A7    <== Terug naar het begin  [ Analyse van ongevallen ]  [ Knooppunten / Afslagen ]  [ Controlepunten ] 

Controle-Project-weg A7

Alle zeilen bij in de rechtbank voor zaak A7-blokkade

Datum: Mon 08 October 2018

Bron: Friesch Dagblad

De rechtbank aan het Zaailand in Leeuwarden staat voor een groot deel in het teken van de zaak tegen 34 verdachten van de A7-blokkade, vorig jaar bij de landelijke intocht van Sinterklaas.

De verdachten verwachten veel steun van sympathisanten. Een aantal van hen heeft een bus gehuurd om gezamenlijk naar de rechtszaak te reizen. De rechtbank heeft extra zalen gereserveerd, waar het publiek de zaak via tv-schermen kan volgen. Ook worden bij de entree extra beveiligingspoortjes geplaatst, om de instroom van belangstellenden te bespoedigen.

Voor de zaak zijn deze week vier dagen uitgetrokken. De zaken van de verdachten worden in groepjes behandeld. Vandaag staan vier maal drie verdachten voor de meervoudige kamer van de rechtbank. Morgen staan vijf maal drie en een maal vier dachten terecht. Donderdag volgt de behandeling van de zaak tegen twee verdachten die op de A6 vlak voor de bussen krachtig remden, en tegen de veertigjarige vrouw uit Drachten die verdacht wordt van opruiing. Zij deed een oproep op Facebook om de bussen met demonstranten van Kick Out Zwarte Piet op de snelweg tegen te houden.

Vergunning

Die waren op weg naar Dokkum, waar Sinterklaas en zijn gevolg die dag aankwam. Ze hadden een vergunning om binnen bepaalde tijd tegen het fenomeen Zwarte Piet te demonstreren. Door de blokkade dacht locoburgemeester Pytsje de Graaf, verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid, dat de demonstranten niet meer op tijd in Dokkum konden komen. Bovendien zouden tegendemonstranten met zwaar vuurwerk op weg naar het kinderfeest zijn. Ze verbood de demonstratie alsnog. De Graaf is voorafgaand aan de zaak uitgebreid gehoord over die beslissing.

Verkeersveiligheid ernstig in gevaar

De 34 verdachten worden ervan verdacht de verkeersveiligheid ernstig in gevaar te hebben gebracht door hun auto's midden op de A7 bij Oudehaske te parkeren. Verdere ten laste gelegde feiten zijn het verhinderen van een betoging en het uitoefenen van dwang.

De verdachten variëren in leeftijd van twintig tot 56 jaar. Ze komen uit Twijzelerheide (acht), Damwâld (vier), Dokkum (drie), Driezum, De Westereen, Drachten en Rinsumageast (elk twee), Leeuwarden, Kollum, Heerenveen, Sneek, Sumar, Paesens, Zwagerbosch, Koudum, Bornwird, Oentsjerk en Noardburgum.

Op donderdag mogen ook Jerry Afriyie en Mitchell Esajas van Kick Out Zwarte Piet in de rechtbank inspreken, als slachtoffers van de strafbare feiten. Vrijdag houdt het Openbaar Ministerie zijn requisitoir tegen alle verdachten en houden de advocaten Tjalling van der Goot en Barbara Klunder hun pleidooien. Als de zaak onverhoopt langer duurt dan vier dagen, is er maandag een uitloopdag ingepland in de agenda van de rechtbank.


   A7    <== Terug naar het begin  [ Analyse van ongevallen ]  [ Knooppunten / Afslagen ]  [ Controlepunten ]