A7    <== Terug naar het begin  [ Analyse van ongevallen ]  [ Knooppunten / Afslagen ]  [ Controlepunten ] 

Controle-Project-weg A7

Inspectie van betonconditie in sluizen en bruggen Afsluitdijk

Datum: Sun 10 July 2016

Bron: Noord Hollands Dagblad - Door: Onze verslaggever

DEN OEVER - Rijkswaterstaat onderzoekt vanaf medio juli tot en met begin 2017 de conditie van het beton in de sluizen en bruggen van de Afsluitdijk.

De werkzaamheden vallen onder het regulier onderhoud en hebben niks van doen met storingen die de afgelopen maanden regelmatig tot kilometerslange files hebben geleid.

Scheepvaart

Rijkswaterstaat hoopt de hinder voor de scheepvaart en ander verkeer tot een minimum te beperken.

De spuisluiscomplexen bij Den Oever en Kornwerderzand worden eerst aan onderwaterinspecties onderworpen. Dit duurt naar verwachting tot begin september.

De spuisluizen zorgen ervoor dat overtollig water uit het IJsselmeer in de Waddenzee wordt geloosd en voorkomen overstromingen.

Spuikokers

De spuikokers in deze sluizen, vijftien aan Noord-Hollandse kant en tien bij Friesland, worden drooggezet met speciale schotten die vanaf het water worden aangevoerd. Deze kokers zijn elk twaalf meter breed, vier meter diep en kunnen met schuiven worden afgesloten.

Zodra de onderwaterinspecties achter de rug zijn, worden de bruggen, vaste en beweegbare brugdelen plus bovenwaterdelen van spui- en schutsluizen onder de loep genomen. De schutsluizen worden vanaf begin 2017 onder water onderzocht.

Slijtage

De werkzaamheden zijn bedoeld om de omvang van schade en slijtage aan het beton vast te stellen en een herstelplan te maken. Het werk vindt vooral s nachts plaats.

Tot begin september is voor automobilisten gemiddeld eens per week over enkele honderden meters slechts één rijstrook per rijrichting beschikbaar. Bij inspecties aan de bruggen, die daarna plaatsvinden, wordt het wegverkeer over één brug geleid.

Fietsstroken worden ter plaatse versmald, voetgangers kunnen gewoon passeren.


   A7    <== Terug naar het begin  [ Analyse van ongevallen ]  [ Knooppunten / Afslagen ]  [ Controlepunten ]