A7    <== Terug naar het begin  [ Analyse van ongevallen ]  [ Knooppunten / Afslagen ]  [ Controlepunten ] 

Controle-Project-weg A7

'Minder hard is nauwelijks meer schoon'

Datum: Wed 25 September 2019

Bron: Telegraaf - Door: Alexander Bakker

Den Haag - Een verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen heeft amper effect op vermindering van de stikstofproblematiek.

Uit ambtelijke berekeningen blijkt dat het stikstofverlies nog geen half procent zou zijn als alle auto's op alle snelwegen in plaats van 130 km/u nog maar 100 km/u mogen rijden. Met de wetenschap dat automobilisten nu al niet overal 130 km/u mogen rijden zou het effect verwaarloosbaar zijn.

Bovendien is het aandeel van wegverkeer in de nationale stikstofproblematiek zes procent; als het alleen draait om de snelwegen gaat het nog maar om drie procent.

Duur

Naast het geringe effect voor de stikstofproblematiek is het omlaag schroeven van de maximumsnelheid een kostbare operatie voor het kabinet.

Bij de invoering heeft het aanpassen van de grensborden en duizenden verkeersborden al circa vijf miljoen euro gekost. Later zijn alle hectometerpaaltjes voorzien van een 130-sticker. Bovendien is het aantal wegen met de nieuwe maximumsnelheid in de loop van de jaren uitgebreid.

Tijdverlies

Verder zorgen lagere snelheden voor tijdverlies en naar schatting tientallen miljoenen euro's accijnsderving door minder tankbeurten. Naar verwachting stipt de commissie-Remkes vandaag de snelheidsverlagingen aan als optie. Ingewijden binnen de coalitie houden rekening met langzamer rijden in natuurgebieden.

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) heeft vanwege de rechterlijke uitspraak in het stikstofdossier al besloten om de snelheid op een aantal wegen rond de Veluwe te verlagen. De beperking gaat op 1 oktober in.


   A7    <== Terug naar het begin  [ Analyse van ongevallen ]  [ Knooppunten / Afslagen ]  [ Controlepunten ]