A7    <== Terug naar het begin  [ Analyse van ongevallen ]  [ Knooppunten / Afslagen ]  [ Controlepunten ] 

Controle-Project-weg A7

Sluizen en bruggen Afsluitdijk worden aangepakt

Datum: Wed 06 July 2016

Bron: VID

De sluizen en bruggen in de Afsluitdijk worden de komende maanden uitgebreid onderzocht door Rijkswaterstaat, zo meldt Omrop Fryslân. In eerste instantie zal er onder water gekeken worden naar de spuisluizen. Het is de bedoeling dat er gekeken wordt naar het beton van zowel de spui- als de schutsluizen. Daarnaast zijn ook de beweegbare delen van de bruggen aan de beurt om onderzocht te geworden. Na de inspectie zal er geïnventariseerd worden en zal er een plan van aanpak opgesteld worden voor reparatie.

Vele storingen

De afsluitdijk was de afgelopen tijd het toneel van vele storingen aan vooral bruggen. Alleen al in mei en juni vonden er storingen plaats op 1 mei, 6 mei, 7 mei, 26 mei, 13 juni, 16 juni en 22 juni, tot groot ongenoegen van weggebruikers en provincie Fryslân.

Inspectie

De inspecties zullen van 14 juli tot het eind van dit jaar plaatsvinden. Alleen de schutsluizen worden pas in 2017 bekeken. Tijdens het onderzoek is er van 14 juli tot en met 1 september voor het autoverkeer ongeveer één keer in de week maar één rijstrook rijstrook beschikbaar voor beide kanten van de dijk. Dit kan voor enige oponthoud zorgen. Wel zal er geprobeerd worden om het werk voor het grootste deel in de nachten te doen.

Op 14 juli wordt eerst begonnen met de inspectie van de spuisluizen. Voor het onderzoek dat onder water plaatsvindt zullen de spuikokers drooggezet worden. Dit wordt gedaan met behulp van speciale schotten. Dit eerste onderzoek, dat voor het grootste deel dus onder water plaatsvindt, duurt tot 1 september. Vervolgens komt het werk aan de bruggen en het werk boven water aan de beurt.


   A7    <== Terug naar het begin  [ Analyse van ongevallen ]  [ Knooppunten / Afslagen ]  [ Controlepunten ]