A7    <== Terug naar het begin  [ Analyse van ongevallen ]  [ Knooppunten / Afslagen ]  [ Controlepunten ] 

Controle-Project-weg A7

Controle zwaar verkeer

Datum: Fri 14 September 2012

Bron: Politie NHN

Berkhout, Op donderdag hield de politie tussen 08.30 en 14.00 uur een controle op de A7 onder Berkhout. De controle was speciaal gericht op zwaar verkeer. De controle werd uitgevoerd door de politie in samenwerking met de Inspectie Leefomgeving en Transport, Provincie Noord-Holland, VROM, KLPD en Douane.

Tien bestuurders werden gewaarschuwd voor fouten in hun rusttijden en pauzes en zeven kregen een waarschuwing voor onjuist ingevulde vrachtbrieven. De douane nam acht monsters van diesel. Deze monsters worden nader onderzocht.

De politie schreef tien bekeuringen uit wegens overbelading of los liggende lading en technische gebreken.

Een Belgische chauffeur reed met een vrachtauto die zodanig was overbeladen dat hij een boete van 340 euro kreeg. Ook bleek hij een gladde band te hebben (126,00 euro).

Een andere bestuurder bleek nog twee geldboetes open te hebben staan. Hij betaalde in totaal 1250 euro.

Tegelijkertijd hield de politie een snelheidscontrole voor al het verkeer. In totaal reden 139 bestuurders sneller dan de toegestane 130 km per uur. Hoogst gemeten snelheid 156 km per uur.


   A7    <== Terug naar het begin  [ Analyse van ongevallen ]  [ Knooppunten / Afslagen ]  [ Controlepunten ]