A7    <== Terug naar het begin  [ Analyse van ongevallen ]  [ Knooppunten / Afslagen ]  [ Controlepunten ] 

Controle-Project-weg A7

Bezwaar tegen verwerking dna in zaak A7-blokkade

Datum: Fri 08 February 2019

Bron: Anker en Anker Advocaten

Heden zijn zeven bezwaarschriften ingediend bij de rechtbank in Leeuwarden namens cliënten in de zogeheten A7-blokkadezaak. Het bezwaar richt zich tegen het verwerken van afgenomen celmateriaal tot een dna-profiel en tegen de opslag van dit dna-profiel in de landelijke dna-databank. Op grond van de Wet dna-onderzoek voor veroordeelden kan van iemand die kort gezegd - veroordeeld is wegens een misdrijf tot een werkstraf of een gevangenisstraf dna worden afgenomen. Het dna-profiel wordt opgeslagen. Dit kan later worden vergeleken met dna-sporen die bij toekomstige delicten worden achter gelaten. Het is volgens de wet voor de verwerking en opslag niet van belang of hoger beroep is ingesteld.

Raadsman Tjalling van der Goot ontving tot dusver verzoeken van tien cliënten in deze zaak om bezwaar aan te tekenen. Het gaat daarbij zowel om cliënten die zich hebben neergelegd bij het vonnis als om cliënten die hoger beroep hebben aangetekend. Drie van deze elf cliënten hebben nog geen dna afgestaan; in die zaken kan om die reden (nog) geen bezwaarschrift worden ingediend. Indien een veroordeelde/verdachte niet vrijwillig meewerkt aan de afname van celmateriaal, biedt de wet de mogelijkheid om zo nodig een veroordeelde/ verdachte aan te houden om hem te verplichten celmateriaal af te laten nemen.

De cliënten die tot dusver een bezwaarschrift hebben laten indienen, hebben allen een werkstraf van 120 uren opgelegd gekregen wegens het versperren van een snelweg nabij Joure en wegens dwang. Deze feiten vonden plaats op de dag van de landelijke intocht van Sinterklaas in Dokkum op 18 november 2017. In de ontstane file stonden ook drie bussen met anti Zwarte Piet-demonstranten.

De bezwaren zullen door de raadkamer van de rechtbank worden behandeld. Er is nog geen datum voor deze behandeling bekend.


   A7    <== Terug naar het begin  [ Analyse van ongevallen ]  [ Knooppunten / Afslagen ]  [ Controlepunten ]