A7    <== Terug naar het begin  [ Analyse van ongevallen ]  [ Knooppunten / Afslagen ]  [ Controlepunten ] 

Controle-Project-weg A7

Advies aan kabinet: Langzamer rijden voor natuur

Datum: Wed 25 September 2019

Bron: Telegraaf - Door: Onze verslaggevers

Den Haag - Er moeten noodmaatregelen worden genomen om de stikstofuitstoot in Nederland terug te dringen, dat stelt een adviescollege onder leiding van oud-minister Remkes. Hij pleit onder andere voor snelheidsverlagingen op rijkswegen en provinciale routes bij natuurgebieden.

'Minder natuurgebieden is geen optie'

"We moeten realiseren dat in ons land niet alles kan", zegt Remkes. "Er zijn noodmaatregelen nodig." Het adviescollege is in het leven geroepen na een uitspraak van de Raad van State over vergunningen rond strenge Europese natuurregels. Door de uitspraak zijn duizenden bouwprojecten in gevaar gekomen.

Remkes heeft een reeks ideeën om de uitstoot van stikstof te beperken. Hij wil bijvoorbeeld dat de overheid in kaart gaat brengen welke veehouderijen verouderde stalsystemen hebben. De overheid zou deze bedrijven daarna kunnen verwerven of saneren. Dat brengt een krimp van de veestapel met zich mee.

Het adviescollege wil dat overheden zo snel mogelijk de vergunningsprocedures oppakken. Dat kan volgens hem door een betere onderbouwing rond stikstofmaatregelen. VVD-prominent Remkes schat in dat de vergunningverlening op korte termijn niet overal kan worden vlotgetrokken.

Naast aanbevelingen om de stikstofuitstoot te beperken pleit het adviescollege voor herstelmaatregelen in natuurgebieden. "De tijd van juridische trucs en listen is nu echt voorbij", zei Remkes tijdens een persconferentie. "Het aantal natuurgebieden verminderen is geen optie, dat heeft geen kans van slagen in Europa. De natuur moet herstellen en de uitstoot moet minder."

Volgens Remkes is de politiek nu aan zet om "harde keuzes" te maken. Het kabinet neemt naar verwachting enkele weken de tijd voor een reactie. Het adviescollege komt in mei met een tweede advies.

Minister Schouten (Landbouw) noemt het een "waardevol" advies. "Het maakt duidelijk dat er urgentie nodig is. Voor natuurherstel, maar ook voor nieuwe initiatieven."

Coalitie: ja, dit is belangrijk

Coalitiepartij CDA sluit noodwetgeving niet uit om het teveel aan stikstof aan te pakken. "We moeten alles doen wat nodig is om ervoor te zorgen dat de bouw van woningen en andere stilgevallen projecten kunnen worden hervat en boeren en hun gezinnen duidelijkheid en perspectief krijgen voor de toekomst van hun bedrijf", vindt CDA-Kamerlid Jaco Geurts in een reactie op het rapport-Remkes.

Het CDA ziet een aantal goede bouwstenen in het advies: regionaal maatwerk en een bijdrage van alle relevante economische sectoren. "Met een pakket aan verstandige en slimme maatregelen kunnen we ervoor zorgen dat Nederland niet op slot gaat. Dat is de opdracht aan het kabinet."

Voor de VVD staat voorop dat "we keuzes maken die bewezen effectief zijn én niet onevenredig hard landen in één sector", benadrukt Kamerlid Mark Harbers van de grootste regeringspartij. "Alleen zo kunnen we de vergunningsverlening weer op gang brengen en onszelf een weg uit het woningtekort bouwen."

Coalitiepartner D66 spreekt over een kraakhelder rapport. Volgens fractieleider Rob Jetten kunnen we geen dag langer wachten met de aanpak van de stikstofcrisis. "Wij willen onze kostbare natuur beschermen én huizen blijven bouwen voor mensen die nu geen betaalbare woning kunnen vinden. Maar dan moeten we wel scherpe keuzes maken. Remkes heeft een palet voorgeschoteld, waaronder de gerichte inkrimping van de veestapel. Nu is de politiek aan zet."

Links klopt op borst

De linkse oppositie in de Tweede Kamer is te spreken over de aanbevelingen van de commissie-Remkes over het stikstofbeleid. "Het lijkt wel of Remkes de verkiezingsprogramma's van de afgelopen 25 jaar van GroenLinks voorleest", twittert Kamerlid Laura Bromet.

Politiek leider Jesse Klaver van GroenLinks spreekt van een "revolutionair advies" dat het kabinet snel moet uitvoeren. "Breng de maximumsnelheid omlaag en verklein de veestapel. We moeten de natuur herstellen. Het kabinet heeft geen enkele reden meer om te wachten. Het is tijd voor actie."

De PvdA vindt het belangrijk dat er een oplossing komt voor het stikstofprobleem en zegt het advies van de commissie Remkes goed te gaan bestuderen. "Op het eerste gezicht bevat het goede eerste stappen, maar ook nog veel knelpunten", aldus Kamerlid William Moorlag. "Het kabinet moet vol aan de bak."

Volgens SP'er Frank Futselaar oordeelt de commissie-Remkes "echt snoeihard" over het stikstofbeleid van de overheid tot nu toe. "Actie is nu noodzakelijk", vindt ook hij, met name bij de sanering van veebedrijven rond kwetsbare natuurgebieden.

Boeren altijd dupe

De SGP daarentegen vindt dat de commissie te veel de nadruk legt op de landbouw. "Steeds worden de boeren neergezet als grote boosdoeners", zegt Kamerlid Roelof Bisschop. "Natuurlijk moet óók de landbouw haar steentje bijdragen aan een schonere lucht, maar als bijvoorbeeld het vliegverkeer helemaal buiten schot blijft, is dat oneerlijk en onrechtvaardig."

De PVV vindt het onbegrijpelijk dat Remkes niet geadviseerd heeft de stikstofregels te versoepelen. "In plaats van met noodwetgeving te komen adviseert Remkes nu om de veehouderij te saneren, de maximumsnelheid op wegen te verlagen en het onmogelijk te maken om normaal te bouwen. Nederland wordt verder op slot gezet", concludeert PVV-leider Geert Wilders.


   A7    <== Terug naar het begin  [ Analyse van ongevallen ]  [ Knooppunten / Afslagen ]  [ Controlepunten ]