A7    <== Terug naar het begin  [ Analyse van ongevallen ]  [ Knooppunten / Afslagen ]  [ Controlepunten ] 

Controle-Project-weg A7

Provincie: Rijk regelt brede A7

Datum: Thu 22 November 2012

Bron: Noord Hollands Dagblad

HOORN - De provincie gaat er van uit dat de verbreding van een deel van snelweg A7, die nodig is in verband met de opwaardering van de Westfrisiaweg (N23), zal worden betaald door het Rijk. Provinciale Staten is akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van ruim 421 miljoen euro voor de N23, maar de A7 is niet bij dit project inbegrepen.

Provinciale Staten is akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van ruim 421 miljoen euro voor de N23, maar de A7 is niet bij dit project inbegrepen.

In de discussie kwam naar voren dat het toevoegen van extra werk aan de huidige plannen er niet in zit.

Het pleidooi van Groenlinks om tussen Oostergouw in Hoorn en Zwaagdijk-West toch een onderdoorgang voor fietsers aan te leggen, achter de op- en afritten van de hoger liggende Westfrisiaweg, kreeg dan ook geen steun.

Gedeputeerde Elisabeth Post wil afwachten of bij Stede Broec verkeersproblemen zullen ontstaan, als gevolg van het feit dat de Westfrisiaweg hier tussen Bovenkarspel en de Houtribdijk bij Enkhuizen niet wordt verbreed. ,,Als dat noodzakelijk blijkt ziet de provincie het wel als haar verantwoordelijkheid daar iets aan te doen.


Aansluiting Jaagweg (N243) op snelweg A7 (luchtfoto Projectbureau N23)


   A7    <== Terug naar het begin  [ Analyse van ongevallen ]  [ Knooppunten / Afslagen ]  [ Controlepunten ]