A7    <== Terug naar het begin  [ Analyse van ongevallen ]  [ Knooppunten / Afslagen ]  [ Controlepunten ] 

Controle-Project-weg A7

Behandeling zaak A7-blokkade vanaf 8 oktober a.s.

Datum: Thu 04 October 2018

Bron: Anker en Anker Advocaten

Vanaf maandag 8 oktober a.s. om 10.00 wordt de zaak tegen 34 verdachten in de zogeheten A7-blokkadezaak behandeld. Van deze verdachten worden 33 bijgestaan door raadsman Tjalling van der Goot. De rechtbank heeft de zittingen verspreid over vier data, te weten maandag 8, dinsdag 9, donderdag 11 en vrijdag 12 oktober. De planning is dat de eis van het OM en het pleidooi van de verdediging op vrijdag 12 oktober plaatsvinden. Maandag 15 oktober is een reservedag. De zittyingen beginnen steeds om 9.00 uur. Alleen op de eerste zittingsdag wordt om 10.00 uur aangevangen.

Op 18 november 2017 ontstond een opstopping op de snelweg A7 nabij Joure. In deze opstopping stond een drietal bussen met daarin demonstranten tegen Zwarte Piet. Deze betogers waren onderweg naar Dokkum waar die dag de landelijke intocht van Sinterklaas plaatsvond. De betogers zijn die dag niet in Dokkum geweest.

Onze cliënten wordt ten laste gelegd dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan kortweg - het versperren van de snelweg A7, het verhinderen van een betoging en dwang (het door geweld of bedreiging met geweld iemand dwingen iets te doen). Eén cliënt wordt daarnaast opruiing verweten.


   A7    <== Terug naar het begin  [ Analyse van ongevallen ]  [ Knooppunten / Afslagen ]  [ Controlepunten ]