A7    <== Terug naar het begin  [ Analyse van ongevallen ]  [ Knooppunten / Afslagen ]  [ Controlepunten ] 

Controle-Project-weg A7

Autobranche: minderen files echte oplossing stikstofprobleem

Datum: Wed 25 September 2019

Bron: Telegraaf - Door: Gijsbert Termaat

Amsterdam - De autobranche is blij dat de maximumsnelheid niet overal wordt teruggebracht van 130 naar 100 op snelwegen en van 100 naar 80 op tweebaanswegen. "We zijn tevreden dat Remkes maatwerk toepast en alleen maatregelen wil treffen in natuurgebieden", zegt voorzitter Steven van Eijck van RAI Vereniging.

'Nu sprake van jojo-beleid'

"Ik zie ook wel in dat we de generaties na ons niet kunnen opzadelen met een stikstofprobleem. Maar de uitleg moet dan wel helder zijn, want nu is het zo dat de automobilist wel weer aan de beurt is, terwijl straks vanaf Lelystad gewoon extra gevlogen mag worden. Dat is iets dat je een burger niet kunt uitleggen", stelt Van Eijck.

De RAI-voorman zegt dat wat de mobiliteitsbranche betreft het oplossen van het fileprobleem de echte oplossing is. "Dan verminder je de uitstoot met wel 80% en maak je echt het verschil. Ik hoop dat het kabinet daar werk van maakt. Want nu is er sprake van een jojo-beleid. De snelheid was net omhoog en gaat nu weer omlaag. En wat als we straks allemaal elektrisch rijden, blijven we dan langzaam rijden? We hebben als branche al erg ons best gedaan en de diesel van nu stoot bijvoorbeeld al meer dan 95% minder stikstof uit dan tien jaar terug. Bovendien rijden er steeds meer stekkerwagens..."

Verwarring

"Het is ook belangrijk om onderscheid te maken tussen stikstofuitstoot en stikstofdepositie", stelt Tom Huyskens van de BOVAG. "Dat loopt in deze discussie namelijk door elkaar heen. Het gaat uiteindelijk om de stoffen die daadwerkelijk neerslaan en daarop heeft verlaging van de maximumsnelheid marginaal effect."

"Verlagen van de snelheid op de A-wegen van 130 km/u naar 100 km/u vermindert de stikstofdepositie met slechts 0,13% , aldus onze berekeningen en die van Martien Visser (lector Energietransitie Hanzehogeschool). Op tweebaanswegen is dat 0,24%. Dat zijn aantallen die er niet toe doen. Gelukkig is het geen generiek besluit en wordt het nu alleen toegepast daar waar het echt nodig is", meent Huyskens. "En die plekken zijn er zeker, dus passende actie is daar wenselijk."


   A7    <== Terug naar het begin  [ Analyse van ongevallen ]  [ Knooppunten / Afslagen ]  [ Controlepunten ]