remkes ligt, gaat dit zo snel mogelijk op meer locaties in de buurt van zogeheten Natura 2000-gebieden gebeuren.

Lappendeken

Als het kabinet besluit om gehoor te geven aan het advies, dan is het nog maar zeer de vraag waar de automobilist daar iets van gaat merken. Nederland telt een lappendeken van 160 Natura 2000-gebieden. Elk gebied is met een eigen reden aangewezen: meestal vanwege de aanwezigheid van een bijzonder plantje, soms vanwege reptielen zoals de zandhagedis.

Bij de introductie van de nieuwe maximumsnelheid van 130 km/u is al rekening gehouden met stikstofeffecten. Om die reden moeten automobilisten soms overdag als het drukker is langzamer rijden en gelden op meerdere trajecten snelheidsbeperkingen.

Ondanks deze strenge voorwaarden zijn er over het hele land nog 130-wegen in de buurt van gebieden waar Europese natuurregels regeren. Tot grote opluchting van de mobiliteitssector heeft Remkes het kabinet niet geadviseerd om overal 130 terug te draaien.

"Snelheidsbeperkende maatregelen worden gericht op aantoonbare effecten in kwetsbare Natura 2000-gebieden", adviseert Remkes. Tegelijkertijd schetst de voormalige VVD-minister dat een verlaging van 130 naar 100 km/u zo'n 14 procent minder stikstofuitstoot oplevert.

Irritaties

Dat 'grote effect' zorgt voor irritaties op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. "Wat hij niet zegt is dat de stikstofdepositie 6,1 procent is, dat is het deel dat neerslaat en echt effect heeft op de natuur", zegt een ambtelijke bron tegen De Telegraaf.

De Bovag heeft becijferd dat het resultaat minimaal is. "Verlagen van de snelheid op de A-wegen van 130 km/u naar 100 km/u vermindert de stikstofdepositie met slechts 0,13% , aldus onze berekeningen. Op tweebaanswegen is dat 0,24%", zegt een woordvoerder van Bovag. "Dat zijn aantallen die er niet toe doen."

Uit een internationale literatuurstudie van de Wageningen Universiteit uit 2010 blijkt bovendien dat natuurschade door verkeer zich beperkt tot circa 500 meter. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) wil niet vooruitlopen op de officiële kabinetsreactie, die rond half oktober wordt verwacht.

Het onderwerp zal maandag passeren tijdens een extra coalitieoverleg in Den Haag. Vooral bij regeringspartijen VVD en CDA ligt het verlagen van de maximumsnelheid gevoelig.

Achterban

Opmerkelijk is dat de achterban van D66 in een peiling van Maurice de Hond in meerderheid aangeeft geen trek te hebben om maximaal 100 te rijden op alle snelwegen. De partij bevindt zich in de Kamer samen met de linkse oppositie in het kamp met voorstanders van langzaam rijden.


   A7    <== Terug naar het begin  [ Analyse van ongevallen ]  [ Knooppunten / Afslagen ]  [ Controlepunten ]