A7    <== Terug naar het begin  [ Analyse van ongevallen ]  [ Knooppunten / Afslagen ]  [ Controlepunten ] 

Controle-Project-weg A7

Te vaak hinder door politiecontroles

Datum: Mon 22 June 2015

Bron: VID

Politiecontroles leiden te vaak tot onnodige hinder. De VID vindt dat er gecontroleerd moet kunnen worden, ook tijdens de spits, maar niet als dit de veiligheid van het verkeer in gevaar brengt. De VID vindt dat controles zodanig moeten worden opgesteld dat de kans op hinder nihil is. Bij hinder ontstaat er een onveilige situatie op de weg, en schiet de controle zijn doel voorbij.

Uit cijfers van de VID blijkt dat sinds november vorig jaar verschillende keren lange files ontstonden door politiecontroles (zowel snelheid- als kenteken). Dat zijn waarschijnlijk alleen de momenten waar het aantoonbaar mis ging. Niet altijd wordt de oorzaak van een file opgemerkt.

Afspraken zijn duidelijk: Bij hinder vertrek je

Volgens afspraken tussen de wegbeheerder en de politie moet een controle worden opgedoekt zodra er vertraging dreigt. Dit gebeurt heel vaak niet. De flitsagenten zelf merken de vertraging niet op en zelfs na verzoeken van Rijkswaterstaat vertrekt de controle soms niet. De VID vindt dit onaanvaardbaar.

Volgens de VID moeten controles zo worden opgesteld dat de kans op file beperkt is, en moet de dienstdoende agent beter opletten. Als er onverhoopt toch toch file ontstaat moet de controle onmiddellijk worden opgebroken, zoals afgesproken.

Gek genoeg gaat dit toch te vaak mis. Ook nadat de hinder door politiecontroles afgelopen jaren verschillende keren door de Tweede Kamer werd behandeld. En elke keer werd de flitsfile veroordeeld door de verantwoordelijke minister. Desondanks blijft de flitsfile een hardnekkig probleem.

Het kan wel

De politie toont zelf aan dat dit niet onmogelijk is. Toen eind februari een kentekenscanner langs de A15 voor een lange file zorgde, werd besloten de controle te verplaatsen (nadat de VID aan de bel trok) naar een plek langs de Randweg Dordrecht (N3). De file van 11 kilometer die was ontstaan loste vervolgens snel op.

Keer op keer kilometers file op A6

Maar meer dan eens blijft een controle gewoonweg staan, ondanks de hinder, en lopen automobilisten veel vertraging op. Sommige flitslocaties zijn inmiddels berucht bij de VID. Een telkens opnieuw opgebouwde controlepost op de A6 zorgde de afgelopen weken al minstens drie maal voor een file van 8 kilometer. De VID vindt dat stuitend.

Research: Bas van de Beek / Frank Boer (VID)


   A7    <== Terug naar het begin  [ Analyse van ongevallen ]  [ Knooppunten / Afslagen ]  [ Controlepunten ]