A7    <== Terug naar het begin  [ Analyse van ongevallen ]  [ Knooppunten / Afslagen ]  [ Controlepunten ] 

Controle-Project-weg A7

Opnieuw twee dna-bezwaarschriften gegrond verklaard in A7 blokkadezaak

Datum: Mon 13 May 2019

Bron: Anker en Anker Advocaten

Heden heeft de rechtbank wederom een tweetal bezwaarschriften op grond van de Wet dna-onderzoek bij veroordeelden in de A7 blokkadezaak gegrond verklaard. Eerder had de rechtbank al zeven andere bezwaarschriften gegrond verklaard. De cliënten zijn veroordeeld wegens dwang en het versperren van een landweg tot een taakstraf van 120 uren (in het kader van de landelijke intocht van Sinterklaas in november 2017). De rechtbank overweegt heden - net als in de uitspraken van onze andere cliënten in deze A7 blokkadezaak - dat sprake is van een uitzondering op de regel dat dna moet worden afgestaan na een veroordeling. Het gaat volgens de rechtbank - kortweg - om misdrijven waarbij dna geen rol zal spelen bij de opsporing. Er is bovendien geen sprake van gevaar voor herhaling van 'dna-waardige' strafbare feiten.

Eerder had raadsman Tjalling van der Goot - gezien de heldere overwegingen van de rechtbank van 17 april jl. - het OM verzocht om het bevel tot afname van celmateriaal jegens deze twee cliënten in te trekken. Daarnaast is verzocht om af te zien van een bevel ten aanzien van één cliënte (Jenny Douwes) van wie nog geen celmateriaal is afgenomen. In een tweetal zaken waarin de rechtbank recent het bezwaar vanwege procedurefouten bij de afname gegrond heeft verklaard, is verzocht om af te zien van een nieuw bevel tot afname. Het OM heeft daarop echter laten weten zich niet te kunnen vinden in de uitspraak van de rechtbank en om die reden de verzoeken van de verdediging niet te honoreren.

Van belang is dat de wet de mogelijkheid van hoger beroep in dit soort bezwaarzaken niet kent. In de visie van de verdediging komt de weigerachtige opstelling van het OM neer op een vorm van verkapt hoger beroep.

Het reeds afgenomen celmateriaal van de twee cliënten zal - net als het celmateriaal van de zeven cliënten van wie het bezwaar op 17 april jl. gegrond reeds gegrond is verklaard - moeten worden vernietigd.

Het is op dit moment onduidelijk of het OM het eerdere standpunt om vooralsnog vast te houden aan het bevel tot afname van celmateriaal in de zaak van Jenny Douwes en van twee cliënten van wie om formele redenen het bezwaar gegrond is verklaard, handhaaft.


   A7    <== Terug naar het begin  [ Analyse van ongevallen ]  [ Knooppunten / Afslagen ]  [ Controlepunten ]