A7    <== Terug naar het begin  [ Analyse van ongevallen ]  [ Knooppunten / Afslagen ]  [ Controlepunten ] 

Controle-Project-weg A7

Lees hier de derde dag van het hoger beroep tegen de blokkeerfriezen terug

Datum: Thu 26 September 2019

Bron: Leeuwarder Courant - Door: Stef Altena

De derde dag van het hoger beroep tegen de blokkeerfriezen begint met een compilatiefilmpje dat advocaat Tjalling van der Goot wil laten zien met als punt dat KOZP helemaal niet zo'n vredelievende club zou zijn.

Daarop volgt het requisitoir van het Openbaar Ministerie en daarbij de strafeisen. Vervolgens komen de advocaten aan bod en ergens diep in de middag zullen de blokkeerfriezen nog het laatste woord krijgen.


09:04 uur Het begin van de laatste dag: Bijna iedereen zit op zijn plek voor de (zeer waarschijnlijk) laatste en ongetwijfeld langste dag van het hoger beroep tegen de 15 blokkeerfriezen. We beginnen zo met het vertonen van een video die advocaat Tjalling van der Goot wil laten zien van uit de hand gelopen demonstraties van Kick Out Zwarte Piet.

Daarna is het woord aan de advocaten-generaal en gaan we horen met welke strafeisen ze komen. Opnieuw forse werkstraffen, of toch onvoorwaardelijke gevangenisstraffen of boetes?

09:16 uur Duw- en trekwerk: Dat was dan de compilatie van beelden, die Van der Goot wilde laten zien. Het waren aan elkaar geknipte video's van duw- en trekwerk tussen de politie en KOZP'ers en arrestaties, tijdens demonstraties uit de afgelopen vijf jaar.
09:21 uur Requisitoir van start: Dan is nu het woord aan advocaat-generaal Inge Schepers voor het requisitoir. Dit kon wel eens behoorlijk lang gaan duren. Zij en haar collega Peter van der Spek hebben in principe tot 11 uur de tijd.

"De verdachten hebben door intimiderend gedrag de demonstranten verhinderd door te kunnen rijden naar Dokkum", aldus Schepers.

In haar intro noemt Schepers dat de verdachten door de rechtbank (alleen) zijn vrijgesproken voor het met (dreigen) met geweld verhinderen van een veroorloofde betoging. Deze gedeeltelijke vrijspraak was de reden dat (naast 15 blokkeerfriezen) het OM in hoger beroep is gegaan.

09:24 uur 'Politie prima zelf in staat tot handhaving': Over de beelden zegt Schepers dat op basis van de video's niet is vast te stellen wat de aanleiding van de getoonde escalatie van de KOZP-demonstraties is geweest. "De beelden laten zien dat de politie prima in staat is tot ordehandhaving. Dit hoeven burgers dus niet van ze over te nemen", aldus Schepers.
09:31 uur Irritant en kwaad: Advocaat-generaal Van der Spek staat speciaal stil bij de oudste verdachte, de 57-jarige Heerenvener, die ter zitting steeds zijn motorpak aanhoudt. "Hij heeft zich opgeworpen als leider. Zorgde ervoor dat een vrachtwagen de file mocht verlaten en liep dreigend af op de bussen", aldus Van der Spek. Deze man kreeg in eerste aanleg een werkstraf van 200 uur.

"Hij is een van de twee verdachten die het meest intimiderend is geweest. Hij zwaaide met zijn helm op in de richting van de chauffeurs. Hij heeft de inzittenden angst ingeboezemd", zegt Schepers. "Als hij met de beelden wordt geconfronteerd noemt hij zichzelf ook irritant en kwaad."

09:41 uur Douwes' rol 'van groot gewicht': Het gaat nu over Jenny Douwes. Haar wordt als enige opruiing ten laste gelegd. Ze beweert dat ze de teksten op de Facebookpagina van Project P niet had geschreven. "De tekst is door beide organisatoren, dus ook door Douwes, opgesteld", is de visie van het OM. "Ze was de organisator van de opruiing. Haar rol was van groot gewicht en daarmee is opruiing bewezen."

"Ze heeft willens en wetens anderen aangezet om te voorkomen dat de demonstranten in Dokkum een betoging konden houden. Ze heeft die kans bewust aanvaardt. Na het stopgesprek met de politie is ze contact blijven houden met mensen uit de organisatie en is ze doorgegaan."

De andere host van Project P is niet vervolgd. Volgens Van der Spek omdat hij na het stopgesprek met de politie wél gestopt is met oproepen tot de blokkade. "Waar hij is gestopt, is mevrouw Douwes wel doorgegaan."

"Er was sprake van 'violent intentions' en daarmee zijn Douwes' uitingen niet af te doen als een geval van vrijheid van meningsuiting."

09:46 uur 'Willens en wetens de A7 versperd': De 'grieven' van Van der Goot dat de blokkeerfriezen niet actief met elkaar hebben samengewerkt (en dus niet kunnen worden veroordeeld voor medeplegen), houden volgens Van der Spek geen stand.

"Ze hebben niet alleen op de zaterdag (van de blokkade, red.) afspraken gemaakt, maar ook in de dagen daarvoor. Eensgezind en in groepsverband hebben de verdachten samengewerkt. Dit is alleen maar te kwalificeren als medeplegen."

Van der Spek spreekt van twee 'sub-groepen'. Een groep die eerst naar de Afsluitdijk is gereden en een groep die direct naar Oudehaske is gegaan.

Dat er geen sprake zou zijn van opzet, klopt volgens Van der Spek ook niet. "Ze hebben collectief en volgens plan hun voertuigen tot stilstand gebracht, met als doel de bussen tegen te houden. Ze hebben willens en wetens de A7 versperd."

09:56 uur 'We hebben Wikipedia geraadpleegd': De verdachten hebben door 'het opwachten, volgen, afsnijden en tot stilstand brengen, het blokkeren van de A7, het uitstappen, het lopen in de richting van de bussen met gezichtsbedekking en gebalde vuisten en het laten zien van de blote kont' opzettelijk de vrees aangejaagd dat er geweld zou worden gebruikt.

"Dit is te betitelen als zeer ernstige verkeersagressie. Voorbeelden zijn bumperkleven, de middelvinger opsteken, afsnijden, geweld, onnodig claxonneren en schelden", zegt Schepers.

"We hebben onder meer Wikipedia geraadpleegd", zegt ze over de door haar zelf opgeworpen vraag wat zeer ernstige verkeersagressie precies is.

De demonstratie was voor de inzittenden van de bussen zeer belangrijk, weet Schepers. "Uit angst voor een gewelddadige bejegening, bleven de demonstranten in de bussen. Gelet op de vastberaden houding van de verdachten, was het vrijwel zeker tot een fysieke confrontatie gekomen."

10:05 uur 'Direct verband tussen blokkade en niet doorgaan betoging': Er is met voorbedachten rade, als een eensgezinde groep, met auto's als geweldsmiddel doelbewust getracht anderen de pas af te snijden, met als doel het voorkomen van een betoging, zegt Schepers.

"Dit alles bij elkaar opgeteld maakt dat er sprake is geweest van het toepassen van geweld of het bedreigen van geweld."

Schepers betoogt dat er wel degelijk een direct verband was tussen de snelwegblokkade en het niet doorgaan van de demonstratie in Dokkum.

Ze verwijst naar argumentatie van de locoburgemeester van de voormalige gemeente Dongeradeel om de demo te verbieden, waarin verwezen wordt naar de situatie op de A7 en de angst dat dit bij Dokkum zou worden herhaald.

"Zonder blokkade waren de bussen gewoon op tijd in Dokkum aangekomen voor de dynamische en de statische betoging."

10:26 uur Een intellectuele bijdrage aan de snelwegblokkade: Het OM is "anders dan de rechtbank" van mening dat Douwes wel degelijk heel concreet is geweest is in haar aanwijzingen hoe de snelwegblokkade moest worden uitgevoerd, zegt A-G Van der Spek. En zo is de blokkade ook uitgevoerd, aldus het OM.

"Ze heeft hiermee een belangrijke intellectuele bijdrage geleverd aan het delict", zegt Van der Spek. "Ze heeft een initiërende en stimulerende bijdrage geleverd. Zonder haar was de blokkade niet op deze manier uitgevoerd. Daarom is ze, ondanks dat ze niet zelf op de snelweg was, wel degelijk als medepleger van het blokkeren van een landweg aan te merken."

Ze heeft zich volgens Van der Spek ook schuldig gemaakt aan uitlokking. Het filmpje en de oproepen op Facebook hebben anderen aangezet tot strafbare feiten.

10:26 uur De strafeisen komen eraan: A-G Schepers begint nu aan het laatste deel van het requisitoir, met de strafeisen van het OM voor de vijftien blokkeerfriezen.
10:46 uur Zelfde strafeisen als eerste aanleg - 240 uur werkstraf geëist voor Douwes: Tegen Jenny Douwes heeft het OM zojuist een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden geëist. Dit is gelijk aan de eis in eerste aanleg. De rechtbank legde haar ook deze maximale werkstraf op, maar dan met een voorwaardelijke celstraf van 1 maand.

Alle verdachten krijgen dezelfde strafeis te horen als in eerste aanleg, zegt advocaat-generaal Schepers. Op één verdachte na, dat is een 40-jarige man uit Twijzelerheide. Hij kreeg van de rechtbank een werkstraf van 120 uur. En dat vraagt de officier nu ook. In eerste aanleg was 80 uur gevraagd.

De overige gevraagde werkstraffen lopen uiteen van 240 uur werkstraf (plus 3 maand voorwaardelijke gevangenisstraf) voor de 57-jarige motorman uit Heerenveen, drie taakstraffen van 150 uur en de tien anderen een taakstraf van 120 uur.

"De oproepen van Douwes op Facebook zijn te vergelijken met een ongeleid projectiel dat alle kanten op kan vliegen. Met alle grote gevaren en risico's van dien", zegt Schepers. "De veiligheid in Dokkum is de taak van de driehoek. Verdachten hebben niet alleen voor eigen rechter gespeeld, maar ook voor eigen officier van justitie, eigen politiechef en eigen burgemeester. Ze hebben geprobeerd hun tegenstanders monddood te maken. Dit is het tegenovergesteld van hoe het hoort en in een democratische rechtsstaat."

"Een geldboete zou geen recht doen aan de aard van de strafbare feiten. Ze moeten de straf zelf voelen. Dat gebeurt niet met een boete, omdat er een fonds is opgericht waaruit eventuele boetes kunnen worden betaald."

"Douwes heeft anderen met haar oproepen voor haar karretje gespannen. Door zich te laten interviewen voor een leeg demonstratievak, toonde zij haar minachting."

11:17 uur Klunder: spreek motorman vrij: Na een korte schorsing is het nu tijd voor het pleidooi van Barbara Klunder, de advocaat van de 57-jarige verdachte uit Heerenveen, tegen wie zojuist een werkstraf van 240 uur (plus 3 maand celstraf voorwaardelijk) is geëist.

Hij zit inmiddels in de zaal, zoals gebruikelijk volledig in motortenue. Op zijn helm na dan.

"Mijn cliënt is geen blokkeerfries", zegt Klunder. "Er zijn geen bewijzen dat mijn cliënt op de hoogte was van Project P." Haar cliënt is aanwezig geweest op een viaduct op de A6, volgens OM en rechtbank om de bussen te spotten. "Maar daar was geen sprake van", aldus Klunder.

Volgens Klunder was de motorman alleen maar ter plaatse op de A7 omdat hij door een van de bussen aangereden zou zijn. Later is vastgesteld dat de botsing de eigen schuld van de motorrijder was. Maar dat betekent nog niet dat je dan geen verhaal mag halen bij de andere partij, betoogt Klunder.

"Cliënt kende geen van de andere verdachten. Hij hoorde er niet bij. Er moet vrijspraak volgen voor mijn cliënt. Hij wilde geen onderdeel uitmaken van de blokkade, hij wilde alleen maar wachten op de politie. Hij heeft zeker niet leiding gegeven aan de blokkade."

11:34 uur Relatie uit en aan tijdens beroep: Klunder betoogt dat het OM opnieuw voorbijgaat aan de persoonlijke omstandigheden van haar cliënt, de 57-jarige motorrijder uit Heerenveen. Hij kan door zijn COPD geen fysieke werkstraf doen en ook zittend werk kan hij volgens haar niet aan.

"Deze zaak heeft een enorme weerslag op hem gehad en heeft gezorgd voor enorme spanningen", aldus Klunder. "Hij heeft eergisteren abrupt zijn relatie beëindigd omdat hij de spanning van de zaak niet aankon. Gelukkig is de relatie nu weer in orde."

11:38 uur Een zaak op een zwaar spoor: Dan neemt nu advocaat Tjalling van der Goot het woord, namens Douwes en de dertien resterende blokkeerfriezen. Dit kon wel eens een tijdje gaan duren. "Het OM heeft deze zaak vanaf het begin op een zwaar spoor gezet", zegt Van der Goot. "In eis, toon en kleur."

"Het deel dat niet in hoger beroep is gegaan heeft zich veelal gestoord aan de toon door de rechtbank. Dat leek meer op een verhoor bij de recherche en dat wilden ze niet opnieuw. Overigens heb ik vooralsnog geen klachten gehoord over de bejegening door uw hof", zegt Van der Goot.

De raadsheren horen het onbewogen aan.

11:57 uur Teksten van een opruier?: Van der Goot betoogt dat Douwes mocht vertrouwen op het woord van de politiemannen, die haar en de mede-oprichter van Project P hebben gevraagd het event van Facebook te halen. Ging het event er af, dan zouden ze niet vervolgd worden, werd hen verteld.

Hij noemt ook interviews van Douwes bij Hart van Nederland en de Telegraaf, waarin ze meldt dat ze het tegenhouden van de demonstranten afblaast, na hiertoe gesommeerd te zijn door de politie. "Dat zijn nou niet direct teksten van een opruier", zegt Van der Goot.

"Cliënte is een leek op het gebied van strafrecht. Een argeloze burger, die moet vertrouwen op toezeggingen van Openbaar Ministerie en politie", zegt Van der Goot.

De opruiing die Douwes wordt verweten kan volgens Van der Goot alleen betrekking hebben op Project P, die ze offline heeft gehaald. Ze heeft hierna in chats nog meer oproepen gedaan tot de blokkade. "Dit zijn misschien nieuwe strafbare feiten, maar staat los van de opruiing", aldus Van der Goot.

Net als vorig jaar beroept Van der Goot zich op het gelijkheidsbeginsel. De andere beheerder van Project P is immers niet vervolgd. "Terwijl zijn rol groter is dan die van Douwes, misschien wel initiërend", zegt Van der Goot. "Ik kan mijn cliënte niet uitleggen waarom zij wel en meneer (...) niet is vervolgd."

Van der Goot noemt nu ook het al vaker gebruikte argument dat ook andere organisaties wel eens landweg hebben geblokkeerd, terwijl die daarvoor niet vervolgd werden. "Mijn cliënten ervaren dit als meten met twee maten door het OM", aldus de raadsman. "Ze voelen zich het slachtoffer van willekeur."

Hij noemt de recente blokkade van inwoners van Jorwert, die zich specifiek richtte op zware vrachtwagens. Eerder veegde de rechtbank het argument van de andere blokkades van tafel, omdat die niet gericht waren op een specifieke groepering. "In het geval van Jorwert was dit dus wél het geval, namelijk de zware vrachtwagens", zegt Van der Goot.

Er is wel meer willekeur toegepast, vindt Van der Goot. Er stonden immers ook verdachten op de vluchtstrook en dat is toch echt iets anders dan stilstaan op de snelweg, waar een strafmaximum van 9 jaar gevangenis op staat.

12:20 uur De grens tussen opruiing en mogen zeggen wat je wilt: Van der Goot pleit voor vrijspraak voor Douwes op het punt van opruiing. Verder vindt hij (anders dan het OM en de rechtbank) dat zijn cliënte met haar teksten op Facebook gewoon gebruik gemaakt heeft van de vrijheid van meningsuiting. "Waar ligt de grens tussen opruiing en kunnen zeggen wat je wilt? Dat is de kern van de zaak."

"Douwes heeft zich in de discussie over zwarte piet gemengd. Als je je schuldig maakt aan iets strafbaars betekent dit nog niet dat je geen gebruik mag maken van de vrijheid van meningsuiting. Ze heeft een ludieke actie op touw gezet. Over humor kun je twisten, maar zij heeft opgeroepen om met paard en wagen de weg op te gaan. Dit kun je eigenlijk niet serieus nemen."

"Verder wilde zij er alleen maar voor zorgen dat een kinderfeest niet verstoord zou worden. Zij heeft zich gemengd in de discussie op een ludieke wijze, maar met een serieuze ondertoon. Namelijk dat de komst van KOZP een gevaar zou zijn voor de kinderen in Dokkum. Het is een heikel en een gevoelig thema dat mijn cliënt heeft aangeboord. De uitingen van mijn cliënte waren dienstig aan het maatschappelijk debat."

12:29 uur Mocht je 130 of maar 70 per uur?: Eind 2017 was de omgeving van knooppunt Joure nog een grote bouwput, waar de situatie per dag kon verschillen. Van der Goot betoogt nu op basis van foto's en videobeelden dat niet duidelijk is welke maximum snelheid er op de dag van de blokkade nu precies was.

"Het lijkt er sterk op dat de maximum toegestane snelheid niet 130, maar 70 kilometer per uur was", zegt Van der Goot. "Dat is dus een heel stuk minder gevaarlijk, met een veel kortere remweg."

Hij vraagt vrijspraak voor alle cliënten op het punt van het veroorzaken van gevaar op de snelweg.

12:40 uur Van der Goot: vrijspraak voor medeplegen: Het is volgens Van der Goot niet de bedoeling geweest om de boel stil te zetten op de snelweg. "Iedereen verklaart over vertragen. Als iemand dan besluit op de rem te trappen, dan kun je toch niet alle anderen daar ook verantwoordelijk voor houden", zegt Van der Goot.

Hij pleit daarom voor vrijspraak op het punt van medeplegen van het blokkeren van de snelweg.

12:59 uur Advocaat: verbieden demo niet schuld van blokkeerfriezen: Het verhinderen van de betoging (met geweld) is volgens Van der Goot de kern van de zaak. "En de heren Esajas en Afriyie hebben dat gisteren hier ook bepleit", zegt de advocaat. Op dit punt zijn de blokkeerfriezen in eerste aanleg vrijgesproken.

Het OM heeft zojuist bepleit dat het geweld eigenlijk bestond uit verkeersagressie. "Dat voelt nogal gekunsteld aan. Geweld en bedreigen met geweld aan de ene kant en verkeersagressie aan de andere zijn heel verschillende zaken", zegt Van der Goot.

"Het is zeer de vraag of het handelen van de verdachten heeft geleid tot het niet doorgaan van de betoging. Volgens de locoburgemeester ging de dynamische betoging niet door omdat de bussen te laat vertrokken waren. Bij de loco was het bericht over de situatie op de A7 nog niet bekend."

De statische betoging is vervolgens ook niet doorgegaan, maar ook dit is de blokkeerfriezen strafrechtelijk niet te verwijten, zegt Van der Goot. "Allemaal redenen om cliënten ook op dit punt vrij te spreken."

13:26 uur 'Mijn cliënten streefden een nobel doel na': Van der Goot komt, aan wat het eind van zijn pleidooi lijkt te zijn, nog even terug op de KOZP en de compilatie van beelden van uit de hand gelopen demonstraties die hij vanochtend heeft laten zien.

Hij verwijst ook naar uitlatingen van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding die op televisie zorgen uitte over mogelijke radicalisering van KOZP. "Het oordeel van de rechtbank dat er niet te vrezen was voor gewelddadigheden is onterecht", zegt Van der Goot.

"Verstoring van een blij kinderfeest was reëel", zegt Van der Goot. "Een vredelievend kinderfeest was omringd door allerlei politie en veiligheidsmensen. Het is een tikkeltje naïef om te denken dat de betoging alleen maar geweldloos zou verlopen, zoals de rechtbank doet."

"Alle cliënten streefden een nobel doel na. Ze maakten zich zorgen om de veiligheid van de kinderen. Het was een onbegrijpelijk standpunt van de rechtbank dat er helemaal geen vrees hoefde te zijn voor escalatie. De beelden van vanochtend spreken voor zich."

Verder vindt Van der Goot dat de rechtbank iedereen over een kam heeft geschoren, door niet te kijken naar de persoonlijke omstandigheden.

13:30 uur Pauze: Er wordt nu tot 14.30 uur geschorst. Daarna repliek en dupliek. Tot slot krijgen de blokkeerfriezen die dat willen het laatste woord.
14:45 uur Razendsnel repliek en dupliek: Van der Spek houdt zijn repliek heel kort. Volgens hem mocht Douwes er niet per definitie van uitgaan dat ze niet vervolgd zou worden als ze Project P offline zou halen.

Verder is het volgens hem niet terecht om andere blokkades van wegen erbij te betrekken, zoals Van der Goot doet, betoogt advocaat-generaal Van der Spek. "Iedere zaak dient op zijn eigen merites beoordeeld te worden", zegt Van der Spek. "En dat hebben wij in deze zaak ook gedaan."

Van der Goot brengt nogmaals naar voren dat hij anders kijkt naar deze punten.

Nu krijgen de blokkeerfriezen hun kans op het laatste woord

15:02 uur Douwes begint: Eerst Jenny Douwes. "Jier in jier út wurdt KOZP ús troch NOS, DWDD, De Volkskrant en de Ljouwerter Krante troch de strot drukt. Lykas it in 'vredelievende' club is. En ek it Iepenbier Ministerie sjocht hjir sa nei", zegt Douwes.

Agressie vanuit Afriyie en andere KOZP'ers wordt door de media gebagatelliseerd, zegt Douwes. Ze noemt nogmaals dat ze vindt dat de gemeente Dongeradeel leugenachtig bezig is geweest met het faciliteren van de betoging van KOZP.

"KOZP woe hielendal net demonstreare, want sy hienen gjin tiid. Waanders is desondanks nei Amsterdam gong en is yngong op eisen van KOZP, sadat 'de mars der beschaviging' dochs trochgean koe yn Dokkum." Een demonstratie van bezorgde burgers is daarentegen de kop ingedrukt door de gemeente, zegt ze.

Ze slaat nu een stuk over, uit irritatie over het stroeve samenspel met de tolk Fries. "Ik bin bliid dat der in statement makke is sunder dat der ungelokken gebeurd binne. Minsken ferdjippe harren tsjintwurding yn de methoden fan KOZP. Ek de media yn Fryslan ferdjippe harren deryn en dogge

"Ik wol binnen de grinzen fan de wet in frije Fries weze. Mar ús tolerante manier fan libjen wurdt bedrige troch intolerante activisten."

15:06 uur Douwes kapt geëmotioneerd haar laatste woord af: Douwes kapte zojuist het laatste stuk van haar laatste woord af. Ze was zeer geïrriteerd dat ze continu in de rede werd gevallen door de tolk Fries. "Ik wol graach myn ferhaal dwaan, mar sa kin it net", zei ze. De tolk kan haar steeds niet goed verstaan en begrijpt sommige woorden niet.

Huilend stapte Douwes op en beende terug het publiek in, onder applaus van de andere verdachten en hun aanhang.

Na een korte schorsing maakte Douwes alsnog haar laatste woord af.

15:26 uur 'Waar zijn we dan mee bezig?': "Wij worden hier neergezet als nazi's en extreemrechts. Waar zijn we dan mee bezig, vraag ik mezelf af", zegt een 23-jarige Oentsjerker geëmotioneerd tijdens zijn laatste woord. "Wij zetten ons alleen maar in voor de veiligheid van de kinderen." Ook hij krijgt applaus.

De 57-jarige Heerenvener ("ik ben opnieuw op de motor") meldt nogmaals dat hij helemaal niet bezig was met blokkeren, maar alleen verhaal wilde halen bij de chauffeur van de bus ("camper") met wie hij in botsing was gekomen. "Verder heb ik u niks te melden. Dan zie ik u op 31 oktober bij de uitspraak. Dan hebben we een date", zegt hij tegen de voorzitter. "En dan ga ik nu een warme douche pakken, want ik ben tot op het bot verregend."

"Het OM heeft vandaag opnieuw gesuggereerd dat er geweld is gebruikt en dat er met stenen is gegooid. Niks van waar", zegt de 35-jarige Koudumer. "Wij wilden die mensen in de bussen niks aandoen. We wilden alleen dat ze Dokkum niet zouden halen, want ze hadden niks te zoeken tussen de kinderen."

Ook hij krijgt applaus. Daar moeten de mensen mee ophouden, waarschuwt de de voorzitter. "Dit is een neutrale ruimte."

15:30 uur 'Mijn respect voor het gezag raak ik kwijt': Lang niet alle verdachten zijn er of willen gebruik maken hun recht op het laatste woord. De 38-jarige blokkeerpunker uit Holwerd wel. Hij is de laatste.

"Mensen zien mij misschien als die punker, die altijd maar lak heeft aan het gezag. Maar ik heb altijd respect gehad voor het gezag gehad. Alleen de opstelling en houding van het OM zorgen er juist voor dat ik mijn respect voor het gezag kwijt raak", zegt de blokkerpunker.

15:34 uur Uitspraak op 31 oktober: En daarmee is er een eind gekomen aan het driedaagse hoger beroep tegen de vijftien blokkeerfriezen. Het hof doet op 31 oktober om 10 uur 's ochtends uitspraak.

"Wel thuis", zegt voorzitter van het hof Bert Versteeg tegen de blokkeerfriezen, terwijl ze de zaal verlaten.

Hiermee komt er een eind aan dit liveblog.


   A7    <== Terug naar het begin  [ Analyse van ongevallen ]  [ Knooppunten / Afslagen ]  [ Controlepunten ]