A7    <== Terug naar het begin  [ Analyse van ongevallen ]  [ Knooppunten / Afslagen ]  [ Controlepunten ] 

Controle-Project-weg A7

Reactie doneeractie A7-blokkadezaak

Datum: Tue 13 November 2018

Bron: Anker en Anker Advocaten

In de Leeuwarder Courant van heden staat een artikel over de doneeractie ten behoeve van de 33 verdachten die wij bijstaan in de A7-blokkadezaak. Wij merken op dat ons kantoor geen enkele rol speelt bij deze actie. Het is een spontane goed lopende actie van een betrokken burger.

Voor alle duidelijkheid stellen wij dat we in eerste aanleg bij de rechtbank in Leeuwarden tot dusver bij lange na niet onze werkzaamheden vergoed hebben gekregen. We hebben echter al in een vroeg stadium de afspraak gemaakt dat we doorgaan met de rechtsbijstand aan al onze cliënten, los van de vraag of het fonds toereikend was. We zijn en blijven een kantoor met een sociaal gezicht.

Wat ons verbaast is dat de deken van advocaten in het arrondissement in Noord-Nederland mr. Geene zich in het artikel uitlaat in deze kwestie zonder het dossier te kennen. Hij realiseert zich kennelijk niet dat het gaat om 33 cliënten en een juridisch (zeer) complexe zaak in een meerdaags proces. Helaas is ons niet om een reactie gevraagd.

Vanzelfsprekend zal op basis van de te verwachten werkzaamheden - het nu binnen gehaalde (hoge) bedrag in de doneeractie niet geheel naar ons kantoor gaan. De gelden die overblijven zullen een bestemming krijgen die wordt bepaald door de initiatiefnemer van de actie in overleg met de cliënten.


   A7    <== Terug naar het begin  [ Analyse van ongevallen ]  [ Knooppunten / Afslagen ]  [ Controlepunten ]