A7    <== Terug naar het begin  [ Analyse van ongevallen ]  [ Knooppunten / Afslagen ]  [ Controlepunten ] 

Controle-Project-weg A7

Surprise! Info over KOZP-tuig per ongeluk gelekt

Datum: Tue 27 August 2019

Bron: Geen Stijl - Door: @Van Rossem

Hittegolf, dus ff de boel verkoelen met wat ZwartePietenNieuws


Uit 'gevoelige stukken' die vorige maand per ongeluk zijn vrijgegeven (lol) en die we in ons schoentje vonden, blijkt dat Officier van Justitie Pieter van Rest aanwezig was bij de besprekingen van de driehoek over de Sinterklaasintocht. Die Van Rest (Gristengekkie, gelooft in wonderen) is vermoedelijk degene die opdracht heeft gegeven de (voorgenomen) langzaamaanactie van de Blokkeerfriezen te verbieden. Achteraf noemde hij de blokkade een "ernstig misdrijf" en zei: "Het is voor ons juridisch niet van belang of deze 'blokkade' als een ludiek protest is begonnen of niet. Ons gaat het erom of de veiligheid wel of niet in het geding was."

Waarom de langzaamaanactie verbieden, maar een bus vol tuig wel tussen de kinderen laten marcheren? Want wat er op Dokkum af reed, was alles behalve fris volk. Leest u mee:

Als beleidsofficier van het OM in de driehoek, wist Van Rest ook van de "Mars der Beschaving" die KOZP & Co wilden lopen door Dokkum. 150 demonstranten mochten, onder politiebegeleiding, een deel van de route van de Sint lopen voordat de Sint aankwam. Eén van de gespreksverslagen van de driehoek is nog steeds geheim, en bij de Blokkeerfriezen bestaat het vermoeden dat uit dat stuk blijkt dat de politie haar zorgen heeft uitgesproken over de veiligheid rond die Mars. Want de tocht voerde langs wachtende ouders met kinderen, zie kaartje hieronder, en vormde daarmee in theorie ook een veiligheidsrisico in Dokkum, waar bepaald geen warm onthaal te verwachten viel voor de KOZP-drammers. Onder de verwachte deelnemers aan de anti-Zwarte Piet-demo zat bovendien bekend tuig van De Grauwe Eeuw.


Zwart route Sint, rode route KOZP

Grauwe Eeuw-gekken zouden in KOZP-bus meereizen

Wat wél blijkt uit de besprekingen van de veiligheidsdriehoek, in documenten die dus niet vrijgegeven hadden mogen worden, is dat de driehoek op de hoogte was van het feit dat vier agressieve sujetten van de Grauwe Eeuw (die lui die oproepen tot het vermoorden van Sinterklaas) tussen de actievoerders & randstadjournalisten in de bussen zouden zitten - waaronder de gestoorde geweldsoproeper Michael van Zeijl. Zij werden derhalve de dag voor de intocht preventief opgepakt. Drie anderen kregen ook een rood vlaggetje bij de naam. Toch zagen burgemeester Waanders en beleidsofficier Van Rest kennelijk geen veiligheidsrisico in de KOZP-demo, alleen in de voorgenomen tegendemo (waar de toen nog volkomen onbekende Jenny Douwes op Facebook toe opgeroepen had). Die werd wél verboden, maar omdat de KOZP'ers vrij doorgang kregen, weten we hoe dat uiteindelijk afliep.


Ze wisten dat er tuig aan kwam
Ter vergelijk, de Blokkeerfriezen waren NIET bekend van bedreigingen of mogelijke strafbare feiten

De Blokkeerfriezen bereiden momenteel hun hoger beroep voor, mede op basis van de per ongeluk aan hen gelekte informatie (of zouden ze een stille bondgenoot in de gemeentelijke wandelgangen van Dongeradeel hebben?).

Nog twee significante dingetjes over die Mars der Beschaving

Ten eerste: het overleg van de veiligheidsdriehoek over de geplande KOZP-parade langs wachtende kindertjes was kennelijk alleen voor de vorm, aangezien de groep voor het officiële overleg al te horen kreeg dat het veiligheidsoverleg slechts een formaliteit was: de afspraken & voorwaarden waren van tevoren al afgestemd, ze moesten alleen nog even een officieel gemeentestempeltje krijgen. Dit briefje (opklik) van de gemeente aan KOZP riekt naar bedorven pepernoten, Friese vrienden:


HEEL APART DIT.

Ten tweede en tot slot: uit de documenten van de driehoek blijkt dat alle bewoners van de Hogepol, in centrum Dokkum (maps), door de politie "tegen het licht zijn gehouden" omdat er een demonstratievak van de KOZP-opruiers onder hun raam werd ingericht. Een soort preventief fouilleren van mensen in wier woning net is ingebroken, zeg maar. En Pieter van Rest zag dus dat het goed was. Pepernootje, rechtsstaat?

(Hele driehoekdocument in drie delen: zie onderaan deze pagina)


Wat Wierd een jaar geleden al zei:

  • Wierd Duk (Twitter: 04:30 - 9 okt. 2018): Natuurlijk, zo zou het ook moeten gaan. Maar KOZP een 'dynamische demonstratie' aanbieden, met megafoon, op nb. de route van de intocht, zodat @KevinPRoberson en co. 'racist' kunnen schreeuwen naar die kinderen, dat is echt pervers, vind ik.


    (Hele driehoekdocument in drie delen EEN en TWEE en DRIE)


  •    A7    <== Terug naar het begin  [ Analyse van ongevallen ]  [ Knooppunten / Afslagen ]  [ Controlepunten ]