A7    <== Terug naar het begin  [ Analyse van ongevallen ]  [ Knooppunten / Afslagen ]  [ Controlepunten ] 

Controle-Project-weg A7

Live Twitter - Proces tegen Blokkeerfriezen

Datum: Fri 12 October 2018

Bron: Twitter - Saskia Belleman - Door: Saskia Belleman - Rechtbankverslaggever De Telegraaf

Saskia Belleman is Rechtbankverslaggever van De Telegraaf en twitters live tijdens de vierde dag van dit proces.

 1. Hé, een vordering tot vrijspraak op een aantal onderdelen voor een van de verdachten. Maar niet voor alles. #blokkeerfriezen
 2. Monique Huijdink: Houdt de rechtbank met de datum van de uitspraak rekening met de aanstaande intocht op 17 november? Ervoor of erna?
 3. Normaal gesproken is een uitspraak 2 weken na de laatste zittingsdag. Maar de rechtbank heeft al aangekondigd er iets langer voor te nemen. Niet ongebruikelijk in een megazaak. Maar 17 november lijkt me erg lang.
 4. Verdorie. Schorsing tot kwart voor 2. Dan de bespreking van de laatste verdachte, Jenny Douwes. Het OM heeft nog 30 pagina's. Dat is ongeveer anderhalf uur. #blokkeerfriezen


 5. De zaak is hervat. Verdachte Jenny Douwes. Van alle verdachten kwam zij het eerst in beeld bij de politie, door de mede door haar gelanceerde Project P-pagina op Facebook. #blokkeerfriezen
 6. De OvJ gaat de feitenbehandeling weer even over doen. Gaat uitvoerig in op het gesprek van Jenny Douwes met de politieman die haar vroeg de pagina te verwijderen. #blokkeerfriezen
 7. Mijn oproep van gisteren om het een beetje beschaafd te houden in reacties op deze twitterfeed - niet alleen tegen mij, maar vooral tegen elkaar - geldt nog onverminderd. Ik zie dat het peil zakt. Scheldpartijen leiden tot niks, mensen. #blokkeerfriezen
 8. Ondanks dat Douwes door de politie is aangesproken, ging zij door met zich bemoeien met de blokkade. "Ze is niet gestopt met haar activiteiten om mensen op te roepen de demonstranten tegen te houden", aldus de OvJ's. #blokkeerfriezen
 9. De vriend met wie Jenny Douwes de pagina opzette, stopte wel met zijn bemoeienis. Vandaar dat hij niet wordt vervolgd. #blokkeerfriezen
 10. De OvJ citeert weer uit de teksten die Jenny Douwes schreef, waarin ze opriep tot actie tegen de "onruststokers uit de randstad". OvJ vd Spek: "Je vraagt je wel af wie de onruststokers zijn." #blokkeerfriezen
 11. De voorzitter doet weer een beroep op de OvJ's om hun verhaal samen te vatten. Het is wederom een herhaling van eerder besproken feiten. #blokkeerfriezen
 12. De woorden van Jenny Douwes, en de waarschuwing "Hou het veilig", ziet de OvJ als een aansporing om actie te ondernemen, en besef aan de kant van Douwes van het riskante van de te ondernemen actie. #blokkeerfriezen
 13. "Dit is een demonstratie, geen opruiing", zei Jenny Douwes naderhand tegen de politie. Ze was de enige verdachte die niet bij de blokkade was. Ze was onderweg naar Dokkum, maar stond wel in contact met een deelnemer. #blokkeerfriezen
 14. Tot iets opruien betekent iemand in het openbaar tot iets ongeoorloofds trachten te brengen, legt de OvJ uit. "Het is niet nodig dat het feit waartoe wordt aangezet, ook daadwerkelijk wordt gepleegd." #blokkeerfriezen


 15. De OvJ vindt de naam Project P "weinig subtiel". Het verwijst naar Project X, de oproep tot het bijwonen van een verjaardagsfeestje in Haren. Dat liep enorm uit de hand. #blokkeerfriezen
 16. Volgens de OvJ heeft Jenny Douwes op geen enkele manier geprobeerd om het gevolg van haar oproep te voorkomen, of mensen op te roepen de actie te staken. De OvJ: "Integendeel. Ze maande ze voorzichtig te zijn." #blokkeerfriezen
 17. "Jenny Douwes heeft nooit gewild dat de blokkade niet door zou gaan", zegt de OvJ. #blokkeerfriezen
 18. De oproep van Jenny Douwes was een strafbare opruiing, zegt de OvJ. Douwes wordt ook vervolgd voor het medeplegen van de blokkade van de snelweg. Ook al was ze er niet bij. Volgens de OvJ's was sprake van nauwe en bewuste samenwerking met de #blokkeerfriezen.
 19. Het roept vragen op om naar een kinderfeest te gaan zonder je eigen kind mee te nemen, zegt de OvJ over Jenny Douwes besluit haar zoontje niet mee te nemen. Dat deed ze uit veiligheidsoverwegingen. De OvJ: "Waarom ga je dan zelf wel?" #blokkeerfriezen
 20. De OvJ hekelt het interview dat Jenny Douwes in Dokkum gaf, bij het leeggebleven vak voor de demonstranten. "Ze vierde het als een triomf." #blokkeerfriezen
 21. De zaal wordt rumoerig. De voorzitter vraagt het publiek stil te zijn. De OvJ komt toe aan de strafmaatoverwegingen, het laatste deel van het requisitoir. #blokkeerfriezen
 22. Er komt per verdachte "een eis op maat", zegt de OvJ. #blokkeerfriezen


 23. De vraag is hoe je in een democratische samenleving met elkaar omgaat als je het niet eens bent met elkaar,zegt de OvJ. "Niet zoals deze blokkeerders deden. Er is begrip voor hun emoties.Maar die uit je door tegenspraak, een tegedemo.Niet door tegenhouden." #blokkeerfriezen
 24. De OvJ vertelt nu welke maximum straffen staan op de misdrijven die de #blokkeerfriezen hebben gepleegd. Jarenlange celstraffen. Die maxima worden zelden opgelegd.
 25. De #blokkeerfriezen hebben met "hun gecoördineerde actie een paardenmiddel ingezets, vindt de OvJ, die het gedrag van de actievoerders "intimiderend, bedreigend en beangstigend noemt."
 26. De Friese identiteit is door de verdachten zelf een thema geworden in deze zaak, zegt de OvJ. "Die hebben ze gebruikt om hun strafbare acties kracht bij te zetten. Een groep van 34 mensen pretendeert namens alle Friezen te spreken." #blokkeerfriezen
 27. Volgens de OvJ denken lang niet alle 650.000 Friezen er hetzelfde over, en hebben er zelfs veel last van plaatsvervangende schaamte. Gemor in de zaal. #blokkeerfriezen
 28. Net als de #blokkeerfriezen, hebben ook de demonstranten een hoger doel voor ogen. Ook hun mening en intenties moeten worden gerespeceerd, zegt de OvJ.
 29. De OvJ noemt het "wrang" dat hun geluid niet werd gehoord in Dokkum. Deze groep van 34 mensen etaleert hun trots voor de camera's over het voorkomen van gewelddadige confrontaties, zegt Vd Spek. #blokkeerfriezen
 30. "De verdachten blijven halsstarrig weigeren het laakbare van hun handelingen in te zien", zegt de OvJ. "Ze hebben niet alleen voor eigen rechter gespeeld, maar ook voor eigen burgemeester, en officier van justitie." #blokkeerfriezen
 31. De #blokkeerfriezen hebben met hun actie het maatschappelijk debat op achter gezet, zegt de OvJ. "De straffen moeten een signaal afgeven dat dit gedrag niet wordt geaccepteerd."
 32. De 34 #blokkeerfriezen hebben de rechtsorde geschaad, en die moet worden hersteld, zegt de OvJ.
 33. Alle verdachten krijgen een straf. Geen geldboete, want die doet geen recht aan de aard en impact van de feiten, zegt de OvJ. Ze moeten het zelf voelen, zegt de OvJ. En niet hun boete uit een fonds laten betalen. #blokkeerfriezen


 34. Daar gaan we: 1ste verdachte taakstraf van 120 uur. #blokkeerfriezen
 35. Nummer 2 en 3 worden zwaarder, omdat de verdachten agressief gedrag vertoonden: 150 uur taakstraf. #blokkeerfriezen
 36. De OvJ gaat door. Een celstraf van een half jaar waarvan de helft voorwaardelijk. Die hoge eis heeft vooral te maken met een eerdere veroordeling. #blokkeerfriezen
 37. Nu een eis van 240 uur taakstraf, en een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden. #blokkeerfriezen
 38. De eisen tot taakstraffen variëren tot nu toe tussen de 120 en 240 uur. Één celstraf, vanwege een eerdere veroordeling. #blokkeerfriezen
 39. De man die zijn blote komt liet zien, een eis van 150 uur taakstraf. #blokkeerfriezen
 40. De eis tegen Jenny Douwes zal deze eisen teboven gaan, durf ik wel te voorspellen. #blokkeerfriezem
 41. Een verdachte die een coördinerende rol had bij de blokkade: 150 uur taakstraf. #blokkeerfriezen
 42. Een actievoerder met psychische problemen hoort een eis van 80 uur taakstraf. #blokkeerfriezen
 43. Jenny Douwes heeft met een "meeslepend verhaal anderen voor haar karretje gespannen. Mensen die nog niet eerder met justitie in aanraking kwamen." #blokkeerfriezen
 44. Het OM eist tegen Jenny Douwes wegens onder meer opruiing een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden. #blokkeerfriezen.
 45. De OvJ noemt Jenny Douwes "een boegbeeld zonder schip", omdat ze geen enkele verantwoordelijkheid neemt, en wijst naar de #blokkeerfriezen.
 46. Advocaat Tjalling van der Goot begint straks aan de verdediging. Om 3 uur verder. #blokkeerfriezen


 47. De zaak wordt hervat. Advocaat Tjalling van der Goot staat klaar. Pleidooi duurt 2 à 2,5 uur. #blokkeerfriezen
 48. Van der Goot zegt dat de zaak inderdaad niet gaat over zwarte Piet. "Want mijn cliënten zijn niet voor of tegen zwarte Piet. Elke toon, kleur of geur in de richting van racisme is vreemd. Het ging ze alleen om een ongestoord kinderfeest." #blokkeerfriezen
 49. Vd Goot verwijst nu naar de reactie van toenmalig burgemeester Van Aartsen op de aankondiging van een lawaaidemonstratie tijdens dodenherdenking bij de Dam. "Respectloos", vond de burgemeester. Het mocht niet op dat moment op die plek. #blokkeerfriezen
 50. In die zin waren die actie en deze blokkade vergelijkbaar, zegt Vd Goot. "Je kunt je afvragen of een demonstratie tussen kinderen wel zo'n goed idee was." #blokkeerfriezen
 51. Kick out zwarte Piet mocht die dag overal demonstreren, zegt Vd Goot. Op de Dam, het Malieveld. Maar niet in Dokkum. Hij noemt de blokkade een uiting van "burgerlijke ongehoorzaamheid." #blokkeerfriezen
 52. Vd Goot: "Het was een daad, maar geen misdaad. Een schreeuw om aandacht, een uiting van emotie. Een mening. Ook deze uiting verdient bescherming." #blokkeerfriezen
 53. Vd Goot zegt dat zijn cliënten een hoger doel hadden. Hij vergelijkt hun actie met die van de directeur van ProRail die besloot onbewaakte overwegen te blokkeren. "Ook hij nam het recht in eigen hand, met een hoger doel. Veiligheid." #blokkeerfriezen
 54. De advocaat hekelt het OM, dat volgens hem "alles uit de kast heeft getrokken", en op de stoel van de rechter is gaan zitten door in de media al te zeggen dat er voldoende bewijs was. #blokkeerfriezen
 55. Het animatiefilmpje van het OM waarin het belang van de vrijheid van meningsuiting werd benadrukt, noemt Vd Goot ook een voorschot op een beslissing van de rechter over het bewijs. #bokkeerfriezen
 56. Volgens Vd Goot is het OM "meegedeind op de golven van emotie, en past het benaderen van de media voorafgaand aan de strafzaak niet bij een magistratelijke houding." #blokkeerfriezen
 57. Een vertegenwoordiger van het OM zei in een praatprogramma dat dit proces een proef was. Maar de rechtszaak is geen plek om proeven te nemen, vindt advocaat Vd Goot. En zijn cliënten zijn geen proefkonijnen. #blokkeerfriezen
 58. Vd Goot begint met de beschuldiging van opruiing aan het adres van Jenny Douwes. Volgens hem heeft de agent die bij haar aan de deur kwam, gezegd dat er geen vervolging zou komen als zij de project P-pagina zou verwijderen. "Het werd op z'n minst gesuggereerd." #blokkeerfriezen
 59. Gerwin Dokter en Jenny Douwes kregen dezelfde boodschap. Uiteindelijk is die oproep ook verwijderd, zegt Vd Goot. Hij vindt dat sprake is van schending van de beginselen van een behoorlijke procesorde dat Douwe wel, en Dokter niet werd vervolgd. #blokkeerfriezen
 60. Het OM heeft via de agent bij Douwes het gerechtvaardigde vertrouwen gewekt dat ze niet zou worden vervolgd, zegt Vd Goot. #blokkeerfriezen
 61. "Douwes is de enige die er tussenuit is geplukt en volgens het OM een stevige douw moet krijgen", zegt Vd Goot. #blokkeerfriezen
 62. Het publiek moet kunnen vertrouwen op toezeggingen van mensen die namens het Openbaar Ministerie spraken, zegt de advocaat. #blokkeerfriezen
 63. Jenny Douwes is een leek zonder enige juridische achtergrond. Dan mag je nog meer dan anders op uitspraken van autoriteiten afgaan, vindt Vd Goot. #blokkeerfriezen
 64. De schending van het beginsel van een behoorlijke rechtsorde, moet leiden tot niet-ontvankelijkheid van het OM. Vd Goot ziet nog een reden voor die niet-ontvankelijkheid: de schending van het gelijkheidsbeginsel. #blokkeerfriezem
 65. "Jenny Douwes staat hier wel, en Gerwin Dokter niet. Het gelijkheidsbeginsel houdt in dat gelijke gevallen gelijk moeten worden behandeld", vindt Vd Goot. #blokkeerfriezen
 66. "Voor alle duidelijkheid, we willen geen vervolging van Dokter", zegt Vd Goot. Maar hij wil dat het OM niet-ontvankelijk wordt verklaard in de vervolging van Douwes. #blokkeerfriezen
 67. Dat volgens het OM Jenny Douwes doorging waar Dokter stopte, staat volgens de advocaat nergens in de tenlastelegging. Daarin staat alleen de oproep op Facebook, niet alles wat erop volgde. #blokkeerfriezem


 68. Vd Goot heeft het nu over de blokkade van het Mercatorplein door Turken in Amsterdam. Dat ging gepaard met veel lawaai, vuurwerk. Er was geen toestemming gevraagd, trams en bussen moesten worden omgeleid. #blokkeerfriezen
 69. Onlangs werd bekend dat niemand wordt vervolgd. Vd Goot gaat verder met weer een andere blokkade, op 6 snelwegen en de Waalbrug. Niemand werd vervolgd. #blokkeerfriezen
 70. Vd Goot gaat onverdroten verder met andere voorbeelden. Varkensboeren, Ajax-fans die wegen blokkeerden. Niemand werd vervolgd. #blokkeerfriezen
 71. Ook de blokkade op de Erasmusbrug noemt Vd Goot. "Daar was in tegenstelling tot wat het OM beweert, geen toestemming voor. Het verkeer stond muurvast." Burgemeester Aboutaleb vond dat de blokkade "hun grondwettelijk recht" was. #blokkeerfriezen
 72. Volgens Vd Goot geeft het OM onvoldoende onderbouwing voor de stelling dat hier niet met twee maten worden gemeten. #blokkeerfriezen
 73. Hoofdrolspeelster Jenny Douwes is opgelucht 'ik hoef in ieder geval niet de bak in' foto @laurensaaij
 74. Vd Goot gaat verder met het feit dat slechts 17 van de in totaal 21 bestuurders die betrokken waren bij de blokkade worden vervolgd. Hij neemt de woorden "loterij" en "willekeur" in de mond. #blokkeerfriezen
 75. Wat de beschuldiging van opruiing betreft, vindt Vd Goot dat de politie onvoldoende heeft onderzocht wie precies de teksten en het filmpje op de Project P-pagina zette. Was dat wel Jenny Douwes? #blokkeerfriezen
 76. Volgens Vd Goot riep Douwes evenmin op tot strafbare acties, en was het wel degelijk de bedoeling dat er iets ludieks zou gebeuren. "Dat blijkt uit oproepen om met paard en wagen te komen, Friese vlag van de muur te scheuren en Grutte Pier tot leven te wekken." #blokkeerfriezen
 77. Het Europees hof voor de rechten van de mens heeft de grens aangegeven tussen opruiing en "beschermde provocerende uitlatingen", zegt Vd Goot. "Douwes had als doel om een signaal te geven ivm de veiligheid. Ze wilde niet tegenhouden, maar vertragen." #blokkeerfriezen
 78. Dat Douwes zich zorgen maakte over de veiligheid is niet zo raar, zegt de advocaat. De nationaal coördinator terrorismebestrijding nam Kick out zwarte Piet op in het dreigingsbeeld terrorisme. #blokkeerfriezen
 79. Vd Goot wijst ook op 3 eerdere Sinterklaasintochten in Maassluis, Meppel en Gouda. In die laatste plaats liep het volledig uit de hand. In de andere 2 bleef van een kinderfeest weinig over door de leuzen schreeuwende demonstranten. #blokkeerfriezen
 80. In een interview riep Jenny Douwes de mensen van KOZP op tot een gesprek over zwarte Piet, maar niet tot actie temidden van kinderen. Dat is geen opruiing te noemen, zegt Vd Goot. #blokkeerfriezem
 81. Volgens Vd Goot zegt het OM dat er een minimale snelheid van 60 geldt op snelwegen. "Een voertuig moet in staat zijn om een snelheid van 60 te halen alvorens de snelweg op te rijden. Dat is wat anders." #blokkeerfriezen
 82. Ook betoogt de advocaat dat er geen ernstig gevaar te duchten was van de blokkade. Er is volgens hem niets gebleken van bijna-kop-staart botsingen. #blokkeerfriezen


 83. Vd Goot begint nu over de mensen die met anderen meereden. "Dan kan in beginsel geen invloed worden uitgeoefend op rijrichting, snelheid oid. Het enkele feit dat je in de auto zat, wil niet zeggen dat je medepleger van een misdrijf bent." #blokkeerfriezen
 84. Niemand van zijn 33 cliënten heeft het vooraf over de mogelijkheid dat de snelweg zou worden geblokkeerd, zegt Vd Goot. De bedoeling was echt een ludieke actie. #blokkeerfriezen
 85. Vd Goot vraagt vrijspraak voor de mensen die niet zelf een auto bestuurden. En gaat nu verder met degenen die wel zelf reden, maar niet vooraan stonden in de blokkade. #blokkeerfriezen
 86. Volgens Vd Goot hebben de #blokkeerfriezen niet vooraf nagedacht over iedere volgende stap. En is niet duidelijk geworden wie uiteindelijk besloot de boel stil te zetten. Om dan naar meteen de hele groep te vervolgen, deugt niet, vindt de advocaat.
 87. Dat de mensen op de snelweg niet wegreden van de blokkade kan hen niet worden verweten, zegt Vd Goot. "Je mag nou eenmaal niet door de berm rijden alleen omdat je in een file staat waar je niet in wilt staan." #blokkeerfriesen
 88. Van medeplegen is dus geen sprake, aldus de advocaat. Is er dan sprake van medeplichtigheid? Daar gaat Vd Goot nu op in. Medeplegen is zwaarder dan medeplichtigheid, voor alle duidelijkheid. #blokkeerfriezen
 89. Uit de uitgewisselde berichten op sociale media blijkt dat een deel van de #blokkeerfriezen geen berichten schreef of deelde, en alleen door anderen aan de groep werden toegevoegd. Geen bewijs van medeplichtigheid dus, zegt Vd Goot.


 90. Vd Goot gaat verder over het tenlastegelegde belemmeren van een betoging. Volgens de advocaat is de bodem daaronder weggeslagen. Dat gaat hij toelichten. #blokkeerfriezen
 91. Volgens de locoburgemeester was de dynamische demonstratie van KOZP afgelast, omdat de bussen te laat waren vertrokken. Ze waren nog gewaarschuwd dat ze op tijd moesten zijn. "Dat had dus niets met de blokkade op de A7 te maken." #blokkeerfriezen
 92. Het OM hangt er informatie uit een routeplanner aan vast om te concluderen dat de bussen nog best op tijd konden zijn. Ten onrechte, zegt Vd Goot. #blokkeerfriezen
 93. Voor de duidelijkheid: KOZP zou den dynamische demo houden tot een bepaald tijdstip. Als Sinterklaas eenmaal door de stad zou gaan, moest de demonstratie statisch worden en moesten ze in een aangewezen vak blijven. #blokkeerfriezen
 94. Een bus rijdt maximaal 80, ze zouden dus idd niet op tijd komen, zegt Vd Goot. Het statisch deel van de demonstratie zouden ze wellicht nog hebben kunnen halen, maar die werd door de loco afgelast ivm berichten over een dreiging voor de veiligheid. #blokkeerfriezen
 95. De demonstratie van KOZP is dus om andere redenen niet doorgegaan dan door de actie van de #blokkeerfriezen, betoogt de verdediging.


 96. Mocht het al komen tot een veroordeling, dan roept Vd Goot de rechtbank op om er rekening mee te houden dat het de #blokkeerfriezen ging om "een nobel doel, via - toegegeven - een verkeerd middel."
 97. Vd Goot nadert het einde van zijn betoog. "De kleur van Piet speelt geen enkele rol, dat heeft KOZP erbij gehaald. Veiligheid was de enige zorg. De verdediging hoopt dat de berg een muis zal baren. Het OM heeft een veel te zwaar spoor ingezet." #blokkeerfriezen
 98. Vd Goot beschuldigt het OM van een "escalerende tenlastelegging", en vraagt de rechtbank om een "deëscalerend vonnis." #blokkeerpieten


 99. Er staat een menigte voor de rechtbank te zingen en zwaaien met Friese vlaggen. De hekken voor het binnenplein zijn uit voorzorg gesloten, om te voorkomen dat mensen in de verdrukking komen als de menigte zich naar binnen wil dringen. #blokkeerfriezen
 100. Op het Zaailand is ook markt. De vlaggenzwaaiende mensen staan tussen de kramen en het hek geklemd. #blokkeerfriezen
 101. Als er al iemand nu via de voorkant de rechtbank wil verlaten, dan is dat onmogelijk geworden. #blokkeerfriezen


 102. Advocate Barbara Klunder is nu bezig met haar verdediging van Jan Z., de motorrijder die zei dat hij aan het toeren was, en per ongeluk in het blokkadegewoel belandde. #blokkeerfriezen
 103. Ik ben inmiddels in een videozaal verderop gaan zitten. De krant wacht. De voorzitter van de rechtbank gaf zojuist aan de zaak vandaag wel te willen afronden. #blokkeerfriezen
 104. Volgens Klunder heeft Jan Z. niet meegedaan aan de blokkade. Hij werd aangereden door een van de bussen, wachtte op de politie en nadat hij zijn gegevens had achtergelaten, is hij vertrokken. "Hij was volledig in beslaggenomen door die aanrijding." #blokkeerpieten
 105. Volgens Klunder was Jan Z. hevig geëmotioneerd door de aanrijding, en de daarop volgende suggestie dat hij een racist zou zijn. #blokkeerfriezen
 106. Jan Z. kwam alleen, en ging alleen. Op zijn motor, zegt advocate Klunder. Hij maakte geen deel uit van de actie. #blokkeerfriezen


   A7    <== Terug naar het begin  [ Analyse van ongevallen ]  [ Knooppunten / Afslagen ]  [ Controlepunten ]