A7    <== Terug naar het begin  [ Analyse van ongevallen ]  [ Knooppunten / Afslagen ]  [ Controlepunten ] 

Controle-Project-weg A7

Honderden miljoenen voor aanpak files regio

Datum: Thu 17 October 2013

Bron: Noord Hollands Dagblad

WESTZAAN - In 2030 moeten de fileproblemen aan de Noordkant van Amsterdam zijn opgelost. Verbreding van de A7 tussen Purmerend Zuid en het knooppunt Zaandam (van 2 x 2 naar 2 x 4 rijstroken) en de aanleg van een provinciale weg (2 x 2 banen) tussen de A9 en de A8 moeten hiervoor zorgen.


Gedeputeerde Post (links) en minister Schultz (rechts). Foto HDC Media

Het kabinet heeft 300 miljoen euro gereserveerd voor het aanpassen van de A7 en A8 tussen de Coentunnel en Purmerend.

Volgend jaar start een verkenning naar het verbreden en aanpassen van deze wegen. In 2016 zullen er, voorafgaand aan de grootschalige plannen, spitsstroken worden aangelegd op de A7 en de A8. Daarmee worden voor de komende jaren de grootste knelpunten opgelost.

Het uiteindelijk is de bedoeling dat het knooppunt Zaandam wordt omgebouwd waarbij de as Purmerend-Coenplein als hoofdrijrichting wordt vormgegeven en de A8 hierop aansluit. Tussen het knooppunt Zaandam en het knooppunt Coenplein komen er 2 x 6 rijstroken.

Verder lijkt er sprake van een doorbraak in de decennialange discussie over een verbinding tussen de A8 (bij Westzaan) en de A9 (bij Heemskerk). De provincie Noord-Holland, de Stadsregio Amsterdam en de gemeenten in de regio willen nu echt werk maken van de komst van deze weg.

Volgens gedeputeerde Elisabeth Post (VVD) wordt er gestart met een planstudie. Volgens haar is er al zon 110 miljoen euro beschikbaar voor het project. Ze verwacht dat er nog circa 40 à 50 miljoen extra nodig zal zijn voor de weg. De studie moet duidelijk hoe met de knelpunten op het tracé onder andere het doorsnijden van het dorpslint Assendelft moet worden omgegaan.


   A7    <== Terug naar het begin  [ Analyse van ongevallen ]  [ Knooppunten / Afslagen ]  [ Controlepunten ]