A7    <== Terug naar het begin  [ Analyse van ongevallen ]  [ Knooppunten / Afslagen ]  [ Controlepunten ] 

Controle-Project-weg A7

Lesje voor agenten: demonstrant is betrokken burger, geen vijand

Datum: Sat 06 October 2018

Bron: Noord Hollands Dagblad - Door: Henk Runhaar

Bij demonstraties is de reflex van veel agenten: ingrijpen, vragen naar de vergunning. "Maar een vergunning om te demonstreren is helemaal niet nodig. Demonstreren is een grondrecht", zegt Ruben Sprong van de Amsterdamse politie.

Sprong was nauw betrokken bij de totstandkoming van het deze week verschenen 'demonstratieboekje', dat alle Nederlandse agenten moet leren beter om te gaan met protest.

Hard nodig, weet Sprong. "Er valt een wereld te winnen. Het begint met hoe je demonstranten ziet: als potentieel gevaar of als mensen die zo betrokken zijn bij de samenleving dat ze de straat opgaan."

Van der Laan

Het handboek is een initiatief van wijlen burgemeester Eberhard van der Laan. Die greep in na het ten onrechte aanhouden van twee republikeinse demonstranten op de Dam tijdens de troonswisseling in 2013. Sprong: "Het verbieden van een demonstratie is een bevoegdheid van de burgemeester, daar gaat de politie niet over."

Naast het veranderen van de basishouding leren agenten hoe ze betogers moeten benaderen. "Het is zaak je publiek te kennen. Wat drijft demonstranten, wat zijn hun symbolen? Dan weet je beter hoe ze kunnen reageren", zegt Sprong.

Ook het faciliteren van legitieme doelstellingen van demonstranten, het maken van onderscheid op basis van individuele deelnemers in plaats van de hele groep en het helder communiceren van wat de grenzen zijn die de politie stelt, zijn richtlijnen.

Wind mee

Op papier hebben demonstranten de wind mee in Nederland. De Nationale Ombudsman concludeerde in maart dit jaar dat burgemeesters steeds vaker ten onrechte betogingen verbieden. Burgemeester moeten beter beseffen dat demonstreren een grondrecht is en moet in principe altíjd worden toegestaan.

Ook, of misschien juist wel, als de boodschap van demonstranten 'schuurt'. Inperken of verbieden van een demonstratie mag alleen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en om wanordelijkheden te voorkomen.

Naar aanleiding van de snelwegblokkade in Friesland neemt het Openbaar Ministerie het op voor demonstranten. Het OM liet een animatiefilmpje maken dat deze week verscheen en als centrale boodschap heeft: 'je mag niet iemand die een andere mening heeft de mond snoeren'. Vrijheid van meningsuiting en het recht om te demonstreren zijn een groot goed, het is belangrijk dat dit recht wordt beschermd. Zo blijft de samenleving leefbaar, houdt het OM de kijker voor.


   A7    <== Terug naar het begin  [ Analyse van ongevallen ]  [ Knooppunten / Afslagen ]  [ Controlepunten ]