A7    <== Terug naar het begin  [ Analyse van ongevallen ]  [ Knooppunten / Afslagen ]  [ Controlepunten ] 

Controle-Project-weg A7

Vrijspraak bepleit in A7-blokkadezaak

Datum: Fri 12 October 2018

Bron: Anker en Anker Advocaten

Op 12 oktober jl. heeft raadsman Tjalling van der Goot namens 33 cliënten in de zogeheten A7-blokkadezaak vrijspraak bepleit. Eerder eiste het OM werkstraffen tussen de 120 en 240 uren. In één zaak eiste het OM een gevangenisstraf van zes maanden waarvan drie maanden voorwaardelijk.

Op 18 november 2017 is het verkeer op de snelweg A7 nabij Joure tot stilstand gebracht door diverse auto's. De blokkade ontstond na een oproep op Facebook om de bussen met betogers van Kick Out Zwarte Piet te vertragen. Er ontstond een file. In die file stonden ook de drie bussen met betogers die wilden demonstreren tijdens de landelijk intocht van Sinterklaas die dag in Dokkum. De betogers hebben uiteindelijk niet gedemonstreerd.

Van der Goot had kritiek op de vervolgingsbeslissing van het OM in diverse zaken. Zo had Jenny Douwes - die de Facebookpagina met de oproep had gehost - van een agent namens het openbaar ministerie de toezegging gekregen dat zij niet zou worden vervolgd als de oproep zou worden verwijderd. De oproep is na het verzoek van de politie verwijderd. Douwes mocht gerechtdvaardigd vertrouwen op de toezegging dat zij voor opruiing niet zou worden vervolgd.

Ook verwees de raadsman naar het gelijkheidsbeginsel. Er zijn diverse andere blokkades door demonstranten geweest in het verleden die niet tot vervolging leidden. In enkele gevallen is sprake van gelijke geval. Het is cliënten niet uit te leggen dat in de ene zaak wel, in de andere zaak niet tot vervolging wordt overgegaan. In de zaak Douwes is voorts onbegrijpelijk dat zij wordt vervolgd, terwijl zij samen met een ander de bewuste Facebookpagina had gehost. Die ander is niet vervolgd, niet eens als verdachte aangemerkt. De vervolging van Douwes is daardoor willekeurig. In deze gevallen is bepleit het OM wegens strijd met het gelijkheidsbeginsel niet-ontvankelijk in de vervolging te verklaren.

Duidelijk is dat de blokkade op de A7 door niemand op voorhand is gepland. Doel van vrijwel alle cliënten was een langzaam aan actie. Er was geen organisatie. Dat uiteindelijk kennelijk door een of meerdere auto's is geremd waardoor een file is ontstaan, kan de hele groep niet worden aangerekend. Het enkele feit dat iemand sympathie heeft voor de actie, niet uit de file is weggereden (voor zover mogelijk) en ter plaatse na stilstand op de snelweg de auto is uitgestapt, levert op zichzelf geen strafbaar feit op. De verdediging bepleitte vrijspraak van het versperren van de snelweg A7.

Ook is vrijspraak bepleit van het verhinderen van een betoging. Uit het op verzoek van de verdediging plaatsgevonden verhoor van de locoburgemeester van de gemeente Dongeradeel blijkt dat de dynamische betoging (de mars door de stad) is verboden omdat de bussen te laat waren. De statische betoging (in de gereserveerde vakken) is verboden omdat de veiligheid van burgers niet kon worden gegarandeerd. Dat laatste had te maken met de mogelijke aanwezigheid van hooligans in de stad en de komst van een auto met zwaar vuurwerk. Volgens de locoburgemeester is er geen verband tussen de blokkade en het verbod van de betoging. Wat er ook zij van hetgeen op de A7 heeft plaatsgevonden, het is niet mogelijk een betoging te verhinderen die reeds door de (loco)burgemeester is verboden.

Jenny Douwes wordt tevens opruiing tot - onder meer - het stilleggen van de A7. In de visie van de verdediging kan hiervan geen sprake zijn omdat zij geen opzet heeft gehad op het blokkeren van de snelweg. Zij had met haar eerdere oproep hooguit opgeroepen te bussen te vertragen. Bovendien worden uitlatingen zoals zij heeft gedaan in hoge mate beschermd door de vrijheid van meningsuiting, juist nu deze zijn gedaan in een publiek debat over het risico voor de veiligheid bij demnonstraties tegen Zwarte Piet.

De rechtbank doet uitspraak op vrijdag 9 november a.s. om 13.00 uur.


   A7    <== Terug naar het begin  [ Analyse van ongevallen ]  [ Knooppunten / Afslagen ]  [ Controlepunten ]